Aktualności

czwartek - 8 sierpnia 2019
20:03

Rolowanie COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT -150 pkt swapowych dla pozycji długiej; 150 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ -49 pkt swapowych dla pozycji długiej; 49 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. -345 pkt swapowych dla pozycji długiej; 345 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -725 pkt swapowych dla pozycji długiej; 725 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:08

Rolowanie COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. oraz WHEAT.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ ok. 46 pkt indeksowych

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. ok. 7.50 pkt indeksowych

- COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. ok. 3.45 pkt indeksowych

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT ok. 1.75 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 2 sierpnia 2019
07:56

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

08.08 Czwartek – WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+

Dywidendy (płatne w gotówce):

05.08 Poniedziałek - US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash,

06.08 Wtorek - US100.cash, US500.cash,

07.08 Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash,

08.08 Czwartek - US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash,

09.08 Piątek - US100.cash, US500.cash, EU50.cash.

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

05.08 Poniedziałek – dywidendy na MET.US, OKE.US, VLO.US

06.08 Wtorek - dywidendy na  AAL.US, APTV.US, ARLP.US, FE.US, INTC.US, LOGM.US, MKTX.US, WETF.US, XLNX.US

07.08 Środa - dywidendy na AMG.US, COG.US, ETR.US, FII.US, RGA.US, SBUX.US, SCCO.US

08.08 Czwartek - dywidendy na AEP.US, ARCO.US, AWK.US, AZN.SE, AZN.UK, AZN.US, BA.US, BARC.UK, BP.UK, BP.US, BTA.UK, CIT.US, CXO.US, DGE.UK, DLG.UK, EQT.US, FRES.UK, GNK.UK, GSK.UK, HLT.US, HSX.UK, IBM.US, IMI.UK, INF.UK, JUP.UK, LLOY.UK, LRE.UK, OLN.US, PZC.UK, RIO.UK, ROL.US, RTO.UK, SCHW.US, SIRI.US, SON.US, STAN.UK, UGI.US, ULVR.UK, UNA.NL, WAB.US, WFC.US, WMT.US, WRK.US, spin off: SAMPO.FI

09.08 Piątek - dywidendy na AAPL.US, ACC.US, DHI.US, GWW.US, HIW.US, HP.US, LSTR.US, NYCB.US, PPG.US, PZZA.US, ROK.US, WCN.US

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

środa - 31 lipca 2019
11:00

Odwołany handel na instrumencie HK.cash

W związku z możliwym wystąpieniem tajfunu, handel na instrumencie HK.cash w dniu dzisiejszym został odwołany.

wtorek - 30 lipca 2019
21:13

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. 32 pkt swapowych dla pozycji długiej; -32 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 77 pkt swapowych dla pozycji długiej; -77 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

13:29

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp. oraz HKComp.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. ok. 3 pkt indeksowych

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp ok. -77 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow