Aktualności

wtorek - 19 lutego 2019

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. -3 pkt swapowych dla pozycji długiej; 3 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL, OILs, OILs+, OILs. oraz OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 0.04 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 15 lutego 2019

15:55

Zmiana godzin handlu na BRAComp i USDBRL

Drodzy Klienci,

Z powodu zmiany czasu w Brazylii zmianie ulegają godziny kwotowań następujących instrumentów:

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+: 13:05 – 21:55

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+: 13:00 – 19:00

XTB

Rolowania:

19.02 Wtorek – OILs, OILs., OILs.., OILs+

21.02 Czwartek – TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

18.02 Poniedziałek

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - handel do godz. 17:30

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, GOLD, GOLD., GOLD+, XAUUSD.., SILVER, SILVER., SILVER+, XAGUSD..+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+  – handel do godz. 19:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - handel do godz. 19:00

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

18.02 Poniedziałek – CORN, CORN., CORN.., CORN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SUGAR, SUGAR., SUGAR.., SUGAR+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTON., COTTON.., COTTON+

Dividends Cash Indices CFD (paid in cash):

18.02 Poniedziałek – US500.cash

19.02 Wtorek – FRA40.cash, US500.cash, US100.cash, US30.cash

20.02 Środa – UK100.cash, US500.cash, US100.cash

21.02 Czwartek – HK.cash, US500.cash

22.02 Piątek - US500.cash, US100.cash, US30.cash

Dywidendy Akcje (akcje, ETFy, akcje CFD, ETFy CFD, akcje syntetyczne)

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

19.02 Wtorek - dywidendy na AFL.US, BMS.US, CSL.US, EXC.US, MPC.US, MRO.US, PRU.US, STL.NO, TGT.US, TKR.US

20.02 Środa - dywidendy na ADS.US, AMAT.US, CNP.US, CTSH.US, DFS.US, FANG.US, IP.US, MAC.US, MAIN.US, MCHP.US, MSFT.US, OSR.DE, RMS.FR

21.02 Czwartek - dywidendy na AIV.US, CCL.UK, CCL.US, CMI.US, FBHS.US, FLIR.US, FTV.US, GSK.UK, HII.US, HON.US, HSY.US, IMB.UK, LB.US, LRE.UK, MSCI.US, PPG.US, SMG.US, TEL.US, TER.US, VMC.US, WELL.US

22.02 Piątek - dywidendy na AIZ.US, ATO.US, CDW.US, IFX.DE, LOGM.US, MHG.NO, MKSI.US, MOWI.NO, NOC.US, PBA.US, REG.US, RHI.US, SHW.US, SNA.US, TSCO.US

Święta w nadchodzącym tygodniu:

18.02 - US – brak handlu

 

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

 

XTB

czwartek - 14 lutego 2019

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -40 pkt swapowych dla pozycji długiej; 40 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

14:08

Zmiana terminu rolowania NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+

Ze względu na niską zmienność na rynku, dzisiejsze rolowanie na instrumentach NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ zostanie przełożone na dzień 21.02.2019.

XTB             

nomorenewstoshow