Aktualności

czwartek - 26 marca 2020
15:40

Zmiana czasu w Europie

Szanowni klienci,

W związku ze zmianą czasu w Europie z zimowego na letni, od dnia 29.03.2020 godziny handlu na następujących instrumentach ulegną zmianie:

US30, US.30, US.30., US.30.., US30+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 - 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US100+ 00:05 – 22:15 oraz 22:30 - 23:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 - 23:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 04:05 - 23:00

DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ - 02:15 – 22:00

USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ - 02:00 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30 – 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 – 19:30

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 20:20

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ – 08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 00:00 - 22:15

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 00:05 - 23:00

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ - 03:20 – 06:00, 07:35 – 10:15 oraz 11:20 – 21:00

CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp - 03:20 – 06:00, 07:35 – 10:15 oraz 11:20 – 21:00

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ - 02:05 – 08:10 oraz 09:35 – 18:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 02:05 – 08:10

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - 01:05 – 07:30 oraz 08:15 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - 09:05 - 17:45 oraz 18:05 - 22:50

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - 14:05 – 22:55

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ - 16:30 – 22:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 14:00 – 18:45

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ 14:00 – 20:00

GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD.. – 00:00 – 23:00 (Poniedziałek od 00:05, Piątek do 22:00)

SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD.. - 00:00 – 23:00 (Poniedziałek od 00:05, Piątek do 22:00)

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ - 00:00 – 23:00 (Poniedziałek od 00:05, Piątek do 22:00)

USFANG+, USFANG.. – 15:30 – 22:00

USBIOT - 15:35 – 22:00

USCANNA –15:35 – 22:00

USCHN - 15:35 – 22:00

USGAME - 15:35 – 22:00

USLITH - 15:35 – 22:00

USMEDIA - 15:35 – 22:00      

US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00 (Piątek do 22:00)

UK100.cash– 00:00 – 23:00 (Piątek do 22:00)

DE30.cash – 02:30 – 22:00

HK.cash – 3:15 – 6:00 oraz 7:00 – 20:45

 

Handel na instrumentach opartych na US Equities – 15:30 – 22:00

Godziny handlu na pozostałych instrumentach pozostają bez zmian.

 

XTB

środa - 25 marca 2020
11:07

Krótka sprzedaż na AUT20, AUT20+, AUT20..

Ze względu na zmiany regulacyjne na rynkach bazowych możliwość krótkiej sprzedaży na instrumentach AUT20, AUT20+, AUT20.. jest tymczasowo zablokowana.

XTB

wtorek - 24 marca 2020
22:54

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp..,OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 15 pkt swapowych dla pozycji długiej; -15 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. -259 pkt swapowych dla pozycji długiej; 259 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. -3 pkt swapowych dla pozycji długiej; 3 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

14:45

Handel na GOLD

Informujemy, że z powodu zamykania kopalń z powodu koronawirusa, spodziewamy się w najbliższych dniach pogorszonej płynności oraz podwyższonej zmienności na złocie. Wiele banków i brokerów wycofuje swoje kwotowania i może to doprowadzić do poszerzonych spreadów lub problemów z ustaleniem ceny rynkowej. Z tego powodu, mogą również wystąpić problemy z zamykaniem transakcji na instrumencie GOLD.

12:39

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., OIL, OILs, OILs+, OILs. oraz OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. ok. -129 pkt indeksowych

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 2.30 USD

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp ok. -363 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 23 marca 2020
12:31

Trading na US2000 wstrzymany

Ze względu na dużą zmienność na rynkach, handel na US2000 może być czasowo wstrzymany na giełdach bazowych, z uwagi na przekroczenie limitów. Handel zostanie przywrócony tak szybko jak to możliwe.

nomorenewstoshow