Aktualności

czwartek - 17 września 2020
21:38

Rolowanie AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -535 pkt swapowych dla pozycji długiej; 535 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. 77 pkt swapowych dla pozycji długiej; -77 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 30 pkt swapowych dla pozycji długiej; -30 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ 310 pkt swapowych dla pozycji długiej; -310 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 4 pkt swapowych dla pozycji długiej; -4 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -25 pkt swapowych dla pozycji długiej; 25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SUI20+, SUI20.., SUI20., SUI20 40 pkt swapowych dla pozycji długiej; -40 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ 26 pkt swapowych dla pozycji długiej; -26 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 -20 pkt swapowych dla pozycji długiej; 20 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - AUT20+, AUT20, AUT20.. 37 pkt swapowych dla pozycji długiej; -37 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. 200 pkt swapowych dla pozycji długiej; -200 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 105 pkt swapowych dla pozycji długiej; -105 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 130 pkt swapowych dla pozycji długiej; -130 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

09:43

Rolowanie AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.. oraz W20 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -10.0 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -5 pkt indeksowych

- ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. ok. -75 pkt indeksowych

- W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 ok. -1.0 pkt indeksowych

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.391 USD

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.40 pkt indeksowych

- MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ ok. 46 pkt indeksowych

- UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ ok. -31.0 pkt indeksowych

- EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 ok. -12.0 pkt indeksowych

- AUT20+, AUT20, AUT20.. ok. -37 pkt indeksowych

- DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. ok. -20.0 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0.25 USD

- SUI20+, SUI20.., SUI20., SUI20 ok. -38 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 16 września 2020
21:25

Rolowanie US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. 1400 pkt swapowych dla pozycji długiej; -1400 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ 114 pkt swapowych dla pozycji długiej; -114 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US2000+, US2000, US2000., US2000.. 41 pkt swapowych dla pozycji długiej; -41 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. 105 pkt swapowych dla pozycji długiej; -105 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USFANG+, USFANG.., USFANG -52 pkt swapowych dla pozycji długiej; 52 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:57

Rolowanie US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+ oraz USFANG.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. ok. -9.8 pkt indeksowych

- USFANG+, USFANG.., USFANG ok. 8.0 pkt indeksowych

- US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ ok. -120 pkt indeksowych

- US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. ok. -14.00 pkt indeksowych

- US2000+, US2000, US2000., US2000.. ok. -4.1 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia USFANG, USFANG+, USFANG.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 15 września 2020
21:27

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 8 pkt swapowych dla pozycji długiej; -8 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 162 pkt swapowych dla pozycji długiej; -162 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:47

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., RUS50, RUS50+, RUS50. oraz RUS50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. ok. -16.5 pkt indeksowych

- AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 ok. -1 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow