Aktualności

piątek - 16 września 2016
12:22

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Środa 21.09 –NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 19.09 - USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, JAP225, JAP225., JAP225, JAP225+

Czwartek 22.09 – JAP225, JAP225., JAP225, JAP225+

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 19.09 - ENI.IT, STM.FR, STM.IT, STX.US, CINF.US, STR.US

Wtorek 20.09 - FRT.US, OMC.US, TSS.US

Środa 21.09 - CFR.CH, MAR.US, AAP.US, CFR.CH, CPT.US, HOT.US, ZBH.US

Czwartek 22.09 - GALP.PT, GAS.ES, OML.UK, PFC.UK, PGE.PL, WEIR.UK, EQR.US, IFF.US, MGNT.UK, PTEC.UK, DRX.UK, BVS.UK, LAD.UK, CRST.UK, RDW.UK, INPP.UK

 

Splity Equity CFD :

Poniedziałek  19.09 - TTC.US

 

Spin-offy Equity CFD:

Poniedziałek  19.09 - XLF.US

 

XTB

czwartek - 15 września 2016
22:19

Rolowanie indeksów europejskich

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ i POR20, POR20., POR20.., POR20+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ 100 pkt swapowych dla pozycji długiej; -100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ 170 pkt swapowych dla pozycji długiej; -170 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 125 pkt swapowych dla pozycji długiej; -125 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ 132 pkt swapowych dla pozycji długiej; -132 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ 35 pkt swapowych dla pozycji długiej; -35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ 24 pkt swapowych dla pozycji długiej; -24 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ 410 pkt swapowych dla pozycji długiej; -410 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ 50 pkt swapowych dla pozycji długiej; -50 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ 25 pkt swapowych dla pozycji długiej; -25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ 18 pkt swapowych dla pozycji długiej; -18 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:14

Rolowanie indeksów europejskich

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ oraz POR20, POR20., POR20.., POR20+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ ok. -41 pkt indeksowych

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ ok. -9 pktindeksowych

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ ok. -15 pkt indeksowych

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -12 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ ok. -33 pkt indeksowych

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ ok. -140 pkt indeksowych

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ ok. -24 pkt indeksowych

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ ok. -11 pkt indeksowych

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ ok. -0,35 pkt indeksowych

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ ok. -18 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ oraz POR20, POR20., POR20.., POR20+ powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 14 września 2016
22:18

Rolowanie OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ i AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -59 pkt swapowych dla pozycji długiej; 59 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ -224 pkt swapowych dla pozycji długiej; 224 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ 15 pkt swapowych dla pozycji długiej; -15 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

14:38

Rolowanie AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ ok. -15 pkt indeksowych

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ ok. 386 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0,55 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

 

piątek - 9 września 2016
12:36

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Środa 14.09 – AU200, AUS200., AUS200.., AUS200+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

Czwartek 15.09 – UK100, UK.100, UK.100., UK100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, POR20, POR20., POR20.., POR20+

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Wtorek 13.09

INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+

Środa 14.09

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+

Czwartek 15.09

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+

Piątek 16.09

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 12.09 - APC.US,  BOL.FR, DG.US, FOXA.US, GLEN.UK, HPQ.US, NWSA.US, POP.ES, FOX.US, HRB.US, LRCX.US, NWS.US, PSA.US

Wtorek 13.09 - AIG.US, BME.ES, KO.US, M.US, MO.US, MRK.US, MSI.US, ALB.US, ALLE.US, BR.US, BR.US, BXS.US, CAA.US, CMA.US, DPZ.US, DVN.US, EMN.US, EXR.US, KBR.US, LEG.US, NEM.US, PKG.US, RNR.US, SCI.US, SNV.US, TCO.US, TMO.US, TROW.US, UGI.US, VTR.US, XEL.US, XL.US

Środa 14.09 - BBBY.US,  GILD.US, LWB.PL, NDAQ.US, NOV.US, WU.US, AME.US, CCI.US, CDK.US, EQY.US, FIS.US, ICE.US, LAMR.US, RRC.US, TDS.US, THG.US

Czwartek 15.09 - HL.UK, AVGO.US, DTE.US, ES.US, HBAN.US, HES.US, LUK.US, MENT.US, MJN.US, PLD.US, DLN.UK, RTN.UK, BBA.UK

Piątek 16.09 - TIF.US, ECL.US, PHM.US, TUP.US, WRB.US

 

Spin-offy Equity CFD:

Poniedziałek 12.09 – EOAN.DE

 

XTB

nomorenewstoshow