Aktualności

czwartek - 23 listopada 2017
01:57

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu UPDATE

Rolowania:

Wtorek 21.11

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 20.11

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

Czwartek 23.11

CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+,

Z powodu świąt narodowych godziny handlu na następujących instrumentach ulegną zmianie:

Czwartek 23.11

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs.., SILVERs+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ handel do 19:00

OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ handel do 19:30

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ handel do 17:30

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 02:05 – 08:10

Piątek 24.11

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ handel do 19:15

CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ handel od 15:30 do 19:05

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ handel od 14:00 do 19:30

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs.., SILVERs+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ handel do 19:45

OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ handel do 20:00

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

 

Poniedziałek 20.11

US100.cash, US500.cash

Wtorek 21.11

US30.cash, US100.cash, US500.cash

Środa 22.11

UK100.cash

Czwartek 23.11

US500.cash

Piątek 24.11

US30.cash, US500.cash

 

Dywidendy Equity CFD: (płatne w gotówce):

 

Poniedziałek 20.11 ALK.US, ATL.IT, BC.US, FTI.US, HFC.US, MB.IT, MCHP.US, MCO.US, NLSN.US, PBI.US, RI.FR, SWKS.US, TEN.IT, TRN.IT, TS.US, VLO.US

Wtorek 21.11

DFS.US, DNB.US, ETL.FR, HSY.US, MAR.US, PVH.US, VMC.US

Środa 22.11

AMAT.US, CCL.US, EFX.US, FBHS.US, FLIR.US, HII.US, LB.US, MMM.US, NEE.US, NVDA.US,
RHI.US, SMG.US, TEL.US

Czwartek 23.11

CCL.UK, DCC.UK, GPOR.UK, HICL.UK, NG.UK, TALK.UK, VOD.UK

Piątek 24.11

AIZ.US, ATO.US, CTL.US, DNKN.US, JWN.US, PRU.US, WPM.US, WYN.US

W czwartek 23.11 w USA obchodzone jest Święto Dziękczynienia, w związku z tym nie będzie handlu na CFD oraz akcjach syntetycznych opartych na akcjach amerykańskich i ETF. W piątek 24.11 godziny handlu dla CFD oraz akcji syntetycznych opartych na akcjach amerykańskich i ETF ulegną skróceniu. Rynek zamknie się o godzinie 13 (czas amerykański)/19 (czas polski GMT+1)

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

 

XTB

 

wtorek - 21 listopada 2017
22:44

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp -18 pkt swapowych dla pozycji długiej; 18 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - TNOTE+, TNOTE, TNOTE.., TNOTE. 28 pkt swapowych dla pozycji długiej; -28 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. -6 pkt swapowych dla pozycji długiej; 6 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -96 pkt swapowych dla pozycji długiej; 96 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 25 pkt swapowych dla pozycji długiej; -25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:56

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., TNOTE, TNOTE+, TNOTE. oraz TNOTE.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.094 USD

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp ok. 20 pkt indeksowych

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. ok. 4 pkt indeksowych

- TNOTE+, TNOTE, TNOTE.., TNOTE. ok. -0.29 USD

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. ok. -0.17 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.., NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 17 listopada 2017
13:56

Zmiany w Tabeli Specyfikacji

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Tabeli Specyfikacji, zgodnie z punktem 19.14 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”).  

1. Tabela Specyfikacji

Nowy Tabela Specyfikacji będzie obowiązywać od 17 listopada 2017 r. Nowa Tabela będzie dostępna pod adresem internetowym https://www.xtb.com/pl.

a) Godziny handlu na poniższych instrumentach zostały zmienione z godzin od 00:00 do 23:00 w następujący sposób:

DE30.cash: 08:00 am - 10:00 pm
EU50.cash: 08:00 am - 10:00 pm
FRA40.cash: 08:00 am - 10:00 pm
ITA40.cash: 09:00 am - 05:40 pm
SPA35.cash: 08:00 am - 08:00 pm

b) Zmianie uległa nazwa Rynku referencyjnego dla instrumentów opartych na kryptowalutach

c) Nowy komentarz w sekcji Forex, Indeksy i Towary:

36. Dla instrumentów CFD opartych na kryptowalutach, Instytucje referencyjne to Giełdy walut wirtualnych, zgodnie z definicją zawartą w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej XTB w sekcji "Informacja prawna”.

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

12:23

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

Wtorek 21.11

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+,  NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 20.11

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

Czwartek 23.11

CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

Z powodu świąt narodowych godziny handlu na następujących instrumentach ulegną zmianie:

Czwartek 23.11

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+,  XAUUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs.., SILVERs+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+    handel do 19:00

OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+  handel do 19:30

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ handel do 17:30

Piątek 24.11

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ handel do 19:15

CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+  handel od 15:30 do 19:05

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ handel od 14:00 do 19:30

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+,  XAUUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs.., SILVERs+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+  handel do 19:45

OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+  handel do 20:00

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

 

Poniedziałek 20.11

US100.cash, US500.cash

Wtorek 21.11

US30.cash, US100.cash, US500.cash

Środa 22.11

UK100.cash

Czwartek 23.11

US500.cash

Piątek 24.11

US30.cash, US500.cash

 

Dywidendy Equity CFD: (płatne w gotówce):

 

Poniedziałek 20.11 ALK.US, ATL.IT, BC.US, FTI.US, HFC.US, MB.IT, MCHP.US, MCO.US, NLSN.US, PBI.US, RI.FR, SWKS.US, TEN.IT, TRN.IT, TS.US, VLO.US

Wtorek 21.11

DFS.US, DNB.US, ETL.FR, HSY.US, MAR.US, PVH.US, VMC.US

Środa 22.11

AMAT.US, CCL.US, EFX.US, FBHS.US, FLIR.US, HII.US, LB.US, MMM.US, NEE.US, NVDA.US,
RHI.US, SMG.US, TEL.US

Czwartek 23.11

CCL.UK, DCC.UK, GPOR.UK, HICL.UK, NG.UK, TALK.UK, VOD.UK

Piątek 24.11

AIZ.US, ATO.US, CTL.US, DNKN.US, JWN.US, PRU.US, WPM.US, WYN.US

W czwartek 23.11 w USA obchodzone jest Święto Dziękczynienia, w związku z tym nie będzie handlu na CFD oraz akcjach syntetycznych opartych na akcjach amerykańskich i ETF. W piątek 24.11 godziny handlu dla CFD oraz akcji syntetycznych opartych na akcjach amerykańskich i ETF ulegną skróceniu. Rynek zamknie się o godzinie 13 (czas amerykański)/19 (czas polski GMT+1)

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

 

XTB

czwartek - 16 listopada 2017
22:11

Rolowanie FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 28 pkt swapowych dla pozycji długiej; -28 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 60 pkt swapowych dla pozycji długiej; -60 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 0 pkt swapowych dla pozycji długiej; 0 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

nomorenewstoshow