Aktualności

piątek - 10 czerwca 2016
12:37

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

14.06 – Wtorek – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., VOLX, VOLX., VOLX..

15.06 – Środa – AUS200, AUS200., AUS200.., MEXComp, MEXComp., MEXComp.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

16.06 – Czwartek – UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., DE30, DE.30, DE30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SUI20, SUI.20, SUI.20., SUI.20.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

13.06 – Poniedziałek – RUS50, RUS50., RUS50..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

13.06 - Poniedziałek – AUS200, AUS200., AUS200.. - handel od 09:15

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

13.06 – Poniedziałek - DG.US, HPQ.US, KO.US, M.US, MO.US, MRK.US, MSI.US, PKP.PL, UNIP.CZ, VIAB.US, ALB.US, ALLE.US, BXS.US, CAA.US, CMA.US, DPZ.US, DVN.US, EMN.US, EXR.US, KBR.US, LDOS.US, LEG.US, PKG.US, PSA.US, RNR.US, RRC.US, SBER.UK, SCI.US, TCO.US, TMO.US, TROW.US, UGI.US, WRB.US, XL.US

14.06 – Wtorek - FDX.US, GILD.US, WU.US, AME.US, EQY.US, FIS.US, HES.US, ICE.US, LAMR.US, SNV.US, TDS.US, XEL.US

15.06 – Środa - BBBY.US, BNR.DE, NET.PL, AAP.US, AMT.US, AVGO.US, BR.US, CCI.US, HBAN.US, UNH.US

16.06 – Czwartek - DEQ.DE, III.UK, KRN.DE, MAN.DE, REP1.ES, SVT.UK, TIF.US, CDK.US, DTE.US, EXP.US, HRB.US, MGNT.UK, MJN.US, TUP.US, WMB.US, RTN.UK, ICP.UK, TEM.UK, ANH.UK, INDV.UK, BYG.UK, ECM.UK, MDC.UK

17.06 – Piątek - ECL.US, TTC.US

XTB

07:00

Rollover on US30, US100, US500, US2000, RUS50, COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SUGAR, WHEAT

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for US30, US100, US500, US2000, RUS50, COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SUGAR and WHEAT instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- US30, 89 swap points for long position; -89 swap points for short position

- US100, 650 swap points for long position; -650 swap points for short position

- US500, 90 swap points for long position; -90 swap points for short position

- US2000, 52 swap points for long position; -52 swap points for short position

- RUS50, 251 swap points for long position; -251 swap points for short position

- COCOA, 22 swap points for long position; -22 swap points for short position

- COFFEE, -190 swap points for long position; 190 swap points for short position

- CORN, -400 swap points for long position; 400 swap points for short position

- COTTON, -34 swap points for long position; 34 swap points for short position

- SUGAR, -6 swap points for long position; 6 swap points for short position

- WHEAT, -1125 swap points for long position; 1125 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

czwartek - 9 czerwca 2016
11:07

Rolowanie US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., CORN, CORN., CORN.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COCOA, COCOA., COCOA.., SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50.., COCOA, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. i WHEAT, WHEAT., WHEAT... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- US30, US.30, US.30., US.30.. 89 pkt swapowych dla pozycji długiej; -89 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- US100, US.100, US.100., US.100.. 650 pkt swapowych dla pozycji długiej; -650 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- US500, US.500, US.500., US.500.. 90 pkt swapowych dla pozycji długiej; -90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- US2000, US2000., US2000.. 52 pkt swapowych dla pozycji długiej; -52 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- RUS50, RUS50., RUS50.. 251 pkt swapowych dla pozycji długiej; -251 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- COCOA, COCOA., COCOA.. 22 pkt swapowych dla pozycji długiej; -22 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.. -190 pkt swapowych dla pozycji długiej; 190 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CORN, CORN., CORN.. -400 pkt swapowych dla pozycji długiej; 400 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. -34 pkt swapowych dla pozycji długiej; 34 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. -6 pkt swapowych dla pozycji długiej; 6 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.. -1125 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1125 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

 

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., CORN, CORN., CORN.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COCOA, COCOA., COCOA.. oraz SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- US30, US.30, US.30., US.30.. ok. -100 pkt indeksowych

- US100, US.100, US.100., US.100.. ok. -8,75 pkt indeksowych

- US500, US.500, US.500., US.500.. ok. -9 pkt indeksowych

- US2000, US2000., US2000.. ok. -5,2 pkt indeksowych

- RUS50, RUS50., RUS50.. ok. -25,5 pkt indeksowych

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.. ok. 11 USD

- CORN, CORN., CORN.. ok. 3,75 USD

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.. ok. 1,9 USD

- COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. ok. 0,63 USD

- COCOA, COCOA., COCOA.. ok. -19 USD

- SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. ok. 0,03 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia WHEAT, WHEAT., WHEAT.., CORN, CORN., CORN.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. oraz SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 8 czerwca 2016
07:10

Rollover on JAP225, KOSP200

Dear Clients,

Today there is a change of delivery date for JAP225 and KOSP200 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- JAP225, 30 swap points for long position; -30 swap points for short position
- KOSP200, -10 swap points for long position; 10 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

wtorek - 7 czerwca 2016
09:08

Rolowanie JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów KOSP200, KOSP200., KOSP200.. i JAP225, JAP225., JAP225... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- KOSP200, KOSP200., KOSP200.. -10 pkt swapowych dla pozycji długiej; 10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- JAP225, JAP225., JAP225.. 30 pkt swapowych dla pozycji długiej; -30 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach JAP225, JAP225., JAP225.. oraz KOSP200, KOSP200., KOSP200.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- JAP225, JAP225., JAP225.. ok. -46 pkt indeksowych

- KOSP200, KOSP200., KOSP200.. ok. 0,9 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia KOSP200, KOSP200., KOSP200.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 3 czerwca 2016
11:39

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

Wtorek 07.06 – JAP225, JAP225., JAP225.., KOSP200, KOSP200., KOSP200..,

Czwartek 09.06 - US30, US.30, US.30., US.30.., US100, US.100, US.100., US.100.., US500, US.500, US.500., US.500.., US2000, US.2000., US2000.., RUS50, RUS50., RUS50.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., CORN, CORN., CORN.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COCOA, COCOA., COCOA.., SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 06.06 - KOSP200, KOSP200., KOSP200..,

Czwartek 09.06 - HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp..

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 06.06 – AEE.US, AGL.IT, APC.US, CNK.US, EDF.FR, FAF.US, FP.FR, GES.US, GME.US, HPE.US, KSS.US, LRCX.US, LUV.US, MF.FR, OA.US, SGO.FR, SYMC.US, VIS.ES, WRI.US

Wtorek 07.06 - BDX.US, BIM.FR, EGL.PT, FLO.US, LANC.US, MDU.US, NEM.US, NN.NL, PEG.US, PHM.US, PHR.PT, PTC.PT, PTEN.US, WR.US

Środa 08.06 - ADP.US, ANTM.US, BIG.US, BOL.FR, CBS.US, CBSH.US, CEZ1.CZ, CME.US, CNO.US, DKS.US, EAT.US, FHN.US, GM.US, IR.US, ITT.US, JCI.US, KMB.US, MENT.US, NDAQ.US, NOV.US, OXY.US, PPL.US, RAI.US, RF.US, SCG.US, TEX.US, THG.US, TRV.US, TXT.US, VFC.US, WY.US

Czwartek 09.06 - AIG.US, AKE.FR, BOK.UK, CHS.US, CINE.UK, EDIN.UK, EOAN.DE, FCPT.UK, HTG.UK, JMAT.UK, KSU.US, LM.US, LUK.US, OMC.US, PLD.US, RHK.DE, SHB.UK, SMT.UK, VCT.UK, VOD.UK, WPP.UK

Piątek 10.06 - APH.US, BBY.US, CSC.US, CSRA.US, DPS.US, SEIC.US

 

Prawa poboru Equity CFD:

Poniedziałek 06.06 - BP.IT

 

XTB

nomorenewstoshow