Aktualności

czwartek - 9 listopada 2017
12:40

Rolowanie COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. oraz WHEAT.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. ok. 12.75 pkt indeksowych

- COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs ok. 0.15 pkt indeksowych

- COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. ok. 3.45 pkt indeksowych

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT ok. 16.75 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 7 listopada 2017
22:28

Rolowanie VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -139 pkt swapowych dla pozycji długiej; 139 pkt swapowych dla pozycji krótkiej 

XTB

15:31

Rolowanie VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na instrumentach VOLX, VOLX+, VOLX. oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. 1.35 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 3 listopada 2017
13:43

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

Wtorek 07.11 – VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

Czwartek 09.11 – WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 06.11 - RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce) ogłoszone do 3 listopada 2017:

Poniedziałek 06.11 – EU50.cash, FRA40.cash

Wtorek 07.11 – US100.cash, US500.cash

Środa 08.11 - UK100.cash, US30.cash, US100.cash, US500.cash

Czwartek 09.11 - US30.cash, US100.cash, US500.cash

Piątek 10.11 - US100.cash, US500.cash

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 06.11 - ARLP.US, FE.US, HCN.US, INTC.US, NYCB.US, RGA.US, STZ.US

Wtorek 07.11 - COG.US, DG.FR, DLPH.US, FII.US, MKTX.US, WCN.US, WETF.US

Środa 08.11 - AMG.US, ETR.US, RMD.US, TEX.US, TJX.US, ZTS.US

Czwartek 09.11 - AEP.US, BA.US, BBT.US, BP.UK, BP.US, CARD.UK, CTAS.US, DAN.US, EQT.US, FCPT.UK, GOG.UK, GSK.UK, IBM.US, MAC.US, OLN.US, PFE.US, PH.US, PPG.US, SJM.US, SON.US, TECH.US, UKCM.UK, WRK.US, WTB.UK

Piątek 10.11 - AAL.US, AAPL.US, ACC.US, COF.US, COL.US, CRESY.US, GWW.US, HP.US, IRS.US, MHG.NO, MUR.US, ROK.US, UPS.US, WAB.US, WBA.US, WWD.US, XOM.US

 

Spin-offy Equity CFD:

Czwartek 09.11 - LEN.US


Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

 

XTB

10:25

Zmiana czasu w USA

W związku ze zmianą czasu na zimowy w USA godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

 

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 04:05 - 24:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 02:05 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 20:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 19:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 15:35 - 22:15

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 00:00 – 23:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 00:00 – 23:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ – 00:00 – 23:00

DE30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, ITA40.cash, SPA35.cash UK100.cash, US100.cash, US30.cash, US500.cash – 00:00 – 23:00

 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US - 15:30 - 22:00

XTB

czwartek - 2 listopada 2017
19:11

Rolowanie COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ -3 pkt swapowych dla pozycji długiej; 3 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

nomorenewstoshow