Aktualności

czwartek - 23 czerwca 2016
09:14

Rollover on NATGAS and OIL

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for NATGAS and OIL instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- NATGAS- 30 swap points for long position; 30 swap points for short position
- OIL -71 swap points for long position; 71 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

środa - 22 czerwca 2016
14:05

Rolowanie NATGAS, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów NATGAS, NATGAS., NATGAS.. i OIL, OILs, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.. -30 pkt swapowych dla pozycji długiej; 30 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL, OILs, OILs., OILs.. -71 pkt swapowych dla pozycji długiej; 71 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach NATGAS, NATGAS., NATGAS.. oraz OIL, OILs, OILs., OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.. ok. 0,03 USD

- OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 0,64 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS., NATGAS.. oraz OIL, OILs, OILs., OILs.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 17 czerwca 2016
11:40

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

22.06 – Środa – Natgas, Natgas., Natgas.., OIL, OILs, OILs., OILs..,

23.06 – Czwartek – Soybean, Soybean., Soybean.., 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

20,06 – Poniedziałek – A3M.ES, CINF.US, ENEL.IT, EXO.IT, FRT.US, STM.FR, STM.IT, TEG.DE, TIT.IT, TRN.IT,

21.06 – Wtorek – ERJ.US, MAP.ES, MAU.FR, OPL.PL, ORA.FR, PEO.PL, PM.US, TSS.US,

22.06 – Środa – ACX1.ES, BKT.ES, FLS.US, XRAY.US, ZBH.US,

23.06 – Czwartek – BBD.US, CPG.UK, DWNI.DE, EQR.US, EXPN.UK, IFF.US, JD.UK, LAND.UK, MRC.UK, MTO.UK, UU.UK, VOW.DE,

24.06 – Piątek – EBRO.ES, ROSN.UK,

XTB

czwartek - 16 czerwca 2016
22:36

Rolowanie DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. i POR20, POR20., POR20... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. 90 pkt swapowych dla pozycji długiej; -90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.. 110 pkt swapowych dla pozycji długiej; -110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.. 75 pkt swapowych dla pozycji długiej; -75 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.. 140 pkt swapowych dla pozycji długiej; -140 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.. 78 pkt swapowych dla pozycji długiej; -78 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SUI20, SUI20., SUI20.. 31 pkt swapowych dla pozycji długiej; -31 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.. 580 pkt swapowych dla pozycji długiej; -580 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- W20, W.20, W.20., W.20.. 250 pkt swapowych dla pozycji długiej; -250 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- NED25, NED25., NED25.. 75 pkt swapowych dla pozycji długiej; -75 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- POR20, POR20., POR20.. 9 pkt swapowych dla pozycji długiej; -9 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:28

Rolowanie DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. oraz POR20, POR20., POR20.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. ok. -11 pkt indeksowych

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.. ok. -11 pkt indeksowych

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.. ok. -7,5 pkt indeksowych

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.. ok. -140 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.. ok. -83 pkt indeksowych

- SUI20, SUI20., SUI20.. ok. -30 pkt indeksowych

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.. ok. -57,5 pkt indeksowych

- W20, W.20, W.20., W.20.. ok. -18 pkt indeksowych

- NED25, NED25., NED25.. ok. -0,85

- POR20, POR20., POR20.. ok. -9        

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. oraz POR20, POR20., POR20.. powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

06:53

Rollover on AUS200, MEXComp, OIL.WTI

Dear clients,

Today, there is a change of delivery date for AUS200, MEXComp and OIL.WTI instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- AUS200, 49 swap points for long position; -49 swap points for short position

- MEXComp, -339 swap points for long position; 339 swap points for short position

- OIL.WTI, -49 swap points for long position; 49 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

nomorenewstoshow