Aktualności

czwartek - 17 marca 2016
10:11

Rolowanie DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. i POR20, POR20., POR20... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. -355 pkt swapowych dla pozycji długiej; 355 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.. 800 pkt swapowych dla pozycji długiej; -800 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.. 100 pkt swapowych dla pozycji długiej; -100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.. 457 pkt swapowych dla pozycji długiej; -457 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.. 29 pkt swapowych dla pozycji długiej; -29 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SUI20, SUI20., SUI20.. 150 pkt swapowych dla pozycji długiej; -150 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.. 610 pkt swapowych dla pozycji długiej; -610 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- W20, W.20, W.20., W.20.. 150 pkt swapowych dla pozycji długiej; -150 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- NED25, NED25., NED25.. 110 pkt swapowych dla pozycji długiej; -110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- POR20, POR20., POR20.. 134 pkt swapowych dla pozycji długiej; -134 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

 

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SUI20, SUI20., SUI20.., UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.. oraz POR20, POR20., POR20.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. ok. 35 pkt indeksowych

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.. ok. -80 pkt indeksowych

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.. ok. -10 pkt indeksowych

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.. ok. -460 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.. ok. -29 pkt indeksowych

- SUI20, SUI20., SUI20.. ok. -152 pkt indeksowych

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.. ok. -61 pkt indeksowych

- W20, W.20, W.20., W.20.. ok. -5 pkt indeksowych

- NED25, NED25., NED25.. ok. -0,9

- POR20, POR20., POR20.. ok. -124

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia DE30, DE.30, DE.30., DE.30.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 16 marca 2016
21:56

Rolowanie MEXComp, MEXComp., MEXComp.., AUS200, AUS200., AUS200.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów MEXComp, MEXComp., MEXComp.., AUS200, AUS200., AUS200.. i OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.. -200 pkt swapowych dla pozycji długiej; 200 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- AUS200, AUS200., AUS200.. 17 pkt swapowych dla pozycji długiej; -17 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. -154 pkt swapowych dla pozycji długiej; 154 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

 

16:14

XTB Limited: Important Information - XTB Limited: Comunicazione Importante

Dear Client,
Gentile Cliente,

Please be informed that from 4th April 2016 the existing website: www.xtb.com/it will direct you to our Polish partner X-Trade Brokers DM S.A. and all content will only be applicable to clients of X-Trade Brokers DM S.A. 
La informiamo che a partire dal 4 aprile 2016 il sito web www.xtb.com/it La reindirizzerà sul sito del nostro partner polacco X-Trade Brokers DM S.A.  e tutti i contenuti saranno applicabili ai clienti di X-Trade Brokers DM S.A. 

In order to be updated of any important communication regarding our services, view legal documentation relating to your account and access your account held with XTB Limited please visit our website at: www.xtb.com/en
Per poter rimanere aggiornato circa le comunicazioni riguardanti i nostri servizi, prendere visione della documentzione relativa al Suo conto  e per poter accedere al Suo conto tenuto presso XTB Limited, La preghiamo di visitare il nostro nuovo sito web disponibile all’indirizzo:www.xtb.com/en

Should you have any question do not hesitate to contact us.
In caso di domande non esiti a contattarci.

Kind Regards 
Cordiali saluti

10:35

Rolowanie MEXComp, MEXComp., MEXComp.., AUS200, AUS200., AUS200.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach MEXComp, MEXComp., MEXComp.., AUS200, AUS200., AUS200.. oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- MEXComp, MEXComp., MEXComp.. ok. 192 pkt indeksowych

- AUS200, AUS200., AUS200.. ok. -16 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. ok. 1,77 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp., MEXComp.. oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 14 marca 2016
19:51

Zmiana godziny rozszerzenia spreadów: GBPUSD, USDCAD, GOLDs

Ze względu na zmianę czasu w USA, spread na instrumenty GBPUSD, USDCAD oraz GOLDs będzie rozszerzony od 22:00 do 23:00. Zmiana pozostaje w mocy do dnia zmiany czasu na letni w Europie (27 marca).

XTB

piątek - 11 marca 2016
13:31

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

16.03 – Środa – AUS200, AUS200., AUS200.., MEXComp, MEXComp., MEXComp.., OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

17.03 – Czwartek – UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., SUI20, SUI.20, SUI.20., SUI.20.., W20, W.20, W.20., W.20.., NED25, NED25., NED25.., POR20, POR20., POR20..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

14.03 – Poniedziałek - HUNComp, HUNComp., HUNComp..

15.03 – Wtorek - HUNComp, HUNComp., HUNComp..

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

14.03 – Poniedziałek - GILD.US, ALB.US, ALLE.US, ICE.US, LAMR.US, PSA.US, TROW.US

15.03 – Wtorek - WU.US, AME.US, BBY.US, EQY.US, FIS.US, HES.US, SNV.US, TDS.US, prawa poboru MT.FR, MTS.ES, MT.NL

16.03 – Środa - SGSN.CH, AAP.US, AVGO.US, BIG.US, CCI.US, FRT.US, HBAN.US, KHC.US, PLD.US, SGSN.CH, TUP.US

17.03 – Czwartek - AAL.UK, BATS.UK, HMSO.UK, RRS.UK, TIF.US, DTE.US, GFTU.UK, CBG.UK, ESNT.UK, LMP.UK

XTB

nomorenewstoshow