Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

wtorek - 4 czerwca 2019
21:43

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y -3 pkt swapowych dla pozycji długiej; 3 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - BUND10Y.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y+ -249 pkt swapowych dla pozycji długiej; 249 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

15:21

Poziomy obsługi - wycofanie oferty

Drodzy Klienci,

informujemy, że Poziomy obsługi nie będą już częścią naszej oferty. Dla klientów, którzy spełnili wymagania, Poziomy obsługi będą aktywne zgodnie z nabytymi prawami (Plus: 3 miesiące, VIP: 6 miesięcy, w zależności od tego, kiedy klient spełnił wymagania Plus lub VIP).

XTB

10:17

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y. oraz SCHATZ2Y.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- BUND10Y.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y+ ok. 2.44 pkt indeksowych

- SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y ok. 0.02 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 31 maja 2019
09:21

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

04.06 Wtorek – BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

06.06 Czwartek – WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, SUGAR, SUGAR., SUGAR.., SUGAR+, COTTON, COTTON., COTTON.., COTTON+

Dywidendy (płatne w gotówce):

03.06 Poniedziałek – US500.cash, EU50.cash, SPA35.cash, FRA40.cash

04.06 Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, SPA35.cash, FRA40.cash

05.06 Środa – US100.cash, US500.cash, UK100.cash, FRA40.cash, HK.cash

06.06 Czwartek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, HK.cash

07.06 Piątek – US100.cash, SPA35.cash, FRA40.cash

Święta (zmiany godzin handlu):

06.06 Czwartek – KOSP2000, KOSP2000., KOSP2000.., KOSP2000+ - brak handlu

07.06 Piątek – HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ - brak handlu

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

03.06 Poniedziałek – dywidendy na ACKB.BE, ACX1.ES, BB.FR, HVT.US, LR.FR, ONTEX.BE, ORI.US, RCL.US, SU.US, SWK.US, TELEC.CZ
split: DWDP.US

04.06 Wtorek - dywidendy na AVT.US, AVY.US, BIM.FR, BOL.FR, DXC.US, HAL.US, LGT.ES, LUV.US, NLSN.US, ODFL.US, ORA.FR, PRSP.US, SLB.US, TEN.PL, VIS.ES

05.06 Środa - dywidendy na BDX.PL, BFB.US, BLK.US, CAP.FR, COTY.US, EGL.PT, GOGL.NO, HD.US, MOS.US, NEM.US, PTEN.US, QCOM.US

06.06 Czwartek - dywidendy na ABF.UK, AJG.US, AML.PL, ANF.US, BAC.US, BAH.PL, BAX.US, BDX.US, CBSH.US, CHRW.US, CNI.US, CTXS.US, D.US, EAT.US, ETL.PL, FLO.US, GM.US, GPC.US, IR.US, JMAT.UK, KGF.UK, KMB.US, KRN.DE, LEA.US, LMP.UK, NAVI.US, OUT.US, PEG.US, PEP.US, RF.US, RTN.UK, SALM.NO, SBRY.UK, SEE.US, SHI.UK, SMT.UK, SQM.US, SSPG.UK, TEX.US, TGNA.US, TPR.US, TRST.US, VCT.UK, VOD.UK, WM.US, WMB.US, WPL.PL, WRI.US, WY.US

07.06 Piątek - dywidendy na ADP.FR, ANTM.US, APT.PL, BCP.PT, CBS.US, CME.US, CNK.US, CNO.US, ESV.US, FAF.US, GRF.ES, GXI.DE, KSU.US, MGM.US, OXY.US, PPL.US, RMS.FR, SYMC.US, THG.US, TRV.US, VFC.US

Święta (zmiany godzin handlu):

5.06 Środa - Dania – brak handlu
6.06 Czwartek - Szwecja - brak handlu

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

 

czwartek - 30 maja 2019
11:41

Zmiany w usłudze xAPI

Drodzy Klienci,

dziękujemy za korzystanie z naszych usług na platformie xStation. Pragniemy poinformować, że na bieżąco staramy się poprawiać jakość i wydajność naszej platformy, w związku z czym postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian dotyczących usługi xAPI.

W celu uzyskania dostępu do usługi xAPI został stworzony nowy adres DNS. Od tego momentu możesz używać nowego adresu DNS:  xapi.xtb.com. Adresy DNS obowiazujące dotychczas (xapia.x-station.eu oraz xapib.x-station.eu) pozostaną aktywne do dnia 8 czerwca, jednak zachęcamy do korzystania z nowego adresu już teraz.

Dla klientów, którzy korzystają z interfejsu WebSocket, został stworzony nowy adres URL wss://ws.xtb.com, który zastąpi obowiązujący dotychczas adres wss://ws.xapi.pro.

W związku z powyższym sugerujemy, aby bezpośredni użytkownicy xAPI zmienili adres nowego DNS. Dla tych, którzy łączą się z xStation za pomocą wrapperów, zostały stworzone nowe, które są dostępne pod linkiem poniżej:

http://developers.xstore.pro/api/wrappers.html

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie xStore (link do strony poniżej):

http://developers.xstore.pro/api

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

XTB

nomorenewstoshow