Aktualności

środa - 18 grudnia 2019
00:37

Święta i Nowy Rok w XTB: Godziny handlu

Drodzy Klienci,

pragniemy poinformować, że 24 Grudnia handel na instrumentach zakończy się o godzinie 19:00, natomiast 31 Grudnia o godzinie 22:00. W dniach 25 Grudnia oraz 1 Stycznia handel rozpocznie się zgodnie z harmonogramem niedzielnego otwarcia rynków. Co więcej, pomiędzy 24 Grudnia a 1 Stycznia godziny handlu na niektórych instrumentach ulegną zmianie. Dodatkowo, ze względu na spodziewaną niższą płynność na rynkach w dniach od 26.12.2019r. do 2.01.2020r. informujemy, że szerokość spreadów i limitów może być tymczasowo zwiększona.

Handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Wtorek, 24 Grudnia

AUT20, AUT20., AUT20.., AUT20+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, DE30.cash, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, EU50.cash, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, ITA40.cash

Czwartek, 26 Grudnia

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, AUT20, AUT20., AUT20.., AUT20+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, ITA40.cash, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, FRA40.cash, NED25, NED25., NED25.., NED25+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, DE30.cash, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, EU50.cash SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, HK.cash, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, EMISS, EMISS., EMISS.., EMISS+, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, UK100.cash, ALUMINUM, ALUMINUM., ALUMINUM.., ALUMINUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC., ZINC.., ZINC+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SPA35.cash, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

Wtorek, 31 Grudnia

AUT20, AUT20., AUT20.., AUT20+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, DE30.cash, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, EU50.cash, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, CZKCASH, CZKCASH., CZKCASH.., CZKCASH+, RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, ITA40.cash

 

Handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

Wtorek, 24 Grudnia

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - handel do 04:30 (GMT+1)

CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, HKComp,HKComp., HKComp.., HKComp+ - handel do 05:00 (GMT+1)

FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, FRA40.cash, NED25, NED25., NED25.., NED25+ - handel do 14:05 (GMT+1)

SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SPA35.cash, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, UK100.cash -  handel do 14:00 (GMT+1)

EMISS, EMISS., EMISS.., EMISS+ - handel do 18:00 (GMT+1)

USBIOT.., USBIOT+, USCANNA.., USCANNA+, USCHN.., USCHN+, USGAME.., USGAME+, USLITH.., USLITH+, USMEDIA.., USMEDIA+ - handel do 19:00 (GMT+1)

Czwartek, 26 Grudnia

CORN, CORN., CORN.., CORN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - handel od 15:35 (GMT+1)

SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - handel od 14:00 (GMT+1)

Wtorek, 31 Grudnia

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - handel do 04:30 (GMT+1)

FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, FRA40.cash, NED25, NED25., NED25.., NED25+ - handel do 14:05 (GMT+1)

SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SPA35.cash, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, UK100.cash - handel do 14:00 (GMT+1)

EMISS, EMISS., EMISS.., EMISS+ - handel do 18:00 (GMT+1)

OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ - handel do 21:00 (GMT+1)

 

INSTRUMENTY EQUITY:

Wtorek, 24 Grudnia

Brak handlu: Włochy, Finlandia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Czechy, Polska

Wcześniejsze zamknięcie(14:00 GMT+1): Holandia, Belgia, Portugalia, Francja, Hiszpania                                                 
Wcześniejsze zamknięcie(13:30 GMT+1): Wielka Brytania                                                                                      
Wcześniejsze zamknięcie(19:00 GMT+1): Stany Zjednoczone (US)

Środa, 25 Grudnia

Brak handlu: Stany Zjednoczone (US), Włochy, Dania, Holandia, Belgia, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Szwajcaria, Polska, Niemcy

Czwartek, 26 Grudnia

Brak handlu: Włochy, Dania, Holandia, Belgia, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Szwajcaria, Polska, Niemcy

Poniedziałek, 30 Grudnia

Wcześniejsze zamknięcie(14:00 GMT+1):  Niemcy

Wtorek, 31 Grudnia

Brak handlu: Włochy, Finlandia, Czechy, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Polska

Wcześniejsze zamknięcie(14:00 GMT+1): Holandia, Belgia, Portugalia, Francja, Hiszpania                                               
Wcześniejsze zamknięcie(13:30 GMT+1): Wielka Brytania

Środa, 1 Stycznia 2020r.

Brak handlu: Stany Zjednoczone (US), Włochy, Dania, Holandia, Belgia, Portugalia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Szwajcaria, Polska, Niemcy

Czwartek, 2 Stycznia 2020r.

Brak handlu: Szwajcaria

XTB

 

wtorek - 17 grudnia 2019
22:31

Rolowanie BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 27 pkt swapowych dla pozycji długiej; -27 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. -730 pkt swapowych dla pozycji długiej; 730 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:21

Rolowanie BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., RUS50, RUS50+, RUS50. oraz RUS50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. ok. 720 pkt indeksowych

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. ok. -2.1 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 16 grudnia 2019
02:33

Problemy techniczne na DE.30 i EU.50

Z powodu problemów technicznych na giełdzie bazowej otwarcie handlu na instrumentach DE.30 i EU.50 zostanie opóźnione.

piątek - 13 grudnia 2019
08:06

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD-Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

17.12 Wtorek – RUS.50, RUS.50., RUS.50.., RUS.50+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

18.12 Środa – US.30, US.30., US.30.., US.30+, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+, USFANG.., USFANG+

19.12 Czwartek – UK100, UK100., UK100.., UK100+, DE30, DE30., DE30.., DE30+, EU50, EU50., EU50.., EU50+, FRA40, FRA40., FRA40.., FRA40+, SPA35, SPA35., SPA35.., SPA35+, ITA40, ITA40., ITA40.., ITA40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W20., W20.., W20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+, CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OIL., OIL.., OIL+, AUT20.., AUT20+,

Dywidendy (płatne w gotówce):

16.12 Poniedziałek – EU50.cash, SPA35.cash, ITA40.cash,

17.12 Wtorek – US500.cash,
18.12 Środa – US100.cash, US500.cash, UK100.cash, SPA35.cash,

19.12 Czwartek – US100.cash, US500.cash, SPA35.cash,
20.12 Piątek – SPA35.cash

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie świąt.

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

16.12 - dywidendy na Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA (A3M.ES), Allegion PLC (ALLE.US), Amphenol Corp (APH.US), Best Buy Co Inc (BBY.US), Ecolab Inc (ECL.US), Faes Farma SA (FAE.ES), Las Vegas Sands Corp (LVS.US), STMicroelectronics NV (STM.FR), STMicroelectronics NV (STM.IT), iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (SX5EEX.DE), BlackRock TCP Capital Corp (TCPC.US), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO.US), Western Union Co (WU.US, spin-off: Danaher Corp (DHR.US)

17.12 - dywidendy na Altra Industrial Motion Corp (AIMC.US), BlackRock Capital Investment Corp (BKCC.US), Corticeira Amorim SGPS SA (COR.PT), Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN.US), Orion Engineered Carbons SA (OEC.US), Oxford Square Capital Corp (OXSQ.US), PulteGroup Inc (PHM.US), Repsol SA (REP1.ES), Telefonica SA (TEF1.ES), Viscofan SA (VIS.ES)

18.12 - dywidendy na  Aaron's Inc (AAN.US), Ambu A/S (AMBUB.DK), Cia Cervecerias Unidas SA (CCU.US), Cincinnati Financial Corp (CINF.US), Prologis Inc (PLD.US), Philip Morris International Inc (PM.US), Synovus Financial Corp (SNV.US)

19.12 - dywidendy na Advance Auto Parts Inc (AAP.US), Burberry Group PLC (BRBY.UK), Chubb Ltd (CB.US), Eversource Energy (ES.US), LUKOIL PJSC (LKOD.UK), Mapfre SA (MAP.ES), MLP Group SA (MLG.PL), Mitie Group PLC (MTO.UK), Nordson Corp (NDSN.US), Omnicom Group Inc (OMC.US), PACCAR Inc (PCAR.US), Packaging Corp of America (PKG.US), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.US), Sabre Corp (SABR.US), Tiffany & Co (TIF.US), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM.US), United Utilities Group PLC (UU.UK)

20.12 - dywidendy na Ambev SA (ABEV.US), Banco Bradesco SA (BBD.US), Capitala Finance Corp (CPTA.US), General Electric Co (GE.US), LTC Properties Inc (LTC.US), Banco de Sabadell SA (SAB.ES), Marriott Vacations Worldwide Corp (VAC.US)

W nadchodzącym tygodniu nie będzie świąt.

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 12 grudnia 2019
22:39

Rolowanie OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 12 pkt swapowych dla pozycji długiej; -12 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -230 pkt swapowych dla pozycji długiej; 230 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USDIDX+, USDIDX.., USDIDX 425 pkt swapowych dla pozycji długiej; -425 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

nomorenewstoshow