Aktualności

czwartek - 19 września 2019
12:45

Rolowanie AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.. oraz W20 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 ok. -23 pkt indeksowych

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. ok. -1.07 USD

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -89 pkt indeksowych

- W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 ok. 10.0 pkt indeksowych

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.025 USD

- ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. ok. -135 pkt indeksowych

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. ok. -12.6 pkt indeksowych

- AUT20+, AUT20, AUT20.. ok. -9 pkt indeksowych

- DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. ok. -16.0 pkt indeksowych

- UK.100.., UK.100., UK.100, UK100, UK.100+ ok. -36.5 pkt indeksowych

- EU.50.., EU.50+, EU.50., EU.50, EU50 ok. -16.0 pkt indeksowych

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.20 pkt indeksowych

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -9.5 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20 powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 18 września 2019
22:39

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ -559 pkt swapowych dla pozycji długiej; 559 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. -2375 pkt swapowych dla pozycji długiej; 2375 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. -22 pkt swapowych dla pozycji długiej; 22 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US2000+, US2000, US2000., US2000.. -24 pkt swapowych dla pozycji długiej; 24 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USFANG+, USFANG.., USFANG -141 pkt swapowych dla pozycji długiej; 141 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ 6 pkt swapowych dla pozycji długiej; -6 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 16 pkt swapowych dla pozycji długiej; -16 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:51

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+ oraz USFANG.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. ok. 2.8 pkt indeksowych

- US2000+, US2000, US2000., US2000.. ok. 2.4 pkt indeksowych

- MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ ok. 573 pkt indeksowych

- USFANG+, USFANG.., USFANG ok. 15.2 pkt indeksowych

- US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ ok. -9 pkt indeksowych

- US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. ok. 25.25 pkt indeksowych

- AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 ok. -15 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US500, USFANG, USFANG+, USFANG.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 13 września 2019
09:31

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

18.09 Środa - US.30, US.30., US.30.., US.30+, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., USFANG, USFANG+, USFANG..

19.09 Czwartek - UK100, UK100., UK100.., UK100+, DE30, DE30., DE30.., DE30+, EU50, EU50., EU50.., EU50+, FRA40, FRA40., FRA40.., FRA40+, SPA35, SPA35., SPA35.., SPA35+, ITA40, ITA40., ITA40.., ITA40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W20., W20.., W20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+, AUT20, AUT20., AUT20.., AUT20+,NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OIL., OIL.., OIL+

Dywidendy (płatne w gotówce):

16.09 Poniedziałek – ITA40.cash, HKcash

18.09 Środa – US500.cash

19.09 Czwartek – US100.cash, US500.cash

20.09 Piątek – EU50.cash

Święta (zmiany godzin handlu):

16.09 Monday – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ – brak handlu

18.09 Wednesday – USDCLP, USDCLP., USDCLP..,USDCLP+ - – brak handlu

19.09 Thursday – USDCLP, USDCLP., USDCLP..,USDCLP+ - – brak handlu

20.09 Friday – USDCLP, USDCLP., USDCLP..,USDCLP+ - – brak handlu

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

16.09 Poniedziałek – dywidendy na American International Group Inc (AIG.US), Amphenol Corp (APH.US), CCC SA (CCC.PL), Ecolab Inc (ECL.US), Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN.US), Harley-Davidson Inc (HOG.US), STMicroelectronics NV (STM.FR), STMicroelectronics NV (STM.IT), Severstal PJSC (SVST.UK), iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (SX5EEX.DE), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO.US)

17.09 Wtorek – dywidendy na Altra Industrial Motion Corp (AIMC.US), Cincinnati Financial Corp (CINF.US), Ence Energia y Celulosa SA (ENC.ES), Las Vegas Sands Corp (LVS.US), PulteGroup Inc (PHM.US), Tupperware Brands Corp (TUP.US)

18.09 Środa – dywidendy na Aaron's Inc (AAN.US), Best Buy Co Inc (BBY.US), Cie Financiere Richemont SA (CFR.CH), Main Street Capital Corp (MAIN.US), Synovus Financial Corp (SNV.US), Solaris Oilfield Infrastructure Inc (SOI.US), Marriott Vacations Worldwide Corp (VAC.US), WR Berkley Corp (WRB.US)

19.09 Czwartek – dywidendy na Advance Auto Parts Inc (AAP.US), Chubb Ltd (CB.US), Capitala Finance Corp (CPTA.US), Crest Nicholson Holdings plc (CRST.UK), Drax Group PLC (DRX.UK), Eversource Energy (ES.US), Flowserve Corp (FLS.US), LTC Properties Inc (LTC.US), Omnicom Group Inc (OMC.US), Parsley Energy Inc (PE.US), Petrofac Ltd (PFC.UK), Prologis Inc (PLD.US), Playtech Plc (PTEC.UK), Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.US), Redrow PLC (RDW.UK), Sabre Corp (SABR.US), Sempra Energy (SRE.US), Tiffany & Co (TIF.US), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM.US), UNITE Group PLC/The (UTG.UK), Wartsila OYJ Abp (WRT1V.FI)

20.09 Piątek – dywidendy na Firma Oponiarska Debica SA (DBC.PL), Federal Realty Investment Trust (FRT.US), International Flavors & Fragrances Inc (IFF.US), Oxford Square Capital Corp (OXSQ.US), Rent-A-Center Inc/TX (RCII.US)

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 12 września 2019
22:26

Rolowanie OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 7 pkt swapowych dla pozycji długiej; -7 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -205 pkt swapowych dla pozycji długiej; 205 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USDIDX.., USDIDX+, USDIDX 432 pkt swapowych dla pozycji długiej; -432 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:55

Rolowanie OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX. oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. 1.50 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. -0.07 USD

- USDIDX.., USDIDX+, USDIDX ok. -0.440 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow