Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

czwartek - 4 kwietnia 2019
22:33

Rolowanie COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ 15 pkt swapowych dla pozycji długiej; -15 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -1300 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1300 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. -250 pkt swapowych dla pozycji długiej; 250 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs -69 pkt swapowych dla pozycji długiej; 69 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., SUGARs, SUGAR -10 pkt swapowych dla pozycji długiej; 10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT -300 pkt swapowych dla pozycji długiej; 300 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -900 pkt swapowych dla pozycji długiej; 900 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

13:16

Rolowanie COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. oraz WHEAT.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs ok. 0.71 USD

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. ok. 9.00 USD

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. ok. 13.25 USD

- COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. ok. 2.55 USD

- COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ ok. -1 USD

- SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., SUGARs, SUGAR ok. 0.15 USD

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT ok. 3.00 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 1 kwietnia 2019
15:53

EURTRY i USDTRY handel został wznowiony

Drodzy Klienci,

w nawiązaniu do wiadomości z dnia 27.03.2019 " EURTRY i USDTRY tryb CLOSE ONLY " informujemy, iż handel na parach walutowych EURTRY oraz USDTRY został wznowiony.
 

XTB

09:51

Zmiana godzin handlu na instrumentach DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+

Szanowni klienci,
godziny handlu na instrumentach DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ zostaną zmienione 02:10 – 22:00 CEST w związku ze zmianą godzin handlu na rynku bazowym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Zespół XTB

piątek - 29 marca 2019
11:28

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

Czwartek 04.04 – SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, SUGAR, SUGAR., SUGAR.., SUGAR+, COTTON, COTTON., COTTON.., COTTON+

Dywidendy (płatne w gotówce):

01.04 Poniedziałek – US100.cash, US500.cash

03.04 Środa – US30.cash,  US100.cash, US500.cash, UK100.cash, SPA35.cash

05.04 Piątek - US500.cash

 

Święta (zmiany godzin handlu):

05.04 Piątek - HKComp, CHNComp – brak handlu

 

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

Poniedziałek 01.04 – dywidendy na A.US, CLI.US, GIVN.CH, KIM.US, LUPE.SE, UFS.US

Wtorek 02.04 - dywidendy na CMCSA.US, DOC.US, GES.US, MRVL.US, NYT.US, SPSN.CH

Środa 03.04 - dywidendy na MAERSKA.DK, MAERSKB.DK, NESTE.FI, SAB.ES

Czwartek 04.04 – dywidendy na AXP.US, BMY.US, CBD.US, CLF.US, CMC.US, CSCO.US, DLG.UK, ELISA.FI, FERG.UK, HSTN.UK, IMI.UK, JPM.US, KDP.US, LLOY.UK, MOMO.US, MONY.UK, NTAP.US, PGR.US, PSON.UK, PWR.US, RCP.UK, RGLD.US, SCMN.CH, SMDS.UK, SMIN.UK, SN.UK, STJ.UK, SYY.US, TLW.UK, TMK.US, TPK.UK, VOLVB.SE, VWS.DK, WPM.US
 

Piątek 05.04 - dywidendy na DGX.US, ESSITYB.SE, GEBN.CH, MKC.US, ROP.US, UPM.FI, ZURN.CH

Święta (zmiany godzin handlu):

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 28 marca 2019
15:09

Zmiana czasu w Europie

W związku ze zmianą czasu w Europie z zimowego na letni, godziny handlu na następujących instrumentach ulegną zmianie:

US30, US.30, US.30., US.30.., US30+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 - 23:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US100+ 00:05 – 22:15 oraz 22:30 - 23:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 - 23:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 04:05 - 23:00

USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ - 02:00 – 23:00

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 00:35 - 23:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30 – 19:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 – 19:30

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 19:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 20:20

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN..,SOYBEAN+ - 02:05 - 14:45 oraz 15:35 - 20:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ – 08:30 - 23:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 00:00 - 22:15

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 02:05 - 23:00

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ - 03:20 – 06:00 oraz 07:35 – 10:15

CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp - 03:20 – 06:00 oraz 07:35 – 10:15

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ - 02:05 – 08:10 oraz 09:35 – 18:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 02:05 – 08:10

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - 01:05 – 07:30 oraz 08:15 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - 09:05 - 17:45 oraz 18:05 - 22:50

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - 14:05 – 22:55

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ - 15:30 – 22:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 14:00 – 18:45

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ 14:00 – 20:00

GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUUSD.. – 00:00 – 23:00 (poniedziałek od 00:05, w piątek do 22:00)

SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAUUSD.. - 00:00 – 23:00 (poniedziałek od 00:05, w piątek do 22:00)

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ .. 00:00 – 23:00 (poniedziałek od 00:05, w piątek do 22:00)

USFANG+, USFANG.. – 16:30 – 23:00

US30.cash, US100.cash, US500.cash - 00:05 – 22:15 oraz 22:30 – 23:00

HK.cash – 03:15 – 06:00; 07:00 – 10:30 oraz 11:15 – 19:00

Handel na instrumentach CFD opartych na US Equities – 15:30 – 22:00

XTB

nomorenewstoshow