Aktualności

czwartek - 18 czerwca 2020
21:39

Rolowanie AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

2020-06-18

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - AUT20+, AUT20, AUT20.. 26 pkt swapowych dla pozycji długiej; -26 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 105 pkt swapowych dla pozycji długiej; -105 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -90 pkt swapowych dla pozycji długiej; 90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. 300 pkt swapowych dla pozycji długiej; -300 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - EU.50.., EU.50+, EU.50., EU.50, EU50 280 pkt swapowych dla pozycji długiej; -280 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 385 pkt swapowych dla pozycji długiej; -385 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - UK.100.., UK.100., UK.100, UK100, UK.100+ 430 pkt swapowych dla pozycji długiej; -430 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 62 pkt swapowych dla pozycji długiej; -62 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. 147 pkt swapowych dla pozycji długiej; -147 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 10 pkt swapowych dla pozycji długiej; -10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 35 pkt swapowych dla pozycji długiej; -35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:53

Rolowanie AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.., UK100, W.20, W.20+, W.20., W.20.. oraz W20 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -38.0 pkt indeksowych

- SUI20+, SUI20.., SUI20., SUI20 ok. -30 pkt indeksowych

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS ok. 0.086 USD

- AUT20+, AUT20, AUT20.. ok. -29 pkt indeksowych

- W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 ok. -3.0 pkt indeksowych

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.90 pkt indeksowych

- EU.50.., EU.50+, EU.50., EU.50, EU50 ok. -28.0 pkt indeksowych

- DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. ok. -28.5 pkt indeksowych

- ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. ok. -140 pkt indeksowych

- UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ ok. -42.0 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -57 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeżeli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

środa - 17 czerwca 2020
21:32

Rolowanie MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - USFANG+, USFANG.., USFANG -17 pkt swapowych dla pozycji długiej; 17 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. 1325 pkt swapowych dla pozycji długiej; -1325 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.30., US.30.., US.30, US30, US.30+ 127 pkt swapowych dla pozycji długiej; -127 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ -533 pkt swapowych dla pozycji długiej; 533 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. 110 pkt swapowych dla pozycji długiej; -110 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - US2000+, US2000, US2000., US2000.. 32 pkt swapowych dla pozycji długiej; -32 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

14:07

Rolowanie MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+, USFANG..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, USFANG, USFANG+ oraz USFANG.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- US2000+, US2000, US2000., US2000.. ok. -3.3 pkt indeksowych

- MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ ok. 770 pkt indeksowych

- US.30., US.30.., US.30, US30, US.30+ ok. -130 pkt indeksowych

- USFANG+, USFANG.., USFANG ok. -0.5 pkt indeksowych

- US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. ok. -9.7 pkt indeksowych

- US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. ok. -16.00 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeżeli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cene instrumentów, wówczas kurs otwarcia MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 16 czerwca 2020
21:45

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 256 pkt swapowych dla pozycji długiej; -256 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 45 pkt swapowych dla pozycji długiej; -45 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. -200 pkt swapowych dla pozycji długiej; 200 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -27 pkt swapowych dla pozycji długiej; 27 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:42

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50. oraz RUS50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. ok. -26.5 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0.31 USD

- AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 ok. -41 pkt indeksowych

- BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. ok. 235 pkt indeksowych
Oznacza to, że jeżeli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarcie nie będą miały miejsca żadne czyniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow