Aktualności

środa - 24 lutego 2016
12:05

Rolowanie OIL, OILs, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL, OILs, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL, OILs, OILs., OILs.. -66 pkt swapowych dla pozycji długiej; 66 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL, OILs, OILs., OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 0,71 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL, OILs, OILs., OILs.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

07:41

Rolowanie HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu 23.02.16 następiła zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.. i INDIA50, INDIA50., INDIA50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostali w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- HKComp, HKComp., HKComp.. 91 pkt swapowych dla pozycji długiej; -91 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. -12 pkt swapowych dla pozycji długiej; 12 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -196 pkt swapowych dla pozycji długiej; 196 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

wtorek - 23 lutego 2016
12:55

Rolowanie CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.. i INDIA50, INDIA50., INDIA50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- HKComp, HKComp., HKComp.. 91 pkt swapowych dla pozycji długiej; -91 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. -12 pkt swapowych dla pozycji długiej; 12 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -196 pkt swapowych dla pozycji długiej; 196 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. ok. 11 pkt indeksowych

- HKComp, HKComp., HKComp.. ok. -98 pkt indeksowych

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. ok. 19,6 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia CHNComp, CHNComp., CHNComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

11:53

Zmiana czasu w Brazylii

Ze względu na zmianę czasu lokalnego w Brazylii od 23 lutego zostaną zmienione godziny handlu na instrumentach:

BRAComp , BRAComp . , BRAComp .. - handel 13:05 -21:30 CET,

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., - handel 13:00 - 19:00 CET 

Godziny handlu na pozostałych instrumentach pozostają bez zmian: 

XTB

poniedziałek - 22 lutego 2016
12:02

Awaria Giełdy

Szanowni Klienci,

 

W związku z awarią giełdy, na której notowany jest instrument bazowy, handel na instrumentach DE30, EU50, SUI20 oraz BUND10Y był zawieszony od 11:00 do 12:50 CET.

Zespół XTB

piątek - 19 lutego 2016
18:43

Zmiana spreadów na GBPUSD i USDCAD

Z powodu niskiej płynności na instrumentach GBPUSD i USDCAD, spready w ofercie Basic zostają rozszerzone do 150 punktów w godzinach 23:00 - 24:00. Zmiany pozostają w mocy do odwołania.

nomorenewstoshow