Aktualności

piątek - 24 lutego 2017
12:35

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

Poniedziałek 27.02 – HKcomp, HKComp., HKcomp.., HKcomp+,  CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+

Czwartek 2.03 – BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 27.02 - BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

Wtorek 28.02 - BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

Środa 1.03 - KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

Środa 1.03 - BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - handel od 15:00

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 27.02 - AEM.US, ASH.US, AVY.US, BLL.US, BWA.US, CDK.US, HAL.US, IPG.US, JNPR.US, JWN.US, K.US, L.US, LLL.US, LMT.US, MCD.US, MCK.US, O.US, PII.US, QCOM.US, SWK.US, TAC.US, TGI.US, TSN.US, UHS.US, VAL.US

Wtorek 28.02 - ES.US, FLR.US, GS.US, JKHY.US, MOS.US, NLSN.US, TEVA.US

Środa 1.03 – AJG.US, ANF.US, BAC.US, BAX.US, CBOE.US, CGNX.US, CHRW.US, CTL.US, D.US, DAN.US, EFX.US, FLO.US, HII.US, KHC.US, KNEBV.FI, NTRS.US, PEP.US, PRGO.US, SEE.US, TFX.US, VIV.US, WHR.US, WY.US

Czwartek 2.03 - BARC.UK, BEZ.UK, BFB.US, BKG.UK, BLK.US, CEY.UK, ESV.US, ETN.US, HAS.UK, HICL.UK, HIG.US, LYB.US, MTB.US, NKE.US, NOC.US, NOVN.CH, ODFL.US, ORI.US, PFG.US, SSPG.UK

Piątek 3.03 - JACK.US, NDA.DE, PX.US, RCL.US, VTR.US, WCN.US, WRT1V.FI

 

 XTB

 

czwartek - 23 lutego 2017
22:23

Rolowanie TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ 56 pkt swapowych dla pozycji długiej; -56 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

10:39

Rolowanie TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ ok. -0,55 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 21 lutego 2017
22:21

Rolowanie OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+, INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ i INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ -10 pkt swapowych dla pozycji długiej; 10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ -313 pkt swapowych dla pozycji długiej; 313 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

10:04

Rolowanie INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ oraz OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ ok. 33 pkt indeksowych

- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ ok. 0,08 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ oraz OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 20 lutego 2017
12:36

Zmiana czasu w Brazylii

Ze względu na zmianę czasu lokalnego w Brazylii od 21 lutego zostaną zmienione godziny handlu na instrumentach:

BRAComp , BRAComp. , BRAComp.., BRAComp+ - handel 13:05 -22:10 CET,

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ - handel 13:00 - 19:00 CET 

Godziny handlu na pozostałych instrumentach pozostają bez zmian: 

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata