Aktualności

środa - 13 kwietnia 2016
10:12

Rolowanie OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. -121 pkt swapowych dla pozycji długiej; 121 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. ok. 1,36 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 12 kwietnia 2016
22:15

Rolowanie BRAComp, BRAComp., BRAComp..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów BRAComp, BRAComp., BRAComp... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.. -990 pkt swapowych dla pozycji długiej; 990 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

13:25

Rolowanie BRAComp, BRAComp., BRAComp..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BRAComp, BRAComp., BRAComp.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.. ok. 935 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia BRAComp, BRAComp., BRAComp.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 8 kwietnia 2016
11:54

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

12.04 – Wtorek - BRAComp, BRAComp., BRAComp..

13.04 – Środa - OIL WTI, OIL WTI., OIL WTI..

14.04 – Czwartek - FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., NED25, NED25., NED25..

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

13.04 – Środa - KOSP200, KOSP200., KOSP200..

14.04 – Czwartek - INDIA50, INDIA50., INDIA50..

15.04 – Piątek - INDIA50, INDIA50., INDIA50..

 

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

11.04 – Poniedziałek – dywidendy na NESN.CH, IDCC.US, NESN.CH, rights issue on VK.FR

12.04 – Wtorek- dywidendy na HEN3.DE, ORCL.US, AET.US, SSS.US

13.04 - Środa -  dywidendy na ABBV.US, EOG.US, ABT.US, ACN.US, AFG.US, CBRL.US, EXP.US, FL.US, GGP.US, MAA.US, OZRK.US, PDCO.US, PKI.US, PNC.US, TRN.US, YUM.US

14.04 - Czwartek - dywidendy na BAP.US, INTU.UK, KOMB.CZ, RB.UK, SL.UK, SPR.DE, AYI.US, HRL.US, IEX.US, WDR.US, WERN.US, NBLS.UK, VM.UK, INPP.UK, SVS.UK

15.04 - Piątek – dywidendy na BAER.CH, GWI1.DE, MTX.DE, BAER.CH, KPN.NL

 

XTB

07:05

Rollover on COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR, WHEAT

Dear Clients,

Today, there is a change of delivery date for COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR and WHEAT instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- COCOA, -22 swap points for long position; 22 swap points for short position

- COFFEE, -215 swap points for long position; 215 swap points for short position

- CORN, -250 swap points for long position; 250 swap points for short position

- COTTON, 46 swap points for long position; -46 swap points for short position

- SOYBEAN, -825 swap points for long position; 825 swap points for short position

- SUGAR, -18 swap points for long position; 18 swap points for short position

- WHEAT, -750 swap points for long position; 750 swap points for short position

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any question do not hesitate to contact us.

XTB Team

czwartek - 7 kwietnia 2016
12:34

Rolowanie SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., COCOA, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., CORN, CORN., CORN..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów COCOA, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. i WHEAT, WHEAT., WHEAT... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- COCOA, COCOA., COCOA.. -22 pkt swapowych dla pozycji długiej; 22 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.. -215 pkt swapowych dla pozycji długiej; 215 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CORN, CORN., CORN.. -250 pkt swapowych dla pozycji długiej; 250 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. 46 pkt swapowych dla pozycji długiej; -46 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -825 pkt swapowych dla pozycji długiej; 825 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. -18 pkt swapowych dla pozycji długiej; 18 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.. -750 pkt swapowych dla pozycji długiej; 750 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., COCOA, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.., COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. oraz CORN, CORN., CORN.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.. ok. 0,17 USD

- COCOA, COCOA., COCOA.. ok. 13 USD

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.. ok. 2,15 USD

- SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. ok. 7,75 USD

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.. ok. 7 USD

- COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.. ok. -0,27 USD

- CORN, CORN., CORN.. ok. 3,25 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., COCOA, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE., COFFEE.., SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., WHEAT, WHEAT., WHEAT.. oraz CORN, CORN., CORN.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow