Aktualności

czwartek - 18 sierpnia 2016
11:23

Rolowanie FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ i NED25, NED25., NED25.., NED25+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 5 pkt swapowych dla pozycji długiej; -5 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ 5 pkt swapowych dla pozycji długiej; -5 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ 90 pkt swapowych dla pozycji długiej; -90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ oraz NED25, NED25., NED25.., NED25+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -0,5 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ ok. -4 pkt indeksowych

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ ok. -0,5 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ oraz NED25, NED25., NED25.., NED25+ powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

07:00

Rolowanie BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

W dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ i BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostali w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -69 pkt swapowych dla pozycji długiej; 69 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ -1760 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1760 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

środa - 17 sierpnia 2016
14:45

Rolowanie BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ i BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -69 pkt swapowych dla pozycji długiej; 69 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ -1760 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1760 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ ok. 1090 pkt indeksowych

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0,66 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ oraz OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 12 sierpnia 2016
12:24

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Rolowania:

16.08 – Wtorek – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

17.08 – Środa - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

18.08 – Czwartek – FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

15.08 – Poniedziałek – INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+, KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+,  W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

15.08 – Poniedziałek - AMGN.US, ITUB.US, MPC.US, TGT.US, ADM.US, BMS.US, ED.US, LLL.US, SPG.US

16.08 – Wtorek - LUV.US, MSFT.US, PSX.US, ALK.US, BKH.US, CSL.US, IVZ.US, RMD.US, WTR.US, ZION.US

17.08 – Środa - CVX.US, MMM.US, UTX.US, V.US, AIV.US, ASH.US, DAN.US, EFX.US, FLIR.US, HON.US, LB.US, SHW.US, SNA.US, STR.US, WBA.US

18.08 – Czwartek - BATS.UK, LGEN.UK, MNDI.UK, PSON.UK, RB.UK, SDR.UK, SYMC.US, ABC.US, ATO.US, CMI.US, DF.US, DNKN.US, MCHP.US, R.US, MONY.UK, CINE.UK, KWE.UK, PETS.UK, IMB.UK

19.08 – Piątek - APAM.FR, JNJ.US, AGN.NL, BC.US, HFC.US, PRU.US

Splity i spinoffy:

17.08 – Środa – Spinoff na LMT.US

19.08 – Piątek – Split na BFB.US

W nadchodzącym tygodniu nie będzie tradingu w dniu 15.08 na polskich i włoskich (*.IT, *.PL) Equities CFD i akcjach syntetycznych.

XTB

środa - 10 sierpnia 2016
07:00

Rolowanie WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

Drodzy Klienci,


Dziś nastąpiła zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ i VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostali w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ 23 pkt swapowych dla pozycji długiej; -23 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ -365 pkt swapowych dla pozycji długiej; 365 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CORN, CORN., CORN.., CORN+ -1025 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1025 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ -1975 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1975 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ -249 pkt swapowych dla pozycji długiej; 249 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

wtorek - 9 sierpnia 2016
11:06

Rolowanie WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ i VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ 23 pkt swapowych dla pozycji długiej; -23 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ -365 pkt swapowych dla pozycji długiej; 365 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CORN, CORN., CORN.., CORN+ -1025 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1025 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ -1975 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1975 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ -249 pkt swapowych dla pozycji długiej; 249 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ oraz VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ ok. 22,5 USD

- CORN, CORN., CORN.., CORN+ ok. 9,25 USD

- COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ ok. 4,05 USD

- COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ ok. -58 USD

- VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ ok. 2,56 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ oraz VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow