Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

wtorek - 28 maja 2019
18:52

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp.. . Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. 133 pkt swapowych dla pozycji długiej; -133 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp 138 pkt swapowych dla pozycji długiej; -138 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

11:57

Rolowanie CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp., HKComp..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp+, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp+, HKComp. oraz HKComp.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- HKComp+, HKComp., HKComp.., HKComp ok. -140 pkt indeksowych

- CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp.. ok. -134 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

piątek - 24 maja 2019
08:52

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

28.05 Wtorek – HKComp, HKComp., HKComp+, HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp+, CHNComp..

Dywidendy (płatne w gotówce):

27.05 Poniedziałek – EU50.cash, FRA40.cash, HK.cash, CZKCASH

28.05 Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, SPA35cash

29.05 Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, EU50.cash, FRA40.cash, UK100.cash

30.05 Czwartek – US30.cash, US500.cash, FRA40.cash, HK.cash, CZKCASH

31.05 Piątek – EU50.cash, HK.cash

 

Święta (zmiany godzin handlu):

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

27.05 Poniedziałek   ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC. ZINC.., ZINC+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, UK.100, UK100., UK.100.., UK.100+, USCANNA, USLITH, USCHN, USBIOT, USGAME, USMEDIA

30.05 Czwartek – SUI20, SUI20.,SUI20+,SUI20..

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

27.05 Poniedziałek - US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUSUD.., SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD.., USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ – handel do 19:00

27.05 Poniedziałek - VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - handel do 17:30

27.05 Poniedziałek - OILs, OILs., OILs.., OILs+ – handel do 19:30

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

27.05 Poniedziałek – dywidendy na AGS.BE, AKE.FR, ELIS.FR, GLE.FR, GTT.FR, NXI.FR, SAF.FR, SK.FR, UHR.CH, VIG.CZ, WSV2.DE

 

28.05 Wtorek - dywidendy na AMC.PL, CRI.US, EUR.PL, H.US, JACK.US, L.US, RE.US, SON.PT, SPGI.US, TER.US, WLK.US

29.05 Środa - dywidendy na ALD.FR, BNP.FR, CHE.US, DSY.FR, EVK.DE, EVRG.US, FBP.US, FINGB.SE, FRA.DE, GS.US, HOG.US, MXIM.US, PAC.US, RHM.DE, SIX.US, SPIE.FR, SPL.PL, TV.US, XYL.US

30.05 Czwartek - dywidendy na ABS.PL, ABX.US, ADI.US, AEM.US, AGNC.US, ALL.US, BAM.US, BVIC.UK, CBOE.US, CDR.PL, CPA.US, CSX.US, DOV.US, EBAY.US, EL.US, FBHS.US, FDS.US, FR.FR, FTV.US, GLW.US, GNC.UK, GOLD.US, GPOR.UK, GRI.UK, HUBB.US, IBKR.US, KHC.US, KU2.DE, LB.US, LEG.DE, MKS.UK, NG.UK, NTES.US, NVDA.US, NWL.US, OI.US, OSB.US, PRGO.US, PSEC.US, SAZ.DE, SBGI.US, SBS.DE, SGE.UK, SPI.UK, STAG.US, STI.US, TGI.US, TSN.US, TW.US, UDG.UK, UNP.US, VOYA.US, WTB.UK

31.05 Piątek - dywidendy na APR.PL, ASH.US, BLL.US, BWA.US, CDK.US, DNKN.US, EO.FR, EXPD.US, FLR.US, HCA.US, HIG.US, IBS.PT, IGT.US, IMS.PL, IPN.FR, JNPR.US, K.US, KNX.US, LMT.US, MAN.US, MCK.US, MLM.US, MTB.US, NKE.US, NN.NL, NOC.US, O.US, PEI.US, PFG.US, PII.US, SF.US, SSNC.US, TAC.US, UHS.US, WEN.US, WPG.US

Święta (zmiany godzin handlu):

27.05 Poniedziałek – Wielka Brytania, USA – brak handlu

29.05 Środa - Szwecja – handel skrócony (09.00-13.00)

30.05 Czwartek - Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria – brak handlu

31.05 Piątek - Dania – brak handlu

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 23 maja 2019
22:38

Rolowanie TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. -34 pkt swapowych dla pozycji długiej; 34 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

17:39

Rolowanie TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach TNOTE, TNOTE+, TNOTE. oraz TNOTE.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- TNOTE, TNOTE+, TNOTE.., TNOTE. ok. 0.35 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia TNOTE, TNOTE+, TNOTE., TNOTE.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 21 maja 2019
22:44

Rolowanie OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. 90 pkt swapowych dla pozycji długiej; -90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

nomorenewstoshow