Aktualności

czwartek - 15 listopada 2018

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 25 pkt swapowych dla pozycji długiej; -25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 165 pkt swapowych dla pozycji długiej; -165 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 42 pkt swapowych dla pozycji długiej; -42 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. oraz SPA35 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -16.0 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -41 pkt indeksowych

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.15 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

wtorek - 13 listopada 2018

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -15 pkt swapowych dla pozycji długiej; 15 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI. oraz OIL.WTI.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ ok. 0.18 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.. powinien być wyższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 9 listopada 2018

Rolowania:

13.11 Wtorek – OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

15.11 Czwartek – FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

12.11 Poniedziałek – W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+

15.11 Czwartek – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

12.11 Poniedziałek – US500.cash

13.11 Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash

14.11 Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash

15.11 Czwartek – US100.cash, US500.cash

16.11 Piątek – US100.cash, US500.cash, FRA40.cash

Dywidendy Akcje (akcje, ETFy, akcje CFD, ETFy CFD, akcje syntetyczne)

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

12.11 Poniedziałek -  dywidendy na HMB.SE

13.11 Wtorek -  dywidendy na ADS.US, CAKE.US, EQIX.US, GRA.US, LOGM.US, ZION.US

14.11 Środa -  dywidendy na AGCO.US, BMS.US, CHD.US, CMI.US, CNP.US, DRE.US,

EXC.US, EXPE.US, JBL.US, KBH.US, LLY.US, MMS.US, MSFT.US, SBUX.US

15.11 Czwartek - dywidendy na AFG.US, AIV.US, AMGN.US, APAM.NL, BHGE.US, BNZL.UK,

CGNX.US, COL.US, CVX.US, EDIN.UK, EMR.US, EUN2.DE, FCPT.UK, GLW.US, GSK.UK,

HON.US, IDTM.UK, IDWP.UK, IEMB.UK, IGLT.UK, IHZU.UK, IPRV.UK, IQQ6.DE,

IUKP.UK, IUS7.DE, IUSM.DE, IWDP.UK, JLL.US, KHC.US, KLAC.US, LLL.US, LPX.US,

MSCI.US, RDSA.NL, RDSA.UK, RDSB.UK, SBRY.UK, SJM.US, SMT.UK, SPI.UK

16.11 Piątek -  dywidendy na ABC.US, BKH.US, CSL.US, DF.US, FANG.US, JEF.US,

MLCO.US, OSK.US, SYMC.US

Święta w nadchodzącym tygodniu:

12.11 – Polska – brak handlu

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 8 listopada 2018

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ -27 pkt swapowych dla pozycji długiej; 27 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs -153 pkt swapowych dla pozycji długiej; 153 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT -1200 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1200 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. -355 pkt swapowych dla pozycji długiej; 355 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -1175 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1175 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

nomorenewstoshow