Otwórz konto Otwórz demo

Aktualności

wtorek - 19 marca 2019
11:39

Rolowanie AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., RUS50, RUS50+, RUS50. oraz RUS50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. -0.19 USD

- AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 ok. -11 pkt indeksowych

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. ok. -13.7 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 15 marca 2019
15:20

Zmiana godzin handlu na instrumentach EU50.cash oraz FRA40.cash

Szanowni klienci,
od dnia 18.03.2019 godziny handlu na instrumentach EU50.cash oraz FRA40.cash ulegną zmianie:

EU50.cash: 08:00 – 22:00
FRA40.cash: 08:00 – 22:00

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Zespół XTB

15:07

Ważna aktualizacja aplikacji Mac Desktop

Drodzy Klienci,

informujemy, że ze względu na aktualizację certyfikatu bezpieczeństwa Apple Klienci korzystający z aplikacji Mac Desktop muszą pobrać nową wersję xStation. Aplikację można pobrać ze strony XTB:

https://www.xtb.com/pl/oferta/platformy/xstation

W związku z powyższym automatyczna aktualizacja może być niemożliwa.

Logowanie i handel na starej wersji będą nadal możliwe. Jednak na nieaktualnej wersji mogą nie działać poniższe funkcje:

- Wykresy

- Zakładka Zlecenia

- Ustawienia

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

XTB

07:07

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Instrumenty pochodne CFD - Forex, Indeksy, Towary, Kryptowaluty

Rolowania:

19.03 Wtorek – RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+, AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

21.03 Czwartek – NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+

Dywidendy (płatne w gotówce):

18.03 Poniedziałek -  FRA40.cash, ITA40.cash, SPA35.cash, US500.cash, US100.cash

19.03 Wtorek -  FRA40.cash, EU50.cash, US500.cash, US100.cash

20.03 Środa -  UK100.cash, US500.cash

21.03 Czwartek -  US500.cash

22.03 Piątek -  US500.cash

 

Święta (zmiany godzin handlu):

18.03 Poniedziałek -  MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

21.03 Czwartek -  JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

Instrumenty OMI, Akcje CFD, ETF CFD, Akcje syntetyczne

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

18.03 Poniedziałek -  dywidendy na AAN.US, APH.US, DSV.DK, ECL.US, FTI.FR, FTI.US, GAS.ES, SPY5.UK, STM.FR,
 STM.IT, UDVD.UK

19.03 Wtorek -  dywidendy na BBY.US, CINF.US, DANSKE.DK, FP.FR, ICAD.FR, KSS.US, LRCX.US, LVS.US,
 MAIN.US, STX.US, TIF.US, TUP.US

20.03 Środa -  dywidendy na CGCBV.FI, IGT.US, SABR.US, SNV.US, TSS.US

21.03 Czwartek -  dywidendy na AAP.US, AU.US, BATS.UK, BIG.US, CB.US, CBG.UK, CRST.UK, DOM.UK, FCPT.UK,
HMSO.UK, MDT.US, MGGT.UK, PHNX.UK, RBS.UK, SCAB.SE, SGRO.UK, SOI.US, SRE.US
 

22.03 Piątek -  dywidendy na GN.DK, IFF.US, MO.US, NOVOB.DK, PBA.US, TIE1V.FI, VALMT.FI

 

 

 

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 14 marca 2019
22:26

Rolowanie USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -140 pkt swapowych dla pozycji długiej; 140 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - USDIDX.., USDIDX+, USDIDX 530 pkt swapowych dla pozycji długiej; -530 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

12:10

Rolowanie USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach USDIDX, USDIDX+, USDIDX.., VOLX, VOLX+, VOLX. oraz VOLX.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. 1.38 pkt indeksowych

- USDIDX.., USDIDX+, USDIDX ok. -0.535 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow