Aktualności

wtorek - 12 lutego 2019

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. -965 pkt swapowych dla pozycji długiej; 965 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 15 pkt swapowych dla pozycji długiej; -15 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 3 pkt swapowych dla pozycji długiej; -3 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 20 pkt swapowych dla pozycji długiej; -20 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. oraz SPA35 nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ ok. -0.05 pkt indeksowych

- BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. ok. 930 pkt indeksowych

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -1.0 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ ok. -3 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 8 lutego 2019

16:45

Zmiana godzin handlu na instrumentach USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+

Od dnia 11.02.2019 godziny handlu na instrumentach USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ ulegną zmianie:

nowe godziny handlu 13:00 – 17:45

 

XTB

Rolowania:

12.02 Wtorek – FRA40, FRA40., FRA40.., FRA40+, SPA35, SPA35., SPA35.., SPA35+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+

14.02 Czwartek - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

11.02 Poniedziałek – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

11.02 Poniedziałek – US500.cash

12.02 Wtorek – US500.cash, UK100.cash

13.02 Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash, EU50.cash

14.02 Czwartek - US100.cash, US500.cash

Dywidendy Akcje (akcje, ETFy, akcje CFD, ETFy CFD, akcje syntetyczne)

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split):

11.02 Poniedziałek - dividends on AKERBP.NO, GCO.ES, KMT.US, NYCB.US, PCAR.US, STZ.US

12.02 Wtorek – dividends on BBT.US, DBG.FR, ED.US, MKTX.US, SLB.US, VID.ES, VLO.US, WETF.US, X.US

13.02 Środa - dividends on AMG.US, DRE.US, ETR.US, IVZ.US, SCHW.US, SPG.US, TJX.US, TUI.DE, TUI.UK, WEC.US, XYL.US, YUM.US, ZION.US

14.02 Czwartek - dividends on AGCO.US, AGN.US, AMGN.US, AMP.US, BKH.US, BP.UK, BP.US, CF.US, CHD.US, CVX.US, DUK.US, EMR.US, EQT.US, EUN2.DE, FCPT.UK, GEO.US, HL.UK, IDWP.UK, IEMB.UK, IQQ6.DE, IUKP.UK, IUS7.DE, IWDP.UK, JBL.US, JEC.US, JEF.US, KLAC.US, KR.US, LLY.US, LSTR.US, MMM.US, MMS.US, OSK.US, PBI.US, PZC.UK, RDSA.NL, RDSA.UK, RDSB.UK, RRD.US, SIX.US, SJM.US, SJR.US, TECH.US, TGS.NO, ULVR.UK, UNA.NL, UTX.US, V.US, WBA.US, WRK.US, WTR.US, WYNN.US, XEC.US

15.02 Piątek - dividends on ABC.US, ADM.US, ALK.US, BG.US, CE.US, CEC.DE, HBI.US, HCP.US, HIW.US, MUR.US, PSX.US, ROK.US, SO.US, SYMC.US, WWD.US

Święta w nadchodzącym tygodniu:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt.

Terminy i warunki zdarzeń korporacyjnych mogą ulec zmianie z dnia na dzień. Aktualne informacje o dywidendach dostępne są w platformie xStation (menu „informacje o instrumencie”).

XTB

czwartek - 7 lutego 2019

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., SUGARs, SUGAR 3 pkt swapowych dla pozycji długiej; -3 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. -300 pkt swapowych dla pozycji długiej; 300 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT -375 pkt swapowych dla pozycji długiej; 375 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs -111 pkt swapowych dla pozycji długiej; 111 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -1400 pkt swapowych dla pozycji długiej; 1400 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX -13 pkt swapowych dla pozycji długiej; 13 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -775 pkt swapowych dla pozycji długiej; 775 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ -33 pkt swapowych dla pozycji długiej; 33 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. oraz WHEAT.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ ok. 27 pkt indeksowych

- SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., SUGARs, SUGAR ok. -0.01 USD

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. ok. 14.00 pkt indeksowych

- COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. ok. 3.05 pkt indeksowych

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT ok. 3.00 pkt indeksowych

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX ok. 0.29 pkt indeksowych

- COTTONs., COTTONs+, COTTON, COTTONs.., COTTONs ok. 1.18 pkt indeksowych

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. ok. 8.25 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

nomorenewstoshow