Aktualności

środa - 6 grudnia 2017
16:13

Przerwa w działaniu platformy MT4 Web Access

W czwartek 07.12.2017 w godzinach 4:00 - 6:00 platforma MT4 Web Access będzie niedostępna dla klientów. Prosimy o korzystanie z wersji desktop platformy MT4.


XTB
 

wtorek - 5 grudnia 2017
22:15

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - JAP225, JAP225., JAP225+, JAP225.. 50 pkt swapowych dla pozycji długiej; -50 pkt swapowych dla pozycji krótkiej 
 - SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y 15 pkt swapowych dla pozycji długiej; -15 pkt swapowych dla pozycji krótkiej 
 - BUND10Y.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y+ 32 pkt swapowych dla pozycji długiej; -32 pkt swapowych dla pozycji krótkiej
 
XTB

11:35

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y. oraz SCHATZ2Y.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y ok. -0.13 pkt indeksowych

- BUND10Y.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y+ ok. -0.30 pkt indeksowych

- JAP225, JAP225., JAP225+, JAP225.. ok. -40 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

piątek - 1 grudnia 2017
14:43

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Piątek 08.12 - USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+

 

Rolowania:

Wtorek 5.12 – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

 

Czwartek 07.12 – US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US500+, US2000, US.2000, US.2000., US.2000.., US2000+, RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+, EMISS, EMISS., EMISS.., EMISS+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+

 

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 04.12 – FRA40.cash, EU50.cash, US100.cash, US500.cash

Wtorek 05.12 – US500.cash

Środa 06.12 – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash

Czwartek 07.12 – US30.cash, US500.cash

Piątek 08.12 – US500.cash            

 

Dywidendy Equity CFD: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 04.12 - AKZA.NL, ANTM.US, FLR.US, LYB.US, ORI.US, split on CGNX.US

Wtorek 05.12 - AME.US, AVT.US, AVY.US, HSNI.US, KSS.US, LRCX.US, MC.FR,

ODFL.US, ORA.FR, SLB.US, spinoff on DLPH.US

Środa 06.12 - ADP.FR, BBY.US, BFB.US, FNV.US, HAL.US, HO.FR, LUV.US, MOS.US,

PROX.BE, PTEN.US, PX.US, SQM.US

Czwartek 07.12 - ADP.US, AIG.US, BAB.UK, BCR.US, BDX.US, BVIC.UK, BYG.UK, CME.US,

CNI.US, CO.FR, DEB.UK, DKS.US, EAT.US, FAF.US, FCPT.UK, GM.US, GNC.UK,

GNK.UK, GPC.US, HFD.UK, ICP.UK, IR.US, KMB.US, LANC.US, LMP.UK, MDC.UK,

NEM.US, NOV.US, NXT.UK, PAY.UK, PEG.US, PETS.UK, PPL.US, RMG.UK, TGNA.US,

VFC.US, WMB.US, WMT.US, WR.US, WRI.US, spinoff na GETIB.SE

Piątek 08.12 - CBS.US, CNO.US, COLOB.DK, DIS.US, FDX.US, OXY.US, TRV.US

 

W nadchodzącym tygodniu nie będzie handlu na fińskich akcjach (NASDAQ OMX

Helsinki) dnia 06.12 (Dzień Niepodległości).

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

 

 

czwartek - 30 listopada 2017
13:21

Zmiany w Tabeli Specyfikacji

Drodzy klienci,

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Tabeli Specyfikacji. Nowa Tabela Specyfikacji będzie obowiązywać od 8 grudnia 2017 r i będzie dostępna pod adresem internetowym https://www.xtb.com/pl.

Zmiany są następujące:

a) Zmiana godzin handlu instrumentu Platinum z „Od poniedziałku 00:00 do piątku 22:00” na "00:00 - 23:00".

b) zmiana komentarzy

 

Sekcja Kryptowaluty:

Aktualne brzmienie:

2. Maksymalna wysokość zaangażowania Klienta w Pozycje Otwarte (długie oraz krótkie) na instrumentach BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD oraz DSHUSD nie może przekroczyć odpowiednio 100000 EUR, 75000 EUR, 30000 EUR, 30000 EUR, 30000 EUR.

Brzmienie obowiązujące od dnia 8 grudnia 2017 r.:

2. Maksymalna wysokość zaangażowania Klienta w Pozycje Otwarte (długie oraz krótkie) na instrumentach BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD oraz DSHUSD nie może przekroczyć odpowiednio 30000 EUR, 20000 EUR, 10000 EUR, 10000 EUR, 10000 EUR.

 

Sekcja Punkty Swap::

Aktualne brzmienie:

9. Górny limit marży wliczonej w stawki oprocentowania depozytu wykorzystywanych przez XTB do obliczenia ilości punktów swapowych wynosi 15%. Ujemne punkty swapowe naliczane przez XTB są kosztem, który klient ponosi na rzecz XTB.

Brzmienie obowiązujące od dnia 8 grudnia 2017 r.:

9. Górny limit marży wliczonej w stawki oprocentowania depozytu wykorzystywanych przez XTB do obliczenia ilości punktów swapowych wynosi 10%, z wyjątkiem Instrumentów Finansowych opartych na Kryptowalutach, gdzie górny limit marży wliczonej w stawki oprocentowania depozytu wykorzystywanych przez XTB do obliczenia ilości punktów swapowych wynosi 200%. Ujemne punkty swapowe naliczane przez XTB są kosztem, który klient ponosi na rzecz XTB.

 

Zgodnie z punktem 19.16 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w niniejszym rozdziale (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

piątek - 24 listopada 2017
12:24

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych świąt narodowych.

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 27.11 - US100.cash, US500.cash

Wtorek 28.11 – US30.cash, US100.cash, US500.cash

Środa 29.11 – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash, SPA35.cash

Czwartek 30.11 – US30.cash, US500.cash, SPA35.cash

Piątek 01.12 – US500.cash

 

Dywidendy Equity CFD: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 27.11 - JNJ.US, KEY.US, SAY.ES, TEVA.US

Wtorek 28.11 – BVB.DE, GXP.US, L.US, QCOM.US, RE.US, TER.US

Środa 29.11 – ABX.US, AGNC.US, ALL.US, ANDV.US, CA.US, CBSH.US, CHR.DK, CPA.US, CSX.US, DOV.US, EL.US, FDS.US, GS.US, HD.US, JKHY.US, MANU.US, NWL.US, SNI.US, STI.US, TAP.US, TIME.US, UNP.US, WRB.US

Czwartek 30.11 – ADI.US, AEM.US, AJG.US, ANF.US, ASH.US, BAC.US, BAX.US, BLL.US, BWA.US, BWY.UK, CBOE.US, CDK.US, CINF.US, CNK.US, D.US, DHI.US, DRE.US, ECM.UK, EXPD.US, FLO.US, GME.US, HIG.US, IAG.ES, IAG.UK, IPG.US, JD.UK, JMAT.UK, JNPR.US, K.US, KO.US, LAND.UK, LMT.US, MAN.US, MCD.US, MCK.US, MLM.US, MTB.US, NTRS.US, O.US, PEP.US, PII.US, PRGO.US, ROST.US, SEE.US, SF.US, SVT.UK, SWK.US, TAC.US, TATE.UK, TGI.US, TSN.US, UHS.US, UNH.US, WM.US, WY.US

Piątek 01.12 – BLK.US, CHS.US, ESV.US, GRF.ES, HRB.US, JACK.US, NKE.US, NOC.US, PFG.US

split na IBB.US

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

 

XTB

 

nomorenewstoshow