Aktualności

wtorek - 5 czerwca 2018
13:16

Zmiany w dokumentacji

Drodzy Klienci,

informujemy o wprowadzeniu zmian w następujących dokumentach:

- Regulaminie świadczenia usług maklerskich (Warunki ogólne)

Najważniejsze zmiany obejmują:

(a) dodanie informacji o reklasyfikacji Klienta na Klienta profesjonalnego (punkt 2.1 Warunków ogólnych);

(b) zmianę sposobu obliczania stawek punktów swapowych (punkty 6.31-6.33 Warunków ogólnych);

(c) wyjaśnienie postanowień dotyczących dostępności krótkiej sprzedaży (punkt 6.43 Warunków ogólnych);

(d) modyfikację sposobu w jaki może zostać rozwiązana umowa (punkt 16.19 Warunków ogólnych).

- Polityce realizacji zleceń

Najważniejsza zmiana obejmuje dodanie rozdziału 6 dotyczącego OMI. W niniejszym rozdziale opisano zasady realizacji zleceń na OMI.

- Tabeli opłat i prowizji

Zmiany zostały wprowadzone w celu wyjaśnienia informacji na temat opłaty za brak aktywności.

- Podstawowych informacjach na temat X-Trade Brokers DM S.A.

Zmiany zostały wprowadzone w celu wyjaśnienia informacji na temat opłaty za brak aktywności.

 

Regulamin świadczenia usług maklerskich (Warunki ogólne) wejdzie w życie 20 czerwca 2018 roku. Pozostałe dokumenty zaczną obowiązywać od 13 czerwca 2018 roku.

Wszystkie dokumenty zostaną zamieszczone na stronie www.xtb.com/pl/

Zgodnie z punktem 16.18 Regulaminu Świadczenia Usług („Warunki Ogólne”), Klient który nie zaakceptuje zmian w Warunkach Ogólnych określonych w punktach 16.10-16.12 Regulaminu (t.j. Tabeli Warunków, Polityki Realizacji Zleceń, Deklaracji dotyczącej świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, oraz innych dokumentów, które regulują warunki współpracy pomiędzy Klientem a XTB) ma prawo do rozwiązania Umowy oraz zamknięcia wszystkich lub niektórych Rachunków ze skutkiem natychmiastowym.

XTB

11:44

Rolowanie BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach BUND10Y, BUND10Y+, BUND10Y., BUND10Y.., JAP225, JAP225+, JAP225., JAP225.., SCHATZ2Y, SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y. oraz SCHATZ2Y.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- BUND10Y.., BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y+ ok. -0.08 pkt indeksowych

- JAP225, JAP225., JAP225+, JAP225.. ok. -50 pkt indeksowych

- SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y ok. -0.09 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia  powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

poniedziałek - 4 czerwca 2018
08:40

Handel na AUS200 wstrzymany z powodu problemów technicznych

Handel na AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ został tymczasowo wstrzymany z powodu problemów technicznych na giełdzie bazowej. Handel zostanie przywrócony, gdy tylko będzie to możliwe.

XTB

piątek - 1 czerwca 2018
13:47

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

5.06 – Wtorek - JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+, BUND10Y, BUND10Y., BUND10Y.., BUND10Y+, SCHATZ2Y, SCHATZ2Y., SCHATZ2Y.., SCHATZ2Y+

06.06 – Środa - VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+

07.06 – Czwartek - WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

06.06 – Środa - KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

04.06 – Poniedziałek – US100.cash, US500.cash, FRA40.cash EU50.cash, SPA35.cash

05.06 – Wtorek – US500.cash, FRA40.cash

06.06 – Środa – US30.cash, US100.cash, US500.cash, UK100.cash

07.06 – Czwartek – US500.cash

08.06 – Piątek – US100.cash, FRA40.cash, EU50.cash, UK100.cash

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji ogłoszone do 01.06.2018

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

04.06 – Poniedziałek – CAP.FR, FR.FR, IPN.FR, LGT.ES, NEE.US, NN.NL, OHL.ES, ORI.U

05.06 – Wtorek – AVT.US, AVY.US, BFB.US, BIM.FR, DIE.BE, DXC.US, HAL.US, LRCX.US, LUV.US, NLSN.US, NXI.FR, ODFL.US, ORA.FR, SLB.US, SWK.US, VIS.ES

06.06 – Środa – ADP.FR, BLK.US, BOL.FR, FLO.US, MOS.US, NEM.US, NEU.PL, PHM.US, PTEN.US, PUB.FR, PX.US, SALM.NO

07.06 – Czwartek – ABF.UK, ADI.US, ADP.US, ANF.US, ANTM.US, BDX.US, CBS.US, CBSH.US, CINE.UK, CME.US, CNI.US, CNK.US, DEB.UK, DKS.US, EAT.US, FAF.US, FHN.US, GM.US, GPC.US, GSM.US, IR.US, JMAT.UK, KMB.US, KU2.DE, LEA.US, LMP.UK, MGM.US, NTRS.US, PEG.US, PPL.US, RF.US, RMS.FR, RTN.UK, SAZ.DE, SBRY.UK, SHI.UK, SMT.UK, SYMC.US, TEX.US, TGNA.US, THG.US, TPR.US, TRV.US, VCT.UK, VFC.US, VOD.UK, WM.US, WMB.US, WRI.US, WY.US

08.06 – Piątek –APT.PL, CNO.US, KSU.US, OXY.US, RUI.FR, WRB.US

Split na Equity CFD (płatny w gotówce):

8.06 – Piątek - ESD.FR

Święta w nadchodzącym tygodniu:

Dnia 5 czerwca nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku duńskim.

Dnia 6 czerwca nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku szwedzkim.

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

poniedziałek - 28 maja 2018
09:02

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu - update 28.05

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 28.05. - ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC. ZINC.., ZINC+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, UK.100, UK100., UK.100.., UK.100+

Czwartek 31.05 – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, W.20, W.20., W.20.., W.20+

Piątek 01.06 – MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

Poniedziałek 28.05 - US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUSUD.., SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD.., USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ – handel do 19:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - handel do 17:30

OILs, OILs., OILs.., OILs+ – handel do 19:30

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

28.05 – Poniedziałek –US100.cash, US500.cash, SPA35.cash, FRA40.cash EU50.cash, CZKCASH

29.05 – Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, FRA40.cash EU50.cash

30.05 – Środa –US100.cash, US500.cash, FRA40.cash EU50.cash, UK100.cash

31.05 – Czwartek – US30.cash, US500.cash, FRA40.cash, CZKCASH

01.06 – Piątek –US500.cash, FRA40.cash

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji ogłoszone do 28.05.2018

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

> Dywidendy ogłoszone od czasu ostatniej aktualizacji: 29.05 - WLK.US, YUMC.US, 30.05 - MXIM.US, SIX.US, 31.05 - ILG.US, KNX.US, NTES.US, SSNC.US

28.05 – Poniedziałek

AGS.BE, AI.FR, ALTR.PT, BAYN.DE, BB.FR, GALP.PT, SON.PT, UHR.CH, UL.NL, VIG.CZ

29.05 – Wtorek

BZW.PL, DSY.FR, ENT.PL, ERA.FR, GTT.FR, GXP.US, L.US, QCOM.US, RBAG.CZ, RE.US, SAF.FR, TV.US, WLT.PL, WR.US,  WLK.US, YUMC.US

30.05 – Środa

ABX.US, ACKB.BE, AGNC.US, ALL.US, ANDV.US, BNP.FR, COTY.US, CPA.US, CSX.US, DOV.US, DWDP.US, EL.US, ELI.BE, FDS.US, FRA.DE, GLE.FR, GLW.US, GS.US, HD.US, HO.FR, HOG.US, NWL.US, STI.US, TER.US, UNP.US, MXIM.US, SIX.US

31.05 – Czwartek

ABN.NL, AEM.US, AJG.US, ASH.US, ATO.FR, BAC.US, BAX.US, BLL.US, BVIC.UK, BWA.US, CBOE.US, CHRW.US, D.US, EXPD.US, FLR.US, GPOR.UK, HCA.US, HIG.US, HRS.US, JNPR.US, K.US, LB.US, LMT.US, MAN.US, MCK.US, MKS.UK, MLM.US, MTB.US, NAVI.US, NG.UK, NOKIA.FI, NOKIASEK.SE, O.US, PEP.US, PII.US, PRGO.US, SEE.US, SF.US, SPI.UK, SSPG.UK, TAC.US, TGI.US, TSN.US, UDG.UK, UHS.US, ILG.US, KNX.US, NTES.US, SSNC.US

01.06  - Piątek

CTL.US, EO.FR, ESV.US, HDB.US, IPG.US, LR.FR, LRD.UK, MCD.US, NKE.US, NOC.US, PFG.US, RCL.US, TAP.US, TELEC.CZ

 

Spin off Equity CFD (płatny w gotówce):

01.06.  - Piątek

DXC.US, WYN.US

Święta w nadchodzącym tygodniu:

Dnia 28 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku amerykańskim i brytyjskim.

Dnia 31 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku polskim.

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

piątek - 25 maja 2018
12:31

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu

Rolowania:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 28.05. - ALUMINIUM, ALUMINIUM., ALUMINIUM.., ALUMINUM+, COPPER, COPPER., COPPER.., COPPER+, NICKEL, NICKEL., NICKEL.., NICKEL+, ZINC, ZINC. ZINC.., ZINC+, CORN, CORN., CORN.., CORN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+, COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+, COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+, COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+, SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+, UK.100, UK100., UK.100.., UK.100+

Czwartek 31.05 – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, W.20, W.20., W.20.., W.20+

Piątek 01.06 – MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie skrócony:

Poniedziałek 28.05 - US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+, US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+, US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+, US2000, US2000., US2000.., US2000+, TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+, PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+, GOLDs, GOLDs., GOLDs+, XAUSUD.., SILVERs, SILVERs., SILVERs+, XAGUSD.., USDIDX, USDIDX., USDIDX.., USDIDX+ – handel do 19:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - handel do 17:30

OILs, OILs., OILs.., OILs+ – handel do 19:30

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

28.05 – Poniedziałek –US100.cash, US500.cash, SPA35.cash, FRA40.cash EU50.cash, CZKCASH

29.05 – Wtorek – US30.cash, US100.cash, US500.cash, FRA40.cash EU50.cash

30.05 – Środa –US100.cash, US500.cash, FRA40.cash EU50.cash, UK100.cash

31.05 – Czwartek – US30.cash, US500.cash, FRA40.cash, CZKCASH

01.06 – Piątek –US500.cash, FRA40.cash

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji ogłoszone do 25.05.2018

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

28.05 – Poniedziałek

AGS.BE, AI.FR, ALTR.PT, BAYN.DE, BB.FR, GALP.PT, SON.PT, UHR.CH, UL.NL, VIG.CZ

19.05 – Wtorek

BZW.PL, DSY.FR, ENT.PL, ERA.FR, GTT.FR, GXP.US, L.US, QCOM.US, RBAG.CZ, RE.US, SAF.FR, TV.US, WLT.PL, WR.US

30.05 – Środa

ABX.US, ACKB.BE, AGNC.US, ALL.US, ANDV.US, BNP.FR, COTY.US, CPA.US, CSX.US, DOV.US, DWDP.US, EL.US, ELI.BE, FDS.US, FRA.DE, GLE.FR, GLW.US, GS.US, HD.US, HO.FR, HOG.US, NWL.US, STI.US, TER.US, UNP.US

31.05 – Czwartek

ABN.NL, AEM.US, AJG.US, ASH.US, ATO.FR, BAC.US, BAX.US, BLL.US, BVIC.UK, BWA.US, CBOE.US, CHRW.US, D.US, EXPD.US, FLR.US, GPOR.UK, HCA.US, HIG.US, HRS.US, JNPR.US, K.US, LB.US, LMT.US, MAN.US, MCK.US, MKS.UK, MLM.US, MTB.US, NAVI.US, NG.UK, NOKIA.FI, NOKIASEK.SE, O.US, PEP.US, PII.US, PRGO.US, SEE.US, SF.US, SPI.UK, SSPG.UK, TAC.US, TGI.US, TSN.US, UDG.UK, UHS.US

01.06  - Piątek

CTL.US, EO.FR, ESV.US, HDB.US, IPG.US, LR.FR, LRD.UK, MCD.US, NKE.US, NOC.US, PFG.US, RCL.US, TAP.US, TELEC.CZ

 

Spin off Equity CFD (płatny w gotówce):

01.06.  - Piątek

DXC.US, WYN.US

Święta w nadchodzącym tygodniu:

Dnia 28 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku amerykańskim i brytyjskim.

Dnia 31 maja nie będzie handlu na akcjach, instrumentach CFD i ETF’ach notowanych na rynku polskim.

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język