Aktualności

czwartek - 2 listopada 2017
11:10

Rolowanie COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA..

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COCOA, COCOA+, COCOA. oraz COCOA.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ ok. -8 pkt indeksowych 

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ powinien być niższy.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB
 

środa - 1 listopada 2017
03:17

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu - UPDATE:

Rolowania:

Czwartek 02.11 – COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+
 
Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Wtorek 31.10 – DE30, DE.30, DE.30.,DE.30..,DE.30+,
Środa 01.11 – W20, W.20, W.20., W.20..,W.20+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+,
Czwartek 02.11 –BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+
Piątek 03.11 – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 30.10 – US100.cash, US500.cash, SPA35.cash,
Wtorek 31.10 – EU50.cash, SPA35.cash, US500.cash, US100.cash,
Środa 01.11 -  US500.cash, 
Czwartek 02.11 – EU50.cash, UK100.cash, US100.cash, US500.cash, 
Piątek 03.11 – US500.cash, 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji syntetycznych ogłoszone do 27 października 2017.

Dywidendy Equity CFD: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 30.10 – AGNC.US, AOS.US, BK.US, CAG.US, EPD.US, EV.US, FER.ES, KMI.US, MS.US, NI.US, NNN.US, OHI.US, SKT.US, TXN.US
Wtorek 31.10 – ABE.ES, AON.US, ATR.US, CABK.ES, CASY.US, EWBC.US, GT.US, ITX.ES, NRG.US, O.US, PAYX.US, PBCT.US, PNW.US
Środa 01.11 – KBH.US, STL.NO, XYL.US
Czwartek 02.11 – CMS.US, ELTA.UK, ETN.US, FHN.US, JBHT.US, LRD.UK, MGAM.UK, NSC.US, TGS.NO, ULVR.UK, UNA.NL, WFC.US
Piątek 03.11 – AMP.US, C.US, FMX.US, HCP.US, IDA.US, MET.US, NBL.US, OKE.US, SYF.US, VNO.US

Prawa poboru:

Poniedziałek 30.10 - PAC.ES

W nadchodzącym tygodniu handel będzie odwołany na:

Wtorek 31.10 – Akcje niemieckie
Środa 01.11 – Akcje polskie

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

wtorek - 31 października 2017
05:19

Zmiana czasu w Europie UPDATE

W związku ze zmianą czasu w Europie godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

 

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - 0:05 – 06:30 oraz 7:15- 21:00

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 23:05 – 00:00 oraz 00:00 - 22:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+ - 23:05 – 00:00 oraz 00:00 - 22:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 23:05 – 00:00 oraz 00:00 - 22:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 03:05 - 23:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 01:05 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - 08:05 - 16:45 oraz 17:05 - 21:50

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ - 01:05 - 7:10 oraz 8:35 - 17:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 01:05- 7:10

INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ - 04:50 - 11:00

HKComp, HKComp.,HKComp.., HKComp+ - 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

CHNComp, CHNComp.,CHNComp.., CHNComp+ 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 23:35 – 00:00 oraz 00:00 - 22:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 18:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 18:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 19:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 18:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 07:30 - 22:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 14:35 - 21:15

BRAComp, BRAComp.,BRAComp.., BRAComp+ - 12:05 - 20:55

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ - 12:00- 18:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 13:00 - 19:00

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ - 23:00 – 00:00 oraz 00:00-22:00

DE30.cash, EU50.cash, FRA40.cash, ITA40.cash, SPA35.cash UK100.cash, US100.cash, US30.cash, US500.cash – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US - 14:30 - 21:00

Godziny handlu na niewymienionych instrumentach pozostają bez zmian.

poniedziałek - 30 października 2017
11:48

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu UPDATE:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Wtorek 31.10 – DE30, DE.30, DE.30.,DE.30..,DE.30+,

Środa 01.11 – W20, W.20, W.20., W.20..,W.20+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+,

Czwartek 02.11 –BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

Piątek 03.11 – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce) ogłoszone do 30 października 2017:

Poniedziałek 30.10 – EU50.cash, SPA35.cash, US100.cash. US500.cash

Środa 01.11 – EU50.cash, UK100.cash, US100.cash. US500.cash

Czwartek 02.11 – US500.cash

Piątek 03.11 – US30.cash, US100.cash. US500.cash

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji syntetycznych ogłoszone do 27 października 2017

Dywidendy Equity CFD: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 30.10 – AGNC.US, AOS.US, BK.US, CAG.US, EPD.US, EV.US, FER.ES, KMI.US, MS.US, NI.US, NNN.US, OHI.US, SKT.US, TXN.US, prawa poboru na PAC.ES

Wtorek 31.10 – ABE.ES, AON.US, ATR.US, CABK.ES, CASY.US, EWBC.US, GT.US, ITX.ES, NRG.US, O.US, PAYX.US, PBCT.US, PNW.US

Środa 01.11 – KBH.US, STL.NO, XYL.US

Czwartek 02.11 – CMS.US, ELTA.UK, ETN.US, FHN.US, JBHT.US, LRD.UK, MGAM.UK, NSC.US, TGS.NO, ULVR.UK, UNA.NL, WFC.US

Piątek 03.11 – AMP.US, C.US, FMX.US, HCP.US, IDA.US, MET.US, NBL.US, OKE.US, SYF.US, VNO.US

W nadchodzącym tygodniu handel będzie odwołany:

Wtorek 31.10 – Akcje niemieckie

Środa 01.11 – Akcje polskie

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

piątek - 27 października 2017
14:33

Rolowania, święta i dywidendy w nadchodzącym tygodniu:

W nadchodzącym tygodniu nie będzie żadnych rolowań.

 

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Wtorek 31.10 – DE30, DE.30, DE.30.,DE.30..,DE.30+,

Środa 01.11 – W20, W.20, W.20., W.20..,W.20+, HUNComp, HUNComp., HUNComp.., HUNComp+, USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+,

Czwartek 02.11 –BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+

Piątek 03.11 – JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+

 

Dywidendy Cash Indices CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 30.10 – US100.cash, US500.cash, SPA35.cash,
Wtorek 31.10 – EU50.cash, SPA35.cash, US500.cash, US100.cash,

Środa 01.11 - US500.cash,
Czwartek 02.11 – EU50.cash, UK100.cash, US100.cash, US500.cash,
Piątek 03.11 – US500.cash,

 

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) dla instrumentów Equity CFD, ETF CFD i Akcji syntetycznych ogłoszone do 27 października 2017

Dywidendy Equity CFD: (płatne w gotówce):

Poniedziałek 30.10 – AGNC.US, AOS.US, BK.US, CAG.US, EPD.US, EV.US, FER.ES, KMI.US, MS.US, NI.US, NNN.US, OHI.US, SKT.US, TXN.US, prawa poboru na PAC.ES

Wtorek 31.10 – ABE.ES, AON.US, ATR.US, CABK.ES, CASY.US, EWBC.US, GT.US, ITX.ES, NRG.US, O.US, PAYX.US, PBCT.US, PNW.US

Środa 01.11 – KBH.US, STL.NO, XYL.US

Czwartek 02.11 – CMS.US, ELTA.UK, ETN.US, FHN.US, JBHT.US, LRD.UK, MGAM.UK, NSC.US, TGS.NO, ULVR.UK, UNA.NL, WFC.US

Piątek 03.11 – AMP.US, C.US, FMX.US, HCP.US, IDA.US, MET.US, NBL.US, OKE.US, SYF.US, VNO.US

W nadchodzącym tygodniu handel będzie odwołany:

Wtorek 31.10 – Akcje niemieckie

Środa 01.11 – Akcje polskie

Dywidendy, prawa poboru, wydzielenia (spin off), podziały (split) i scalenia (re-split) ogłaszane są na bieżąco i mogą nie być uwzględnione w tygodniowym harmonogramie.

XTB

czwartek - 26 października 2017
17:43

Zmiana czasu w Europie

W związku ze zmianą czasu w Europie godziny handlu na poniższych instrumentach ulegną zmianie:

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ - 0:05 – 06:30 oraz 7:15- 21:00

US30, US.30, US.30., US.30.., US.30+ - 23:05 – 21:15 oraz 21:30 - 22:00

US100, US.100, US.100., US.100.., US.100+ - 23:05 – 21:15 oraz 21:30 - 22:00

US500, US.500, US.500., US.500.., US.500+ - 23:05 – 21:15 oraz 21:30 - 22:00

US2000, US2000., US2000.., US2000+ - 03:05 - 23:00

OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ - 01:05 – 22:00

RUS50, RUS50., RUS50.., RUS50+ - 08:05 - 16:45 oraz 17:05 - 21:50

JAP225, JAP225., JAP225.., JAP225+ - 01:05 - 7:10 oraz 8:35 - 17:00

KOSP200, KOSP200., KOSP200.., KOSP200+ - 01:05- 7:10

INDIA50, INDIA50., INDIA50.., INDIA50+ - 04:50 - 11:00

HKComp, HKComp., HKComp.., HKComp+ - 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

CHNComp, CHNComp., CHNComp.., CHNComp+ 02:20 - 5:00 oraz 6:35 - 9:15

TNOTE, TNOTE., TNOTE.., TNOTE+ - 23:35 – 22:00

SUGAR, SUGARs, SUGARs., SUGARs.., SUGARs+ - 09:30- 18:00

COFFEE, COFFEE., COFFEE.., COFFEE+ - 10:15 - 18:30

COTTON, COTTONs, COTTONs., COTTONs.., COTTONs+ - 08:30 - 19:20

COCOA, COCOA., COCOA.., COCOA+ - 10:45 - 18:30

WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

CORN, CORN., CORN.., CORN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.., SOYBEAN+ - 01:05 - 13:45 oraz 14:35 - 19:00

NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ - 07:30 - 22:00

VOLX, VOLX., VOLX.., VOLX+ - 14:35 - 21:15

BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+ - 13:05 - 21:55

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ - 13:00- 19:00

USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+ - 13:00 - 19:00

XAGUSD.., SILVER, SILVERs, SILVERs., SILVERs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

XAUUSD.., GOLD, GOLDs, GOLDs., GOLDs+ – 23:00 – 00:00 oraz 00:00 – 22:00

PLATINUM, PLATINUM., PLATINUM.., PLATINUM+ - 23:00–00:00 oraz 00:00-22:00

 

Instrumenty Equity CFD US, Equity ETF US, Synthetic Stocks US - 14:30 - 21:00

Godziny handlu na niewymienionych instrumentach pozostają bez zmian.

 

nomorenewstoshow