Aktualności

czwartek - 25 lutego 2016
14:38

Rolowanie TNOTE, TNOTE., TNOTE..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów TNOTE, TNOTE., TNOTE... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.. 34 pkt swapowych dla pozycji długiej; -34 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach TNOTE, TNOTE., TNOTE.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- TNOTE, TNOTE., TNOTE.. ok. -0,38 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia TNOTE, TNOTE., TNOTE.. powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

06:55

Rollover on OIL

Dear clients,

Today, there is a change of delivery date for OIL instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

- OIL,  -66 swap points for long position; 66 swap points for short position.

In order to check the dates when rollovers will apply you can visit our rollover table.

Should you have any questions do not hesitate to contact us.

XTB Team

środa - 24 lutego 2016
12:05

Rolowanie OIL, OILs, OILs., OILs..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów OIL, OILs, OILs., OILs... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- OIL, OILs, OILs., OILs.. -66 pkt swapowych dla pozycji długiej; 66 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach OIL, OILs, OILs., OILs.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- OIL, OILs, OILs., OILs.. ok. 0,71 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia OIL, OILs, OILs., OILs.. powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

07:41

Rolowanie HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu 23.02.16 następiła zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.. i INDIA50, INDIA50., INDIA50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostali w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- HKComp, HKComp., HKComp.. 91 pkt swapowych dla pozycji długiej; -91 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. -12 pkt swapowych dla pozycji długiej; 12 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -196 pkt swapowych dla pozycji długiej; 196 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

wtorek - 23 lutego 2016
12:55

Rolowanie CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.., INDIA50, INDIA50., INDIA50..

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów HKComp, HKComp., HKComp.., CHNComp, CHNComp., CHNComp.. i INDIA50, INDIA50., INDIA50... Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- HKComp, HKComp., HKComp.. 91 pkt swapowych dla pozycji długiej; -91 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. -12 pkt swapowych dla pozycji długiej; 12 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. -196 pkt swapowych dla pozycji długiej; 196 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach CHNComp, CHNComp., CHNComp.., HKComp, HKComp., HKComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- CHNComp, CHNComp., CHNComp.. ok. 11 pkt indeksowych

- HKComp, HKComp., HKComp.. ok. -98 pkt indeksowych

- INDIA50, INDIA50., INDIA50.. ok. 19,6 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia CHNComp, CHNComp., CHNComp.. oraz INDIA50, INDIA50., INDIA50.. powinien być wyższy, a pozostałych instrumentów niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

11:53

Zmiana czasu w Brazylii

Ze względu na zmianę czasu lokalnego w Brazylii od 23 lutego zostaną zmienione godziny handlu na instrumentach:

BRAComp , BRAComp . , BRAComp .. - handel 13:05 -21:30 CET,

USDBRL, USDBRL., USDBRL.., - handel 13:00 - 19:00 CET 

Godziny handlu na pozostałych instrumentach pozostają bez zmian: 

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata