Analiza techniczna

Trzy główne zasady analizy technicznej to:

  • Rynek dyskontuje wszystko

  • Ceny podlegają trendom

  • Historia się powtarza

Najbardziej popularne metody analizy rynków mogą dzielić się na dwa typy:

  • Analizę Techniczną

  • Analizę Fundamentalną

Podczas gdy analiza fundamentalna skupia się na wskaźnikach makroekonomicznych, analiza techniczna bazuje głównie na wykresach. W ostatnich latach analiza techniczna zyskiwała na popularności, nie tylko ze względu na swoją prostotę, ale również jej uniwersalność, co oznacza, że można ją stosować na wszystkich rynkach i na każdym interwale. Dodatkowo nauka analizy technicznej nie wymaga znajomości finansów, co czyni ją bardziej dostępną. W celu zrozumienia, na czym bazuje analiza techniczna, jest ważne, aby poznać jej trzy główne założenia:

Rynek dyskontuje wszystko.
Analiza techniczna nie skupia się na makroekonomicznych i politycznych wydarzeniach, ponieważ uznaje, że wszystko jest już wliczone w cenę danego instrumentu. Oczywiście, każde wydarzenie-takie jak katastrofy naturalne lub kryzysy geopolityczne, może mieć wpływ na określony rynek. Analityk techniczny nie jest zainteresowany powodami zmiany ceny, skupia się on na wykresie samym w sobie, na jego kształcie i formacjach, które się na nim pojawiają.

Ceny podlegają trendom.
Analitycy techniczni wierzą, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że określony rynek będzie kontynuował swój ruch, niż będzie miał tendencję do odwrócenia kierunku. Innymi słowy, analitycy techniczni wierzą, że ceny podlegają trendom. Oznacza to, że jeżeli inwestycje bazują w dużej mierze na prawdopodobieństwie, żeby zwiększyć swoje szanse, traderzy powinni zawierać transakcje w kierunku trendu. Możesz znaleźć kilka podstawowych metod inwestowania zgodnie z trendem tutaj.

Historia się powtarza.
Analiza techniczna bazuje na historii, to co kiedyś wydarzyło się na rynku może powtórzyć się w przyszłości. Oznacza to, że kształty, które występują na rynku pomagają traderom przewidzieć przyszłe ruchy. Ta zasada skupia się na twierdzeniu, że trading bazuje na prawdopodobieństwie i historyczna analiza pozwala na uzyskanie przewagi przed otwarciem transakcji. Te kształty są znane jako formacje cenowe.