Analiza fundamentalna

Czas czytania: 10 minut(y)

Analiza fundamentalna to jedna z najbardziej popularnych metod badania rynku. W tym artykule wyjaśniamy co to jest analiza fundamentalna oraz wskazujemy czynniki fundamentalne oraz raporty makroekonomiczne na które reaguje rynek.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Rynki poruszają się codziennie - ale dlaczego? Co nimi kieruje? Dlaczego inwestorzy decydują się na zakup jednego aktywa i sprzedaż drugiego? Odpowiedziami na te pytania dysponuje analiza fundamentalna. 

Co to jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna opiera się na założeniu, że wszystkie aktywa powinny być prawidłowo wycenione przez rynek. Dlatego też inwestorzy nieustannie starają się odpowiedzieć na jedno, proste pytanie - “czy wycena tego aktywa ma sens?”. Stojąca za nim logika jest dość prosta,  jeśli coś wydaje się niedowartościowane, inwestorzy powinni to kupić. Z drugiej strony, jeśli niektóre rynki pozostają przewartościowane, rozsądnie byłoby kliknąć przycisk "sprzedaj". 

Warunki fundamentalne cały czas się zmieniają. Na przykład, jeśli spółka opublikuje lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe za dany okres, oczekuje się, że cena jej akcji wzrośnie. Podobnie, gdy gospodarka danego kraju kwitnie, a napływające dane gospodarcze są lepsze od oczekiwań, oczekuje się, że wycena krajowego parkietu oraz waluty wzrośnie. Z drugiej strony, gorsze od oczekiwań dane spływające z niektórych spółek lub krajów powinny być postrzegane jako negatywne dla cen tych aktywów. Oczywiście analiza fundamentalna może być stosowana na różnych rynkach, nie tylko na rynkach akcji. W rzeczywistości, tzw. fundamenty mają ogromny wpływ na wiele rodzajów rynków, w tym indeksy, towary czy waluty. 

Dane fundamentalne a indeksy giełdowe

Wycena indeksów giełdowych zależy w głównej mierze od ogólnych warunków makroekonomicznych, ale również od indywidualnych sytuacji konkretnych spółek wchodzących w skład indeksu. Dlatego też inwestorzy fundamentalni przeglądają zazwyczaj różne dane makroekonomiczne, które pokazują w jaki sposób radzi sobie gospodarka danego kraju. Jeśli gospodarka się rozwija, spółki są w stanie generować większe zyski. W takim scenariuszu, ogólne perspektywy dla firm i całej gospodarki poprawiają się i oczekuje się, że rynek akcji zareaguje na ten fakt w sposób pozytywny. 

Z drugiej jednak strony, wysoka inflacja jest postrzegana jako czynnik negatywny dla wyceny indeksów giełdowych. Wyjaśnienie tego fenomenu jest dość proste - jeśli ceny rosną zbyt szybko, banki centralne mogą rozważyć podwyżkę stóp procentowych, a wyższe stopy oznaczają, że istnieje więcej alternatyw do inwestowania w akcje. 

Dane fundamentalne i rynek towarowy

Jeśli chodzi o towary, analiza fundamentalna tego rynku opiera się na zmieniających się poziomach podaży i popytu. Dlatego też traderzy stale analizują kluczowe raporty zawierające informacje na temat globalnego popytu na określone towary, jak również raporty dotyczące ich podaży lub zapasów. Kluczowa zależność dyktująca ceny towarów może być przedstawiona za pomocą dwóch prostych formuł:

Popyt > Podaż → Wzrost cen 

Popyt < Podaż → spadek cen

Podaż niektórych towarów jest ściśle uzależniona od takich czynników jak pogoda, strajki produkcyjne, technologia czy polityka rządu danego kraju. Jeśli chodzi o rynek ropy naftowej, na podaż wpływa również kartel OPEC. Poza tym, traderzy zwracają uwagę na dane dotyczące zapasów, które również wskazują na poziom popytu. Wyższy niż oczekiwano wzrost zapasów wskazuje na słabszy popyt i może być to postrzegane jako negatywny czynnik cenotwórczy. 

Należy również zauważyć, że część towarów jest wyceniana w dolarze amerykańskim co sprawia, że ceny towarów mają tendencję do spadków, gdy dolar się umacnia. W związku z tym poziom stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych ma również duże znaczenie dla rynku towarowego, ponieważ oczekuje się, że dolar będzie zyskiwał na wartości w realiach wyższych stóp procentowych.

Fundamenty i rynek walutowy

Na rynek walutowy wpływa szereg różnych raportów makroekonomicznych. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa łatwe do zrozumienia scenariusze, które przedstawiają reakcję lokalnych walut na publikację ważnych danych:

 1. wzrost zatrudnienia → silna sprzedaż detaliczna → rosnąca inflacja → podwyżka stóp procentowych → pozytywny dla waluty 
 2. spadek zatrudnienia → słaba sprzedaż detaliczna → spadek inflacji → obniżenie stóp procentowych → negatywnie dla waluty

Pierwszy przypadek może być związany z boomem gospodarczym - w końcu prowadzi do wzrostu poziomu stóp procentowych, co jest korzystne dla krajowej waluty. 

Z kolei drugi przypadek może być związany z wolniejszym wzrostem gospodarczym lub nawet recesją - to powinno prowadzić do obniżki stóp procentowych, co jest negatywne dla krajowej waluty. 

Pamiętaj, że na rynku walutowym zawsze porównuje się jedną walutę z drugą. Dane makroekonomiczne dla gospodarki Japonii mogą być dobre, ale jeśli dane płynące ze Stanów Zjednoczonych okażą się być jeszcze lepsze, dolar amerykański może zyskać w stosunku do jena japońskiego (co przełoży się na wzrost wyceny USDJPY). Dlatego na rynku należy szukać najsilniejszych i najsłabszych walut. 

Kluczowe publikacje makroekonomiczne, które warto śledzić

 • NFP (non-farm payrolls) - raport na temat liczby osób zatrudnionych w amerykańskim sektorze pozarolniczym w poprzednim miesiącu - wynik wyższy od oczekiwanego jest odbierany jako pozytywny dla krajowej waluty (w tym przypadku USD). Oczywiście każdy kraj ma swój własny raport o zatrudnieniu. 
 • Decyzje monetarne Fed - podwyżka stóp procentowych jest postrzegana jako pozytywna dla waluty (w tym przypadku USD), podczas gdy obniżka stóp procentowych jest postrzegana jako negatywny czynnik cenotwórczy
 • Raporty o inflacji - wyższy niż oczekiwany poziom inflacji jest zazwyczaj odbierany jako pozytywna informacja dla lokalnej waluty, ponieważ oznacza to, że bank centralny może rozważyć podwyżkę stóp procentowych
 • Dane o PKB - wraz z rozwojem gospodarki, krajowe przedsiębiorstwa generują coraz większe zyski, a ludzie zarabiają więcej, co może potencjalnie prowadzić do wzrostu poziomu wyceny indeksów giełdowych oraz umocnienia się krajowej waluty
 • Sprzedaż detaliczna - wysoki poziom sprzedaży detalicznej sugeruje, że gospodarka się rozwija, co może prowadzić do lepszych niż oczekiwano danych dotyczących zmiany poziomu PKB, a w konsekwencji do umocnienia się krajowej waluty i wzrostu cen akcji
 • Produkcja przemysłowa - dostarcza informacji o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, która jest częścią raportu PKB. Silna produkcja przemysłowa jest postrzegana jako pozytywny czynnik dla waluty i lokalnego rynku akcji. 
 • PMI dla przemysłu - dane ankietowe zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw. Generalnie, każdy odczyt powyżej poziomu 50 punktów jest postrzegany jako pozytywny zarówno dla krajowej waluty, jak i rynku akcji, ale inwestorzy zwracają również uwagę na tempo zmian (coraz wyższe odczyty PMI odbierane są jako pozytywny sygnał płynący z gospodarki)
 • PMI dla usług - dane ankietowe zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw. Podobnie jak w przypadku PMI dla przemysłu, odczyt powyżej poziomu 50 punktów jest postrzegany jako pozytywny dla waluty i rynku akcji, natomiast wartości poniżej 50 postrzegane są jako informacja negatywna. Istotne jest również tempo zachodzących zmian.

Przykłady transakcji opartych na analizie fundamentalnej

Przykład 1 - US100

 • Scenariusz: inwestor podejrzewa, że najbliższy raport PKB z USA okaże się być lepszy od oczekiwań. 
 • Reakcja: Oczekuje się, że wycena amerykańskich indeksów giełdowych wzrośnie po publikacji danych. 
 • Wyjaśnienie: oznaka optymizmu inwestorów co do perspektyw gospodarki. 

Inwestor decyduje się otworzyć długą pozycję na US100 - kontrakcie CFD na indeks odzwierciedlający akcje 100 największych amerykańskich spółek technologicznych notowanych na rynku zorganizowanym. W celu otwarcia długiej pozycji, inwestor powinien wybrać odpowiedni wolumen i kliknąć zielony przycisk, który znajduje się w lewym górnym rogu wykresu - natychmiastowa egzekucja jest najszybszym sposobem zawarcia transakcji. Zielony przycisk zawsze pokazuje cenę, po której można otworzyć długą pozycję. 

Analiza fundamentalna na przykładzie US100Proszę pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do danych z przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

W celu wejścia w długą pozycję na US100, wystarczy kliknąć zielony przycisk, który reprezentuje kupno kontraktu (obszar zaznaczony strzałką jest wbudowanym modułem "Click & Trade"). Źródło: xStation 5

Przykład 2 - DE30

 • Scenariusz: inwestor podejrzewa, że najbliższa publikacja danych o zatrudnieniu w Niemczech nie spełni oczekiwań. 
 • Reakcja: oczekuje się, że wycena akcji notowanych na niemieckiej giełdzie zacznie spadać.
 • Wyjaśnienie: obawy o rynek pracy, który zazwyczaj odzwierciedla kondycję gospodarki. 

Inwestor decyduje się otworzyć krótką pozycję na DE30 - kontrakcie CFD na indeks odzwierciedlający akcje 30 największych niemieckich spółek notowanych na rynku zorganizowanym. Jeśli jego założenia okażą się słuszne i wycena akcji spadnie po publikacji danych z rynku pracy, pozycja stanie się zyskowna. 

Analiza fundamentalna na przykładzie DE30Proszę pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do przeszłych wyników i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Inwestorzy mają możliwość otwierania krótkich pozycji bezpośrednio poprzez zakładkę "Market Watch" na platformie xStation 5. Aby to zrobić, wystarczy po prostu kliknąć przycisk "Sell". Alternatywnie można założyć, że wycena niektórych indeksów wzrośnie - wówczas wystarczy kliknąć przycisk "Buy". Pozycje te działają dokładnie w ten sam sposób, co oznacza, że jesteś w stanie obstawiać zarówno wzrost jak i spadek wartości różnych instrumentów finansowych. Źródło: xStation 5

Przykład 3 - Ropa naftowa

 • Scenariusz: inwestor podejrzewa, że wzrost zapasów ropy naftowej w USA okaże się większy niż tego oczekiwano, co sugeruje słabszy popyt na surowiec. 
 • Reakcja: uczestnicy rynku powinny postrzegać taki odczyt jako negatywny dla cen ropy. 
 • Wyjaśnienie: odczyt sugerowałby słabszy popyt na ropę.

Inwestor decyduje się otworzyć krótką pozycję na OIL.WTI, stawiając na to, że ceny WTI zaczną spadać. 

Analiza fundamentalna na przykładzie ropy WTIAby otworzyć krótką pozycję na OIL.WTI, wystarczy kliknąć przycisk "Sell", składając tym samym zlecenie sprzedaży. Oczywiście nie trzeba posiadać żadnego instrumentu bazowego podczas handlu CFD - po prostu zakładasz się, że cena ropy spadnie. Źródło: xStation 5

Przykład 4 - Złoto

 • Scenariusz: Rezerwa Federalna podniosła poziom stóp procentowych w związku z wyższą niż tego oczekiwano inflacją.
 • Reakcja: Dolar amerykański umacnia się, a ceny złota spadają.
 • Wyjaśnienie: Wyższe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i silniejszy dolar amerykański są generalnie postrzegane jako negatywne czynniki dla cen złota (a także innych towarów). 

Analiza fundamentalna na przykładzie złotaNależy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do przeszłych wyników i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: xStation 5

Przykład 5 - EURUSD

 • Scenariusz: Inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 3% do 4%, podczas gdy rynki oczekiwały wzrostu do poziomu 3,5% - inflacja rośnie w szybszym tempie niż oczekiwano. 
 • Reakcja: Dolar amerykański umacnia się, a EURUSD osuwa się z poziomu 1,1880 do 1,1830. 
 • Wyjaśnienie: Wyższa inflacja oznacza, że Fed może rozważyć podwyżkę stóp procentowych - jest to zazwyczaj pozytywny czynnik dla waluty (w tym przypadku USD). 

Analiza fundamentalna na przykładzie EURUSDNależy pamiętać, że prezentowane dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: xStation 5

Podsumowanie

Podsumowując, rynki reagują na wiele publikacji makroekonomicznych, które mają ogromny wpływ na fundamenty - a fundamenty mają dominującą rolę w kształtowaniu się cen aktywów. Dlatego też traderzy zwracają dużą uwagę na kalendarz makroekonomiczny i starają się go wykorzystywać w trakcie handlu. Czynniki fundamentalne są ważne w analizie rynku, jednak warto pamiętać, że w procesie podejmowania decyzji należy wziąć pod uwagę wiele czynników i nie gwarantują one konkretnego ruchu rynku.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język