Otwórz konto Otwórz demo

3 rynki godne uwagi

14:53 12 kwietnia 2019

Podsumowanie:
- DE30 czeka na odczyt niemieckich indeksów PMI
- Indeksy PMI i dane o sprzedaż detalicznej z USA kluczowe dla EURUSD
- Funt w obliczu danych o inflacji i płacach

DE30

W ubiegłym miesiącu DE30 doświadczył mocnego spadku po publikacji bardzo słabych indeksów PMI z Niemiec. Niemniej jednak, indeks pozostał w trendzie wzrostowym, odrobił straty i nawet wybił się na nowe, tegoroczne szczyty. Wsparciem dla kupujących okazały się dobre dane z Chin i bardziej gołębie wypowiedzi bankierów centralnych. Publikacja indeksów PMI z Niemiec za kwiecień, która zaplanowana jest na czwartek (18 kwietnia, godzina 9:30) będzie kluczowa dla przyszłych ruchów indeksu. Jak na razie rozbieżność między danymi makro i rynkiem akcji jest ogromna - te pierwsze wskazują wręcz na recesję, z kolei na giełdzie wciąż dominują byki.

DE30 pozostaje w trendzie wzrostowym realizując zasięg formacji odwróconej głowy z ramionami. Źródło: xStation5

EURUSD

Czwartkowa publikacja indeksów PMI będzie również kluczowa dla pary EURUSD, jednak w tym przypadku inwestorzy powinni również zwrócić uwagę na odczyty dla całej strefy euro (czwartek, godzina 10:00). Ponadto, raport o sprzedaży detalicznej oraz wstępne odczyty indeksów PMI z USA (czwartek, sprzedaż - 14:30, PMI - 15:45).

Czy podwójne dno pomoże parze EURUSD wybić się z formacji klina? Źródło: xStation5

GBPUSD

Opóźnienie procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmniejszyło ryzyko chaotycznego Brexitu, jednak brak pewności co do dalszych ruchów sprawił, że reakcja na parze GBPUSD była ograniczona. Para wciąż porusza się w wąskiej konsolidacji. Kwestie polityczne wciąż będą odgrywały kluczową rolę, ale mimo to inwestorzy nie powinni zapominac o zbliżających się publikacjach. Dane dotyczące płac zostaną opublikowane we wtorek, natomiast raport inflacyjny ujrzy światło dzienne w środę (godzina 10:30 w obu przypadkach).

GBPUSD od pewnego czasu porusza się wewnątrz konsolidacji. Czy dane makro pozwolą na wybicie? Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót