3 rynki godne uwagi

14:26 19 kwietnia 2019

Podsumowanie

  • Kwestie handlu oraz Korei Północnej najważniejsze podczas spotkania Shinzo Abe i Donalda Trumpa
  • Odczyty PKB w USA kluczowy dla EURUSD
  • 12 spółek Dow Jones opublikuję raporty kwartalne

USDJPY

Kurs znajduje się w okolicach kluczowego oporu przy poziomie 112 USD. Poziom ten już raz był testowany, jednak bykom nie udało się go przebić. Dodatkowym czynnikiem, który może wywołać większą reakcje sprzedających jest widoczna na wykresie linia trendu. Na najbliższy tydzień zaplanowano sporo wydarzeń, które mogą wywołać duża zmienność na USDJPY. Do najważniejszych należeć będzie decyzja w sprawie polityki pieniężnej Banku Japonii(czwartek) oraz spotkanie Trumpa z Abe(piątek).

W kwietniu USDJPY zyskuje, jednak cena znajduje się przy kluczowym oporze w okolicach 112 USD. Byki mogą potrzebować silnego impulsu, aby przebić poziom. Źródło: xStation5.

EURUSD

Główna para walutowa w przyszłym tygodniu także przyciągnie większe zainteresowanie. Zwiększona zmienność po stronie dolara może pojawić się ze względu na publikacje PKB za I kwartał. Odczyt PKB może dać odpowiedź, czy hossa na rynku akcji jest uzasadniona. Z punktu widzenia euro, nie mamy żadnych istotnych makroekonomicznych odczytów. Wpływ na zmienność po stronie euro, może wynikać z faktu, że czołowi kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej rozpoczynają swoje kampanie

Mieszane dane ze strefy euro istotnie wpłyneły na gorsze notowania euro w czwartek. Obecnie, najważniejszym wydarzeniem dla EURUSD będzie odczyt PKB w USA. Czy głównej parze walutowej uda się przebić linię trendu spadkowego? Źródło: xStation5.

US30

Trend wzrostowy na amerykańskich akcjach nieco przygasł. Mimo to, NASDAQ (US100)  zdołał przetestować historyczne szczyty. Ten tydzień będzie kluczowy również dla indeksu Dow Jones (US30). Tuż po przerwie wielkanocnej, 12 z 30 spółek wchodzących do US30 poda do wiadomości swoje wyniki kwartalne, w tym Boeing oraz Caterpillar. Spółki, które opublikują swoje raporty finansowe odpowiadają za 42% wagi indeksu US30, stąd ich wyniki finansowe będą mogą miećznanczy wpływ na notowania US30.

Dow Jones(30) zakończył tydzień na najwyższym poziomie od początku października 2018 roku, jednak trend wzrostowy nieco stracił na siłę w ostatnim czasie. Czy raporty z takich firm jak Microsoft i Coca-Cola dadzą bykom więcej siły? Źródło: xStation5.Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót