3 rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (15.09.2023)

19:30 15 września 2023

Przyszły tydzień będzie obfitował w wiele publikacji makroekonomicznych, a do tego poznamy wiele decyzji banków centralnych. Zmienność na rynku podniosła się, dlatego można oczekiwać, że w kolejnych dniach będzie jeszcze większa ze względu na ilość wydarzeń kluczowych dla rynku. W przyszłym tygodniu wiele rynków będzie doświadczać sporych ruchów, ale naszym zdaniem warto rzucić okiem na takie rynku jak GOLD, GBPUSD oraz US500.

ZŁOTO

Przyszły tydzień będzie ekstremalnie ciekawy dla inwestorów ze względu na decyzje kluczowych banków centralnych. W przypadku rynku złota liczyć się będzie przede wszystkim decyzja Rezerwy Federalnej oraz Banku Japonii. Oczekuje się, że Fed utrzyma stopy procentowe w środę, co teoretycznie powinno być wsparciem dla złota. EBC podniósł stopy procentowe, ale zakomunikował, że jest to już koniec podwyżek. Z kolei w piątek BoJ również będzie podejmować decyzję. Rynek nie oczekuje żadnych zmian, ale Ueda w ostatnim wywiadzie wskazał, że do końca tego roku może być zasadne wyjście z negatywnych stóp procentowych. Jastrzębi BoJ może oznaczać spadki na USDJPY. Słabszy dolar może również oznaczać ożywienie na złocie, choć po mocnych wzrostach w tym tygodniu będzie trudno dostarczyć więcej paliwa do wzrostów.

GBPUSD

FED nie jest jedynym bankiem, który podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. W czwartek czeka na nas decyzja BoE, która wydaje się być większą zagadką niż decyzja FOMC. Sytuacja w Wielkiej Brytanii jest ciężka, a tamtejszy bankierzy muszą zmagać się z ogromną presją płacową, która stanowi ważny czynnik pro-inflacyjny. Z drugiej jednak strony dane PKB wskazują na dalsze hamowanie gospodarki. Rynki wyceniają blisko 69% prawdopodobieństwo, że BoE podniesie stopy o 25 punktów bazowych, ale głosy ekonomistów są w tej sferze podzielone. Jedno jest pewne, sama decyzja może znacząco zwiększyć zmienność na parze GBPUSD w czwartek.

US500

Indeks US500 znajduje się w ciekawym miejscu technicznym, które może jednocześnie wskazać na średnioterminowy trend wzrostowy bądź spadkowy. Środowa sesja oraz decyzja FED przyniesie nam publikację najnowszego wykresu kropkowego (dot-plot), który wskaże na nastawienie Fedu względem obecnych warunków gospodarczych. Zrewidowane przewidywania bankierów dotyczące ścieżki zacieśniania monetarnego mogą  okazać się czynnikiem kluczowym dla przyszłych notowań amerykańskich indeksów giełdowych w średnim okresie.

 

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót