Akcje Amazona spadają o 10% przed otwarciem rynku w USA

15:14 29 kwietnia 2022

Akcje spółki Amazon (AMZN.US) spadły o 10,0% przed rozpoczęciem sesji giełdowej po tym, jak gigant technologiczny opublikował rozczarowujące wyniki kwartalne i ujawnił prognozę przychodów, która rozminęła się z szacunkami analityków. Wzrost sprzedaży firmy spowolnił do 7,0% w porównaniu z 44% w zeszłym roku, w międzyczasie wzrosły koszty, a inwestycja w spółkę Rivian (RIVN.US) zajmującą się pojazdami elektrycznymi zniwelowała zyski.

  • Przychody w wysokości 116,4 mld USD były zgodne z oczekiwaniami Wall Street. Amazon odnotował jednak zaskakującą stratę na akcję w wysokości 7,56 USD, podczas gdy rynek oczekiwał zysku w wysokości 8,40 USD na akcję. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości 3,8 mld dolarów, co było pierwszą kwartalną stratą od 2015 roku;
  • Gigant e-commerce zanotował stratę w wysokości 7,6 mld USD na inwestycji w producenta pojazdów elektrycznych Rivian, po tym jak jego akcje spadły o ponad 50,0%. Amazon posiada prawie 20% udziałów w firmie produkującej pojazdy elektryczne;
  • Reklamy wyniosły 7,88 mld dolarów, czyli znacznie poniżej szacunków rynkowych na poziomie 8,17 mld dolarów;
  • Koszty operacyjne wzrosły o ponad 13,0% do 112,78 mln USD;
  • Z drugiej strony, Amazon Web Services wzrosły do 18,44 mld USD, pokonując szacunki analityków, którzy zakładali 18,27 mld USD;

Dobre wyniki działalności w chmurze w pewnym stopniu zrównoważyły niższą sprzedaż e-commerce oraz straty związane z Rivianem i nadal stanowią największą siłę napędową zysków firmy Amazon. Źródło: Geekwire

  • Dyrektor finansowy Amazona Brian Olsavsky powiedział, że dodatkowe koszty związane z inflacją, przekroczeniem pojemności magazynów i innymi problemami kosztowały firmę w ciągu kwartału około 6 mld dolarów.
  • "Pandemia i późniejsza wojna na Ukrainie przyniosły niezwykły wzrost i wyzwania" - powiedział dyrektor generalny Andy Jassy.
  • Amazon ogłosił plany pierwszego od ponad 20 lat podziału akcji. W dniu 25 maja akcjonariusze otrzymają 19 akcji koncernu za każdą posiadaną. Oczekuje się, że obrót akcjami skorygowanymi o split rozpocznie się 6 czerwca.
  • W bieżącym kwartale spółka prognozuje zysk operacyjny w przedziale od 1 mld USD do 3 mld USD, co wygląda słabo w porównaniu z 7,7 mld USD w II kwartale 2021 r. Przychody w przedziale od 116 mld USD do 121 mld USD, również znacznie odbiegają od prognoz analityków, którzy przewidywali około 125 mld USD.

Amazon był jednym z największych zwycięzców pandemii, jednak od czasu, gdy Covid-19 wydaje się być w odwrocie, klienci powrócili do zakupów w sklepach stacjonarnych. Jak wynika z raportu Mastercard SpendingPulse, zakupy w sklepach wzrosły w ubiegłym miesiącu o ponad 11,0%, podczas gdy w sklepach internetowych spadły o 3,3%. Jeśli ten trend utrzyma się w nadchodzących miesiącach, firma może być narażona na dalszą presję spadkową.

 

Akcje Amazon (AMZN.US) gwałtownie spadły i obecnie notowane są w okolicach poziomu 2600 USD. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch spadkowy może przyspieszyć w kierunku ważnego wsparcia na poziomie 2465 USD, które zbiega się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 roku. Najbliższy opór znajduje się w okolicach 2715 USD i jest wyznaczony przez poprzednie reakcje cenowe oraz zniesienia 50,0% Fibo. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót