Akcje Mabion szybuj膮 7% dzi臋ki rozszerzeniu umowy z Novavax % 馃搱

13:38 23 wrze艣nia 2022

Akcje popularnej podczas pandemii Covid-19 medycznej sp贸艂ki Mabion szar偶uj膮 dzi艣 dzi臋ki rozszerzeniu umowy聽produkcji聽antygenu聽 szczepionki聽firmy Novavax, do ko艅ca 2026 roku. Polska sp贸艂ka rozszerzy dotychczasow膮 wsp贸艂prac臋 z ameryka艅skim koncernem o聽produkcj臋 antygenu przeciwko wariantowi Omicron oraz 'kolejne prace kontraktowe'. Euforia wr贸ci艂a do sp贸艂ki, akcje zyskuj膮 blisko 8%:

  • Warto艣膰 rozszerzonej umowy opiewa na 372 mln USD. Poprzedni膮 dat膮 zako艅czenia wsp贸艂pracy zgodnie z umow膮 by艂 rok 2025;
  • Umowa zawar艂a wynagrodzenie dla Mabion r贸wnie偶 ze wzgl臋du na rezerwacj臋 mocy produkcyjnych firmy. Taki spos贸b p艂atno艣ci pozytywnie wp艂ywa na finansow膮 p艂ynno艣膰 聽sp贸艂ki do drugiej po艂owy 2024 roku dzi臋ki zagwarantowanym comiesi臋cznym wp艂ywom. Wp艂ywy z umowy b臋d膮 indeksowane聽inflacj膮聽od stycznia przysz艂ego roku;
  • Dzi臋ki nowemu aneksowi w umowie, Mabion otrzyma zgodnie z harmonogramem wynagrodzenie za ca艂e serie produktu lub za sam膮 gotowo艣膰 do jego wytwarzania dla Novavaxu;
  • Harmonogram wskazuje, 偶e Mabion do ko艅ca 2023 roku zrealizuje wi臋cej ni偶 15% 艂膮cznej warto艣ci kontraktu. Z kolei w okresie 2024 - 2025 realizowanych ma zosta膰 55% umowy. W 2026 roku firma ma wywi膮za膰 si臋 z pozosta艂ych 30%;
  • Umowa uwzgl臋dnia tzw. transfer technologii obejmuj膮cy wytwarzanie produktu zwalczajacego Omicron. Novavax wskaza艂, 偶e aktualny potencja艂 Mabionu jest wystarczaj膮cy do realizacji wytwarzania antygenu;
  • Mabion od pocz膮tku umowy z Novavaxem (pa藕dziernik 2021) otrzyma艂 prawie 32 mln USD za dotychczasowe dostawy antygenu NVX-CoV2373聽oraz wszystkie zwi膮zane z nimi wydatki jakie ponios艂a firma. Warto艣膰 ca艂ej umowy mi臋dzy firmami wynios艂a prawie 1,46 mld PLN;
  • Dzi臋ki stabilnej umowie firma zwi臋kszy wp艂ywy i ustabilizuje je. Dotychczas p艂ynno艣膰 finansowo Mabionu by艂膮 w znacznym stopniu zale偶na od zdarze艅 losowych, rejestrowanych produkt贸w dopuszczonych do obrotu oraz samej pandemii Covid.

Kurs akcji Mabion (MAB.PL), interwa艂 W1. Akcje wymaza艂y wszystkie 'pandemiczne' wzrosty i wr贸ci艂y do notowa艅 sprzed okresu lockdown贸w. Jednocze艣nie sytuacja finansowa sp贸艂ki uleg艂a wyra藕nej poprawie, kt贸ra utrzymuje si臋 r贸wnie偶 po pandemii, co mo偶e rodzi膰 nadzieje na odreagowanie spadk贸w. Z drugiej strony gie艂da wyra藕nie 'zm臋czy艂a si臋' medycznymi sp贸艂kami, kt贸re 艣wi臋ci艂y na GPW triumfy w ostatnich 2 latach co wp艂ywa na ograniczony sentyment wok贸艂 przysz艂o艣ci walor贸w. Sytuacja techniczna na wykresie wskazuje na mo偶liwe wzrosty ze wzgl臋du na zakrycie luki wzrostowej oraz wci膮偶 niskie RSI w okolicach 39.聽殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t