Akcje Nike zniżkują mimo dobrych wyników kwartalnych

14:22 28 czerwca 2022

Akcje Nike (NKE.US) spadły przed otwarciem sesji w USA o ponad 2%, mimo że producent obuwia sportowego podał lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał fiskalny. 

  • Spółka zarobiła 0,90 USD na akcję, co przebiło rynkowe szacunki na poziomie 0,81 USD;
  • Przychody spadły o 0,9% do 12,23 mld USD, ale zdołały pobić oczekiwania analityków na poziomie 12,13 mld USD; 
  • W Ameryce Północnej przychody Nike spadły o 5,0% do 5,12 mld USD, poniżej prognoz Wall Street na poziomie 5,23 USD. Sprzedaż w regionie EMEA wzrosła do 3,25 mld USD i z łatwością pokonała konsensus rynkowy na poziomie 3,01 mld USD. Jednak sprzedaż na ważnym rynku chińskim rozczarowała, gdyż wyniosła jedynie 1,56 mld USD, w porównaniu z konsensusem na poziomie 1,74 mld USD, częściowo z powodu spadku popytu spowodowanego blokadami na dużą skalę;
  • Dyrektor finansowy Matthew Friend powiedział, że niższa sprzedaż była spowodowana czynnikami przejściowymi, podczas gdy lojalność konsumentów i popyt na produkty pozostają silne. Wskazał, że przez trzy kolejne kwartały popyt przewyższał dostępne zapasy, podczas gdy obecnie sytuacja się normalizuje;
  • Marża brutto spadła do 45%, poniżej oczekiwań na poziomie 46,7%. Poziom zapasów - wskaźnik uważnie obserwowany przez inwestorów - wzrósł do 8,42 mld USD, co stanowi wzrost o 23% rok do roku, znacznie powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 7,03 mld USD;
  • W pierwszym kwartale firma spodziewa się, że przychody będą płaskie lub nieznacznie wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oczekuje się, że całoroczne przychody osiągną niski dwucyfrowy poziom. Firma Nike poinformowała o utrzymujących się wyzwaniach, takich jak wyższe koszty transportu i dłuższy czas dostawy;
  • Firma ogłosiła również nowy program skupu akcji własnych o wartości 18 mld dolarów
  •  "W dalszym ciągu uważnie obserwujemy zachowania konsumentów i nie widzimy w tym momencie żadnych sygnałów świadczących o pogorszeniu się sytuacji, dlatego też w dalszym ciągu realizujemy strategię i plan, który jest skuteczny" - powiedział Friend.
  • Niektórzy analitycy zwracają jednak uwagę, że rosnące koszty życia mogą zmusić konsumentów do wycofania się z kupowania dóbr codziennego użytku, takich jak trampki, lub do kupowania tańszych marek. 
  • Nike jest w trakcie zmiany swojej strategii - firma sprzedaje więcej towarów bezpośrednio klientom, starając się jednocześnie ograniczyć ilość produktów sprzedawanych przez partnerów hurtowych, takich jak Foot Locker. Strategia ta wiąże się z ryzykiem, że konkurenci mogą zapewnić sobie dodatkowe miejsce na półkach i większą sprzedaż w hurtowniach. Ponadto trwające problemy z łańcuchem dostaw mogą spowodować, że niektóre dostawy utkną w różnych częściach świata lub nie dotrą na czas, co może mieć duży wpływ na wyniki spółki.

 Konsensus rekomendacji analityków - Umiarkowane kup, średnia cena docelowa 142,05 USD Źródło: TipRanks: TipRanks

Akcje Nike (NKE.US) spadły w tym roku o ponad 30%. Obecnie cena zbliża się do ważnego wsparcia na poziomie 104,60 USD, które pokrywa się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 roku. Jeżeli dojdzie do przełamania tego poziomu, ruch spadkowy może pogłębić się w kierunku dolnego ograniczenia formacji trójkąta. Tymczasem górne ograniczenie tej formacji działa jako najbliższy opór. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót