AmRest zyskuje po publikacji wyników za II kwartał

10:48 8 sierpnia 2022

Walory AmRest Holding (EAT.PL) zyskują dzisiaj 2,5% w związku z publikacją wyników za II kwartał 2022 roku. Spółka za ten okres zaksięgowała rekordowe skonsolidowane przychody na poziomie 606 mln euro, czyli o 30,4% r/r. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach sięgnął 122,7%. Udział funkcjonujących restauracji wyniósł 99,9%. W Q1 przychody sięgnęły 507 mln euro. W H1 przychody sięgnęły 1,917 mld euro (+26% r/r)

Spółka dobre wyniki za Q2 tłumaczy trwającym ożywieniem w kanale dine-in.

Źródło: xStation 5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót