Apple, Amazon, Intel - czego oczekiwać po wynikach?

12:23 27 października 2022

Amazon (AMZN.US) - po zamknięciu rynku

Oczekiwania rynkowe:

- Zysk na akcję (EPS): 0,24 USD

- Przychody: 128,05 mld USD

Mimo niepewnych perspektyw dla gospodarki i dowodów na spadek wydatków konsumenckich, Amazon kontynuuje wzrost sprzedaży. Dwucyfrowy wzrost przychodów przewidziany na ten kwartał będzie ponad dwukrotnie wyższy niż w dwóch poprzednich. Częściowo wynika to z faktu, że ten kwartał będzie łatwiejszy, ponieważ trudne dane porównawcze wynikające z boomu popytu w czasie pandemii zaczynają się zmniejszać, co prowadzi do szybszego wzrostu sprzedaży i łagodniejszego spadku zysków.

Innym powodem szybszego wzrostu jest fakt, że sprzedaż Prime Day odbyła się w trzecim kwartale, podczas gdy w zeszłym roku odbyła się w drugim. Oczekuje się, że przyczyni się to do 8,1% wzrostu sprzedaży z podstawowej działalności ecommerce i 17% wzrostu przychodów z szeregu usług, które firma świadczy zewnętrznym sprzedawcom na swojej platformie.

Oczekuje się, że usługi subskrypcyjne, których podstawą jest Prime, pozostaną na wysokim poziomie - Wall Street przewiduje w tym kwartale 13% wzrost przychodów.

Apple (AAPL.US) - po zamknięciu rynku

Oczekiwania rynkowe:

- Zysk na akcję (EPS): 1,27 USD

- Przychody: 88,79 mld USD

Najważniejszą nową informacją będą wszelkie szczegóły dotyczące sprzedaży iPhone 14.

Wielu inwestorów będzie obserwować, czy najnowsze iPhone'y Apple'a, które weszły do sprzedaży pod koniec kwartału, są na dobrej drodze do cyklu wzrostowego, czy też globalne warunki makroekonomiczne zaczęły wreszcie ciążyć rynkowi elektroniki z wyższej półki.

W lipcu dyrektor finansowy Apple Luca Maestri powiedział, że wzrost przychodów we wrześniu będzie większy niż 2% roczny wzrost w trzecim kwartale.

Maestri ostrzegł również inwestorów, że podczas gdy wysokomarżowy biznes usługowy będzie się nadal rozwijał, jego tempo wzrostu spadnie z 12% w kwartale czerwcowym, powołując się na silnego dolara i czynniki ekonomiczne.

Intel (INTC.US) - po zamknięciu rynku

Oczekiwania rynkowe:

- Zysk na akcję (EPS): 0,34 USD

- Przychody: 15,49 mld USD

W ciągu ostatniego roku Intel - podobnie jak inne firmy produkujące układy scalone - zmagał się z ograniczeniami podaży wynikającymi z globalnego niedoboru chipów. Teraz jednak dodatkowa presja inflacji i gwałtownie spadającej aktywności gospodarczej spowodowała zmniejszenie perspektyw globalnego popytu na komputery PC i tablety.

Nie dziwi więc fakt, że Intel ma ponownie odnotować spadek przychodów w swoim podstawowym segmencie Client Computing - tworzącym systemy operacyjne i sprzęt wspierający komputery PC - o 21% rok do roku.

Przewiduje się, że drugi co do wielkości segment sprzedaży firmy, Centrum Danych - tworzący platformy dla funkcji obliczeniowych, pamięci masowych i sieciowych - również odnotuje spadek przychodów o 16% rok do roku, ponieważ gospodarka i kwestie wykonawcze wpływają na sprzedaż.

W II kwartale Intel przewidywał, że ta słabość będzie się utrzymywać, ponieważ konkurencja w branży chipów rośnie, a firma traci udział w rynku na rzecz Advanced Micro Devices i Nvidii. Apple wprowadza również własny układ M1, który może zagrozić high-endowym jednostkom centralnym (CPU).

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót