Argo Blockchain uniknie bankructwa? Akcje 140% w g贸r臋 馃搱

13:35 28 grudnia 2022

Akcje firmy zajmuj膮cej si臋 wydobyciem kryptowalut, Argo Blockchain (ARB.UK) zyskuj膮 dzi艣 blisko 140% dzi臋ki nowym transakcjom, kt贸re zmniejszaj膮 dla firmy聽ryzyko bankructwa:

  • Sp贸艂ka poinformowa艂膮, 偶e sprzeda Galaxy Digital swoj膮 najwi臋ksz膮 kopalni臋 kryptowalut聽Helios za kwot臋 65 mln USD聽聽i jest na etapie refinansowania nowej po偶yczki zabezpieczonej聽aktywami. Dzi臋ki umowie sprzeda偶y firma zmniejszy聽ca艂kowite zad艂u偶enie o 41 mln USD. Najwi臋ksz膮 kopalni臋 kryptowalutow膮 firmy i jedn膮 z najwi臋kszych w USA聽nab臋dzie firma inwestycyjna Galaxy Digital, nale偶膮ca Mike'a Novogratza.聽Argo Blockchain poinformowa艂o r贸wnie偶 o po偶yczce聽w wysoko艣ci 35 milion贸w dolar贸w od Galaxy oraz o sprzeda偶y wszystkich聽wydobytych BTC;
  • Umowa sprzeda偶y zosta艂a zawarta zaledwie 6 miesi臋cy po tym, jak Argo聽uruchomi艂o naszprycowan膮 kartami graficznymi聽'kopalni臋'聽w maju 2022 roku. Obiekt obs艂uguje 200 megawat贸w (MW) energii elektrycznej. Inny obiekt sp贸艂ki Baie Comeau, obs艂uguje oko艂o 15 MW. Pomimo sprzeda偶y obiektu Helios, Argo Blockchain nie sprzeda艂a 偶adnej ze swoich maszyn g贸rniczych, kt贸re nadal聽b臋d膮 dzia艂a膰聽w obiekcie Helios.聽CEO sp贸艂ki, Peter Wall聽informowa艂:

"Kontyuowanie dzia艂apno艣ci w Helios pozwoli nam聽na dalszy dost臋p do energii poprzez teksa艅sk膮 sie膰 energetyczn膮 i udzia艂 w us艂ugach pomocniczych, kt贸re s膮 艣wiadczone przez Ercot".聽

  • Prezes Argo Blockchain, Wall uwa偶a, 偶e transakcja pozwoli sp贸艂ce przetrwa膰 'kryptowalutow膮 zim臋', poprawi p艂ynno艣膰聽i pozwoli kontynuowa膰 wydobycie kryptowalut. Wed艂ug CEO transakcja z Galaxy Digital by艂a koniecznym krokiem naprz贸d聽w bessie. Bran偶a wydobywcza聽zmaga si臋 wci膮偶 z聽presj膮 wysokich koszt贸w energii i spadaj膮c膮 cen膮 Bitcoina, znajduj膮c膮 si臋 wci膮偶 poni偶ej koszt贸w wydobycia.

Akcje Argo Blockchain (ARB.UK), interwa艂 M15. 殴r贸rd艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t