Aussie kontynuuje straty po komunikacie RBA

09:52 8 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Dolar australijski spada po obniżenie prognoz wzrostu i inflacji przez RBA
  • Azjatyckie akcje idą w dół po ponurym dniu w Europie i USA
  • Prezydent Trump powiedział, że nie spotka się z Xi Jinpingiem przed 1 marca

Najgorszy w tym tygodniu

Dolar australijski kontynuuje straty po opublikowanym wcześniej w tym tygodniu komunikacie Banku Rezerwy Australii. Zauważmy, że waluty Antypodów straciły już 2,3% jak na razie po zmianie retoryki szefa RBA Philipa Lowe’a, który zasugerował, że obniżka stopy procentowej może mieć miejsce, jeśli pewne warunki zostaną spełnione. Niemniej jednak dzisiejszy słaby wynik Aussiego może być wywołany rewizją w dół wzrostu gospodarczego i inflacji. Na poniższym wykresie można odnaleźć krótkie podsumowanie przewidywań australijskiego banku centralnego.

Bank Rezerwy Australii prognozuje dużo niższą od celów wzrost PKB i inflację w zbliżających się kwartałach. Źródło: RBA.

Można zauważyć, że wzrost PKB w 2019 roku jest obecnie widziany na poziomie 2,75%, podczasy gdy we wcześniejszym komunikacie przypuszczano, że wyniesie 3,25%. Taki sam scenariusz został zaaplikowany w przypadku 2020 roku. Należy zauważyć, że bank centralny sygnalizuje, że pierwsza połowa 2019 roku może być dużo gorsza niż druga, prognozując, że wzrost PKB zwolni do 2,25% z 3,25% widzianych poprzednim razem. Odświeżone prognozy wydają się być dopasowane do ogólnego tonu, który można zauważyć u innych banków centralnych, które zmieniają swoje oczekiwania w dół. Jeśli chodzi o inflację, RBA obniżył swoje szacunki w całym horyzoncie czasowym poza prognozą na koniec 2020 roku. Oznacza to, że bank może nie być w stanie osiągnąć środkowego punktu celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. Można więc oczekiwać, że może być on w ogóle pozbawiony możliwości zacieśniania polityki monetarnej w tym cyklu.  Po dzisiejszym odczycie rynek stopy procentowej ocenia prawdopodobieństwo scenariusza obniżki stopy procentowej do końca roku na 60%, czyli wyraźniej wyżej niż w przybliżeniu 30% na początku tego tygodnia. Podsumowując, to był ciężki tydzień dla australijskiej waluty, a ogólny wynik wydaje się nie być optymistyczny. Chociaż możemy obserwować, że Aussie nie jest ani przewartościowany, ani niedowartościowany, to może znaleźć się długotrwałą presją spadkową w najbliższej przyszłości. Patrząc w przyszłości, może być to napędzane przez nadchodzące dane ze Stanów Zjednoczonych i wpływ danych, jakie mogą mieć na amerykańskiego dolara.

 

Tygodniowy wykres sugeruje, że AUDUSD nie dał rady przebić oporu zlokalizowanego w okolicy 0,7295. W następnej kolejności para walutowa poleciała w dół. Pierwsze godne uwagi wsparcie może być znalezione w okolicy 0,7040 - może być to miejsce, gdzie niedźwiedzie mogą chcieć zarobić na swoich pozycjach w pewnym stopniu. Źródło: xStation5.

Pozostałe wiadomości:

  • Japoński NIKKEI 225 (JAP225) spada 2% w piątek po spadkach na Wall Street - SP500 (US500) 0,5% w dół, Dow Jones (US30) 0,9% w dół, a NASDAQ (US100) 1,2% w dół.
  • Donald Trump poinformował, że nie spotka się z Xi Jinpingiem przed 1 marca, kiedy rozejm pomiędzy dwoma krajami się zakończy. Podnosi to prawdopodobieństw scenariusz z brakiem porozumienia przed końcem lutego.
  • Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział wczoraj, że nie doszło do przełomu w temacie impasu związanego z Brexitem po spotkaniu z Theresą May.
  • Wydatki japońskich gospodarstw domowych wzrosły o 0,1% r/r w grudniu, zawodząc medianę oczekiwań wskazującą na wzrost na poziomie 0,8% r/r. Rzeczywiste wynagrodzenia gotówkowe pracowników podskoczyły o 1,4% r/r, zawodząc również oczekiwania, podczas gdy w listopadzie wynosiły 0,8% r/r. Nadwyżka salda rachunku bieżącego wyniosła w grudniu 452,8 miliarda jenów przy oczekiwaniach na poziomie 469,4 miliarda jenów.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót