Bez lockdownu w Niemczech? DE30 odbija 馃敿馃敿

16:00 24 listopada 2021

鈥糔owa koalicja w Niemczech odrzuca propozycj臋 Merkel o wprowadzeniu lockdownu - DE30 pr贸buje odbija膰

W ostatnich minutach pojawi艂a si臋 informacja o tym, 偶e utworzona koalicja rz膮dz膮ca w Niemczech (SPD, Zieloni i FDP) odrzuci艂a propozycj臋 Merkel, która chcia艂a wprowadzenia lockdownu w kraju. Warto wspomnie膰, 偶臋 Merkel odchodzi ze swojego stanowiska wobec osi膮gni臋cia porozumienia koalicyjnego. 

Tak czy inaczej warto jednak pami臋ta膰, 偶e DAX znajduje si臋 pod spor膮 presj膮 poda偶ow膮, w zwi膮zku z oczekiwaniem na szybsze zmiany w polityce monetarnej w USA, ale równie偶 w Europie. W USA oczekuje si臋 szybszego taperingu, zwa偶ywszy na wysok膮 inflacj臋 oraz lepsze dane z rynku pracy, co mog艂oby przyspieszy膰 równie偶 podwy偶ki stóp procentowych. Z kolei wczoraj dobre dane PMI z europejskich gospodarek ponownie doprowadzi艂y do wyceny podwy偶ki stóp w EMU na koniec 2022 roku. W艣ród bankierów EBC równie偶 zaczyna mówi膰 si臋 o wi臋kszym problemie inflacyjnym, cho膰 wci膮偶 konsensus wskazuje na brak potrzeby zmian. 

DE30 próbuje odbija膰 z wa偶nego miejsca wsparcia w postaci okolic poziomu 15750 punktów przy zniesieniu 78.6 poprzedniej fali spadkowej. Nieco ni偶ej znajduje si臋 wa偶ne wsparcie w postaci 艣redniej 50 okresowej. 殴ród艂o: xStation5

 

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t