馃殌 Bitcoin odzyskuje si艂y

17:04 13 maja 2022

G艂贸wna kryptowaluta zyskuje ponad 9% i zbli偶a si臋 do poziomu 31 000 USD

Ostatnie kilka dni na rynku kryptowalut nie nale偶a艂o do najlepszych. De-pegging stablecoin贸w i upadek LUNY聽rzuci艂y cie艅 na ca艂y rynek walut cyfrowych, wywieraj膮c presj臋 r贸wnie偶 na du偶e monety. BITCOIN przetestowa艂 wczoraj聽25 000 USD, najni偶szy poziom od grudnia 2020 roku, podczas gdy ETHEREUM spad艂o do 1 700 USD, poziomu niewidzianego od po艂owy 2021 roku. Mimo to obie kryptowaluty notuj膮 dzi艣 znacznie wy偶sze ceny, poniewa偶 zmniejszy艂o si臋 zamieszanie na rynku stablecoin贸w, a og贸lne nastawienie do ryzyka na 艣wiatowych rynkach finansowych uleg艂o poprawie. BITCOIN zyskuje dzi艣 prawie 9% i powraca powy偶ej poziom聽30 000 USD. Najs艂ynniejsza kryptowaluta powoli zbli偶a si臋 ju偶 do poziomu 31 000 dolar贸w. Je艣li chodzi o ETHEREUM, skoczy艂o ono dzisiaj powy偶ej 2 000 USD i obecnie jest notowane powy偶ej 2 100 USD.

Bykom uda艂o si臋 obroni膰 stref臋 wsparcia 29 000 USD na Bitcoinie聽i rozpocz膮膰 ruch odrabiaj膮cy straty. Korelacja mi臋dzy kryptowalutami a innymi aktywami ryzyka, takimi jak akcje, jest ostatnio silna, dlatego czynniki, kt贸re poruszaj膮 indeksami, powinny by膰 r贸wnie偶 uwa偶nie obserwowane przez trader贸w kryptowalut. Najbli偶sza istotna strefa oporu na BITCOIN znajduje si臋 w okolicach 37 500 USD. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t