BlackBerry pnie się w górę - nowy ulubieniec traderów Reddita?

18:56 2 czerwca 2021

Akcje BlackBerry (BB.US) rosną dziś o ponad 15%. Spółka stała się nowym faworytem wśród traderów z Reddita. Według portalu Benzinga, BlackBerry jest obecnie drugą najczęściej cytowaną spółką na kanale WallStreetBets w ciągu ostatnich 24 godzin - tuż za AMC i przed GameStop. Bloomberg donosi, że około 10% wszystkich rozmów na komunikatorze Reddit na temat firmy stanowią nadzieje na short squeeze na BlackBerry. Zainteresowanie pozycjami krótkimi wynosi 9%, w porównaniu do 21% dla AMC i GameStop. 

Akcje zyskały już około 65% od połowy maja, a wykres dzienny wygląda dość podobnie do innych tzw. "meme stocks". Można zauważyć, że kurs BlackBerry gwałtownie wzrósł w styczniu, osiągając dzienny szczyt na poziomie 28,63$. Warto zauważyć, że w ostatnich dniach cena zdołała przebić się powyżej dwóch ważnych poziomów: 9,67$ (główny opór wynikający z wcześniejszych reakcji cenowych) oraz 12,10$ (kolejny kluczowy opór). Tymczasem ruch wzrostowy wydaje się przyspieszać podczas dzisiejszej sesji 

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót