Inwestycje w Chinach spowalniają, indeksy kontynuują odbicie

09:00 14 września 2018

Podsumowanie:

  • Paczka odczytów z Chin okazuje się być dosyć mieszana
  • Azjatyckie rynki zyskują po silniejszym impecie na Wall Street
  • Dolar w odwrocie o poranku, możliwy najsłabszy tydzień od stycznia pod względem zwrotu

Podczas sesji azjatyckiej poznaliśmy kilka odczytów makroekonomicznych z Chin, które mniej więcej zgadzały się z tym czego oczekiwał rynek. Niemniej warto zwrócić uwagę na rozczarowanie, które przyszło ze strony inwestycji w aktywa trwałe. Z drugiej strony dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej wypadły lepiej od oczekiwań. Zaczynając jednak od inwestycji, dynamika wzrostu wyniosła jedynie 5,3% w pierwszych 8 miesiącach tego roku w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Rynek oczekiwał odbicia do 5,6% r/r przy poprzednim odczycie na poziomie 5,5% r/r.

Inwestycje w aktywa trwałe kontynuują spadki. Ten sam efekt jest widoczny również w przypadku inwestycji w infrastrukturę. Źródło: Bloomberg

Dane mogą być jednak zastanawiające, biorąc pod uwagę wiele czynności, które zostały podjęte przez władze lokalne w ostatnich miesiącach. Oczywiście istnieje również prawdopodobieństwo, że podjęte działania będą miały rezultat w późniejszym terminie, choć z drugiej strony nie powinny mieć wielkiego znaczenia, skoro jeszcze nie przyniosły żadnego efektu. Skąd takie przeświadczenie? Bazując na danych kredytowych, widać, iż w sierpniu mieliśmy do czynienia z lepszymi danymi od oczekiwań, nawet pomimo tego, iż ogólne kredytowanie przez banki spada w związku z kampanią ograniczania efektu dźwigni. Dodatkowo nie uważamy, aby stopniowe odbicie w inwestycjach w najbliższych miesiącach zmieniło podstawowy trend chińskiej gospodarki – kontrolowany spadek wzrostu. Oczekiwane spowolnienie w Chinach jest zgodne z poglądem osłabienia się trendu wzrostowego dla całej globalnej gospodarki oraz możliwym wpływem taryf celnych na potencjalny wzrost. Wobec tego rząd powinien pozostać na ścieżce ograniczania długi w silnie zadłużonej gospodarce. Nie należy jednak zapominać o innych ważnych danych. Sprzedaż detaliczna wzrosła na poziomie 9,0% r/r przy oczekiwaniu 8,8% r/r oraz produkcja przemysłowa wzrosła do 6,1% r/r zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami.

Dow Jones utrzymuje kurs wzrostowy, kierując się ku historycznym szczytom z początku roku. Poziom 25800 powinien być uznawany za wsparcie. Źródło: xStation5

Patrząc na rynek akcji, warto przytoczyć wczorajsze wyraźne wzrosty na Wall Street, które przejęte zostały następnie przez indeksy azjatyckie. Nasdaq zyskał wczoraj 0,75%, S&P 500 wzrósł 0,55%, natomiast DJIA był wyżej o 0,6%. Skąd wzięły się te wzrosty? Przede wszystkim z dużego udziału spółki Apple w każdym z nich. Spółka zyskała wczoraj 2,4% ze względu na ostatnią prezentację nowych modeli telefonów oraz obniżoną obawę o eskalację konfliktu handlowego z Chinami. Dzisiaj w trakcie sesji azjatyckiej Nikkei 225 zyskał 1,2%, natomiast Hang Seng chińskich spółek wzróśł o 0,8%.

Patrząc na rynek walutowy należy zwrócić uwagę przede wszystkim na amerykańskiego dolara. Waluta ta traci silnie od wczorajszego dnia ze względu na rozczarowanie inflacją, która może zmienić długoterminowe nastawienie bankierów centralnych. Niemniej najbliższe podwyżki stóp procentowych powinny być pewne.

Indeks dolara wydaje się być na wyraźnej drodze spadkowej, bazując na silnej świecy z tego tygodnia oraz ostatnim odwrocie z okolic 96 punktów. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót