Chiny wracają do gry, nagłe spadki na franku

09:41 11 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Inwestorzy z Chin wracają po urlopach
  • Wydatki na Nowy Rok Księżycowy wzrosły najwolniej od 2011 roku
  • Mały flash crash na franku

Chiny wracają do gry

Po tygodniowej przerwie rynek giełdowy w Chinach ponownie powrócił. Inwestorzy z tamtego regionu rozpoczęli tydzień w delikatnie lepszych nastrojach, a Hang Seng (CHNComp) rośnie o 0,15%. Chiński wicepremier Liu potwierdził w weekend, że dołączy do rozmów handlowych zaplanowanych na 14-15 lutego w Pekinie. W wydarzeniu weźmie również udział sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin i przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer. Niemniej jednak po wiadomościach, że Donald Trump nie spotka się z Xi Jinping przed 1 marca, rynkowe na nadzieje na porozumienie nieco się obniżyły. Oprócz tego, Ludowy Bank Chin obniżył stopę referencyjną dla juana o 0,62%, co jest największą rewizją od lipca 2018 r. Z kolejnych informacji warto odnotować, że inwestorzy w drugiej co do wielkości gospodarce świata podnieśli mocno ceny rud żelaza w odpowiedzi na ostry wzrosty odnotowane w ubiegłym tygodniu, kiedy chińskie rynki były zamknięte.
 

Chińczycy wydali więcej na obchody Nowego Roku Księżycowego, jednak wzrosty okazały się najsłabsze od co najmniej 2011 r. Źródło: Bloomberg.

Jeśli chodzi o Chiński Nowy Rok Księżycowy, otrzymaliśmy informacje od chińskiego Ministerstwa Handlu, że obywatele wydali 149 miliardów dolarów w restauracjach, centrach handlowych i sklepach internetowych - wzrost o 8,5% r/r, ale jest to najwolniejszy wzrost od co najmniej 2011 roku. Warto zauważyć, że Chińczycy byli mocniej zajęci zakupami przez internet, ponieważ sprzedaż w Internecie wzrosła aż o 43% r/r, co wynika z danych dostarczonych przez JD.com (druga co do wielkości witryna e-commerce w kraju). Należy zauważyć, że dane o sprzedaży podczas tego święta pokrywały się z tempem wzrostu sprzedaży detalicznej przez cały rok, czemu dowodzi powyższa tabela. Dlatego można się spodziewać, że wydatki konsumenckie w Chinach będą nadal spadać w ciągu trwającego roku. W 2018 r. sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 9% w ujęciu rocznym.

Hang Seng radzi sobie po tygodniowej przerwie delikatnie lepiej. Trzeba jednak brać pod uwagę, że w tym tygodniu kluczowe będą negocjacje handlowe w Pekinie, co może znacząco zmienić krótkoterminową przewagę jednej ze stron na rynku. Źródło: xStation5.

Flash crash na franku

Nie ulega wątpliwości, że płynności podczas azjatyckich godzin handlu jest naprawdę słaba i od czasu do czasu pojawiają się silne ruchy. Tak było na wczorajszym otwarciu, kiedy frank szwajcarski spadał podczas niedzielnej godziny handlu prawie 1%. Niska płynność była spotęgowana przez święto w Japonii. W konsekwencji USDCHF wzrósł o ponad 100 pipsów w ciągu kilku minut i wymazał cały ruch po chwili.

Powodem były bez wątpienia uruchomione zlecenia zabezpieczające. Z perspektywy technicznej należy zauważyć, że USDCHF pozostaje pod ciekawą strefą oporową, dlatego na tej podstawie można oczekiwać, że byki mogą ulec zmęczeniu w najbliższej przyszłości. Źródło: xStation5.

Pozostałe wiadomości:

  • Wielka Brytania zawarła umowę handlową ze Szwajcarią, która pozwoli na kontynuowanie handlu bez żadnych dodatkowych taryf po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  • Główny ekonomista MFW powiedział, że Rezerwa Federalna słusznie zatrzymała podwyżki stóp procentowych.
  • Dolar nowozelandzki radzi sobie najlepiej w koszyku G10 aż o 0,4%. W czwartek opublikowany zostanie komunikat i decyzja w sprawie stóp przez RBNZ.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót