Co z poparciem dla Partii Konserwatywnej po ogłoszeniu Partii Brexitu?

13:52 12 listopada 2019

Podsumowanie:

  • Partia Brexitu nie wystawi swoich kandydatów w 317 okręgach
  • Dobra wiadomość dla konserwatystów, rośnie szansa na bezwzględną większość
  • Pozytywna reakcja na funcie po podaniu informacji

Minął prawie tydzień od ogłoszenia oficjalnej daty wyborów w Wielkiej Brytanii, które mają się odbyć 12 grudnia tego roku. Wczoraj na rynku pojawiła się informacja o tym, że Partia Brexitu (BXP) poparła konserwatystów. Jeszcze do wczoraj konserwatyści obawiali się, że głosy zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej rozejdą się pomiędzy dwie partie, co uniemożliwi zdobycie bezwzględnej większości. Lider Partii BXP ogłosił, że nie wystawi swoich kandydatów w 317 okręgach, w których wcześniej w 2017 roku wygrali konserwatyści.

Zaraz po podaniu informacji, kurs funta brytyjskiego do dolara amerykańskiego skoczył w górę blisko 75 pipsów (w niecałe 15 minut). Nie zapewniało to jednak długotrwałych wzrostów. Źródło: xStation

Biorąc pod uwagę, 650 miejsc, aby uzyskać większość potrzeba 326, chociaż w praktyce liczba ta może być nieco niższa niż - Mówca zwykle nie głosuje, a posłowie Sinn Fein tradycyjnie nie mają prawa głosu (odmawiając przysięgi lojalności wobec królowej). W 2017 r. było 7 posłów Sinn Fein.

Jednak według bukmacherów, szanse na uzyskanie większości przez konserwatystów zmniejszyły się po poparciu przez partię Brexitu, a kurs 1,63 daje oznacza prawdopodobieństwo na poziomie 61,3%. Niemniej należy zauważyć, że wydaje aktualnie jest to jedyna partia, które ma szansę na zdobycie bezwzględnej większości, a szanse na uzyskanie przewagi nad większością laburzystów są bardzo wysokie.  Źródło: Betfair

Konserwatyści utrzymują solidną przewagę w sondażach, wynosi ona około 11 punktów, niemniej sposób, w jaki przekłada się to na mandaty, jest oczywiście najważniejszym aspektem, a ze względu na system wyborczy w UK możliwy jest duży margines błędu. Dla przykładu w najnowszych sondażach poparcie dla konserwatystów wyniosło około 40%, a jest to odsetek głosów zdobytych przez Partię Pracy podczas ostatnich wyborów w 2017 r., co dało im zaledwie 262 mandaty - znacznie mniej niż większość. Próba modelowania liczby miejsc jest złożona i ma duży margines błędu, ale sytuacja może dobrze oddawać rynek bukmacherski.

Według bukmacherów konserwatyści powinni osiągnąć wystarczającą większość. Warto zauważyć, że wielkość większości może być istotna, ponieważ wartość powyżej 20-25 pozwoliłaby partii nie polegać na wsparciu ich bardziej eurosceptycznego skrzydła ERG w celu przyjęcia przepisów prawnych. Źródło Sporting index 

Biorąc pod uwagę oba rynki, jest całkiem jasne, że główny sprzeciw wobec konserwatystów pochodziłby z koalicji Partii Pracy, Lib Dems i SNP. Ich łączna liczba mandatów wynosi 283 (276-290), a więc wyniki musiałyby ulec znacznej poprawie, aby partie uzyskały większość. Jednakże, zgodnie z tymi założeniami konserwatyści najprawdopodobniej nie znajdą żadnego wsparcia ze strony tych partii i wydaje się, że jeśli nie uda im się uzyskać większości na własną rękę, to przegłosowanie jakiegokolwiek projektu ustawy dotyczącego Brexitu może okazać się ogromnym problemem.

Podsumowując jest jest jeszcze za wcześnie aby dokonywać ostatecznych sądów, niemniej ostatnie wydarzenia są pozytywne dla konserwatystów, a perspektywy na uzyskanie przez nich większości rosną. Niemniej warto zauważyć, że Partia Brexitu jest nadal nastawiona na zdobycie pozostałych 333 miejsc na razie i nadal może pokonać w głosowaniu konserwatystów i spowodować, że utracą oni swoje mandaty.Póki co oczekiwania bukmacherów wskazują na przyzwoitą większości konserwatystów, ale przed nami jeszcze cały miesiąc, który z pewnością dostarczy jeszcze wiele zwrotów akcji. Przed ostatnimi wyborami, sondaże wykazały wyższy poziom poparcia dla nich niż obecnie, a konserwatyści ostatecznie nie uzyskali większości, więc niewykluczone, że się to powtórzy.

EURGBP spadł do najniższego poziomu od 6 miesięcy po tym, jak funt skoczył w górę po ogłoszeniu wydanym przez partię Brexitu. Cena znajduje się obecnie nieco ponad 1% w stosunku do najniższego poziomu w roku, około 0,8473. Źródło: xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót