Credit Suisse traci blisko 10% 馃搲 Rynek nie wierzy w koniec jego problem贸w?

12:54 17 marca 2023
 • Cena akcji zmierza w kierunku tygodniowych minim贸w. Poziom 2 CHF za walor nie zosta艂 utrzymany;
 • Wg. Morningstar od 13 marca聽bank zanotowa艂 odp艂ywy netto ponad 200 mln USD z zarz膮dzanych ameryka艅skich i europejskich funduszy;
 • Rynek obawia si臋, 偶e p艂ynno艣膰 ze strony SNB b臋dzie niewystarczaj膮ca.聽Saudowie nie dostarcz膮 p艂ynno艣ci z przyczyn regulacyjnych;
 • Ameryka艅scy inwestorzy za po艣rednictwem kancelarii聽Rosen Law rozpocz臋li pozew zbiorowy przeciwko bankowi.

Image

5-letnie swapy ryzyka kredytowego pokazuj膮, 偶e poza Credit Suisse聽rynek聽nie widzi znacz膮cego ryzyka聽upadku innych, du偶ych europejskich bank贸w. Inaczej wygl膮da艂a sytuacja w czasie 'kryzysu greckiego' w 2011 roku.聽殴r贸d艂o: Bloomberg

 • Bank przechodzi ogromny strategiczn膮 restrukturyzacj臋 w celu przywr贸cenia聽stabilno艣ci i rentowno艣ci po serii strat ale rynek nie pok艂ada聽zaufania w jej聽powodzenie.聽
 • Szwajcarski bank centralny uruchomi艂 linie finansowania w wysokosci 50 mld CHF dla Credit Suisse z czego bank wykorzysta艂 ju偶 39 mld CHF - mniej wiecej tyle m贸g艂 wynie艣膰 p艂ynno艣ciowy deficyt;
 • CS nie mo偶e jednak liczy膰 na pomoc g艂贸wnych akcjonariuszy - Saudi National Banku, kt贸ry posiada 9,9% akcji banku i nie mo偶e聽zwi臋kszy膰 ich powy偶ej 10%;
 • Nie jest jasne czy SNB zdecyduje si臋 na ew. kolejny ratunek sytuacji finansowej banku, wy偶sz膮 kwot膮 wobec potencjalnej opozycji politycznej. Popularna聽w Szwajcarii,聽prawicowa partia Swiss People Party wypowiedzia艂a si臋 krytycznie o decyzji SNB banku;
 • Znacz膮ce 艣rodki ze strony SNB mog膮 okaza膰 si臋 niewystarczaj膮ce by klienci聽odzyskali zaufanie i chcieli ponownie korzysta膰 z jego us艂ug. Wg. komentarzy Syz Banku pom贸c mog艂aby pe艂na gwarancja SNB na wszystkie depozyty i zastrzyk kapita艂u daj膮cy bankowi wi臋cej czasu na restrukturyzacj臋;
 • Rosen Law Firm, kancelaria specjalizuj膮ca si臋 w pozwach zbiorowych, w imieniu ameryka艅skich inwestor贸w zo偶y艂a聽skarg臋 w s膮dzie New Jersey. Firma聽twierdzi, 偶e Credit Suisse z艂o偶y艂 "fa艂szywe i wprowadzaj膮ce w b艂膮d o艣wiadczenia" w swoich raportach;
 • W ubieg艂ym tygodniu Credit Suisse przyzna艂, 偶e mia艂 "istotne s艂abo艣ci" w swoich procedurach sprawozdawczych i kontrolnych ale te nie mia艂y wp艂ywu na dane finansowe. Bank聽opublikowa艂 op贸藕niony raport roczny za 2022 rok. Rosen Law twierdzi, 偶e聽"nieprawid艂owo艣ci" w wynikach mig艂y wprowadza膰 w b艂膮d聽akcjonariuszy banku.

Akcje Credit Suisse, interwa艂 M5. Reakcja ceny wskazuje, 偶e rynek nie do ko艅ca 'kupi艂 pozytywny scenariusz' po zastrzyku p艂ynno艣ci z SNB. Akcje trac膮 blisko 10%. 殴r贸d艂o: xStaiton5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t