Crypto krach: bessa czy okazja?

13:41 8 września 2021

Kryptowaluty doświadczyły ogromnego spadku wczoraj po południu. Bitcoin spadł o ponad 15% w mniej niż 2 godziny, podczas gdy Ethereum o około 20% w tym samym okresie czasu! Podczas gdy na większości walut cyfrowych doszło następnie do odbicia, ceny utrzymują się znacznie poniżej poziomów z początku tygodnia. Biorąc pod uwagę tak gwałtowny spadek, inwestorzy zaczęli się zastanawiać - czy rynek byka na kryptowalutach się skończył?

Dlaczego kryptowaluty zanurkowały w tym tygodniu?

Jak to zwykle bywa z gwałtownymi ruchami na rynku kryptowalut, trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie... Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wczoraj Bitcoin stał się legalnym środkiem płatniczym w Salwadorze. Jest to pierwszy kraj, który wykonał taki ruch w historii. Bez wątpienia jest to bezprecedensowe wydarzenie, choć jego wpływ na rynek kryptowalut może być w rzeczywistości ograniczony. Podczas gdy Bitcoin będzie służył jako prawny środek płatniczy w Salwadorze, dolar amerykański będzie nadal pełnił tę funkcję. Władze twierdzą że ruch ten pozwoli obywatelom na wysyłanie przekazów pieniężnych w Bitcoinach, aby uniknąć wysokich kosztów transakcji związanych z transferami pieniężnymi w USD (większość obywateli Salwadoru nie posiada bowiem rachunków bankowych). Niemniej biorąc pod uwagę fakt, iż Bitcoin jest jedną z pierwszych kryptowalut na świecie, jego efektywność, jeśli chodzi o transfer pieniędzy - jest słaba i bardzo często taniej i szybciej jest wysyłać przekazy w pieniądzu fiat.

Sprzedaż faktów?

To, że Bitcoin stanie się legalnym środkiem płatniczym w Salwadorze zostało ogłoszone pod koniec czerwca. W międzyczasie Bitcoin zyskał ponad 70% (między ogłoszeniem, a początkiem tego tygodnia). Biorąc to pod uwagę, ostatnie spadki mogły być wynikiem "sprzedaży faktów" przez inwestorów. Jednak wprowadzenie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego w Salwadorze było także zakłócone przez techniczne usterki portfela online, co sugeruje, że przyjęcie kryptowaluty jako prawnego środka płatniczego może nie być tak proste i przyjemne, jak można by się spodziewać. Podczas gdy wczoraj wyprzedaż na rynku kryptowalut wyhamowała, monety zdołały odzyskać część swoich strat, a dziś rano nadeszła kolejna fala spadków. Z jednej strony może to być reakcja na szerokie pogorszenie nastrojów na rynku (spadające akcje). Jednak mogła to być również reakcja na komunikat Coinbase, największej giełdy kryptowalutowej w Stanach Zjednoczonych. Spółka Coinbase poinformowała, że została powiadomiona przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o potencjalnym działaniu prawnym przeciwko niej, w związku z planami uruchomienia produktu, który pozwala inwestorom uzyskać odsetki od posiadanych kryptowalut.

Analiza techniczna

Pomimo argumentów wymienionych powyżej, uważamy, że pierwszy z nich czyli "sprzedaż faktów" - najlepiej wyjaśnia to, co dzieje się na rynku kryptowalut. Mimo to, trwający spadek nie musi prowadzić do długoterminowego odwrócenia trendu, ponieważ może to być tylko lokalna korekta. Warto zauważyć, że kryptowaluty doświadczały już podobnych gwałtownych spadków w niedawnej przeszłości i nie nastąpił po nim okres długotrwałej przeceny. Przyjrzyjmy się, co mówi nam sytuacja techniczna na głównych kryptowalutach - BITCOIN, ETHEREUM i RIPPLE.

BITCOIN

Bitcoin spadł o około 19%, licząc od wczorajszego dziennego maksimum do dziennego minimum. Patrząc jednak na szerszy obraz, widzimy, że spadek ten ledwie przekroczył 40% ruchu wzrostowego rozpoczętego w lipcu. Po pozytywnej reakcji ceny na 100-sesyjną średnią EMA (niebieska linia), Bitcoin zaczął odzyskiwać równowagę i wspiął się z powrotem powyżej współczynnika 38,2% wspomnianego ruchu wzrostowego. Z drugiej strony, spojrzenie na wykres w interwale D1 pokazuje nam również, że wczorajsze załamanie było silniejsze niż spadki z kwietnia i maja. Aktualnie Bitcoin jest notowany w pobliżu strefy cenowej wynikającej z mierzenia 50% kwietniowo-majowego spadku i współczynnika 23,6% ostatniego impulsu wzrostowego. Rynek reagował na tą strefę kilka razy w ciągu ostatniego miesiąca, a wyjście powyżej byłoby postrzegane jako pozytywny sygnał dla rynkowych byków.

Źródło: xStation5

ETHEREUM

Ostatni ruch wzrostowy na ETHEREUM zatrzymał się na poziomie współczynnika 88,6% ruchu spadkowego zapoczątkowanego w połowie maja 2021 roku. Cena tej kryptowaluty pozytywnie zareagowała wczoraj na 55-sesyjną EMA w rejonie $3,015. Dodatkowo warto zauważyć, że strefa ta jest wzmocniona przez zniesienia 50% wspomnianego ruchu. Notowania wspięły się następnie powyżej współczynnika 61,8%, który służył jako górne ograniczenie zakresu handlowego z sierpnia ($3,330). Pozytywna reakcja na ważną średnią kroczącą, jak również powrót powyżej strefy cenowej $3 330 może być postrzegany jako pozytywny rozwój techniczny. Warunkiem jest jednak utrzymanie świecy dziennej powyżej wspomnianego poziomu.

Źródło: xStation5

RIPPLE

Spojrzenie na RIPPLE pokazuje nam, że cena ostatnia przecena dotarła do mierzenia 50% Fibo ostatniego ruchu wzrostowego. Następnie Coin później odbił się i aktualnie notowania próbują wspiąć się z powrotem ponad strefę cenową wynikającą ze współczynnika 38.2%. Warto jednak zauważyć, że linia trendu wzrostowego znajduje się nieco powyżej tej strefy i dopiero wspięcie się powyżej niej byłoby pozytywną wiadomością dla kupujących.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót