­čĹüÔÇŹ­čŚĘ Czego oczekiwa─ç po Fed?

14:27 15 wrze┼Ťnia 2020

Rezerwa Federalna ma ogromny wp┼éyw na rynki finansowe. Tak naprawd─Ö to w┼éa┼Ťnie Fed mo┼╝e w g┼éównej mierze sta─ç za silnym odbiciem na gie┼édach w okresie „post-pandemicznym”. O Fed ponownie sta┼éo si─Ö g┼éo┼Ťno w sierpniu, kiedy to Jerome Powell zdecydowa┼é si─Ö na zredefiniowanie celu inflacyjnego w trakcie sympozjum ekonomicznego Jackson Hole. Czy decyzja Fed przyniesie wyja┼Ťnienie lub inne wa┼╝ne zmiany?

Co słychać w gospodarce?

Cz─Ö┼Ť─ç figur makroekonomicznych uleg┼éa znacznemu polepszeniu w ostatnich miesi─ůcach, cho─ç zatrudnienie wci─ů┼╝ pozostaje poni┼╝ej poziomów sprzed pandemii, a inflacja znajduje si─Ö wci─ů┼╝ poni┼╝ej 2%, co daje podstawy dla Fed do utrzymania ultra lu┼║nej polityki monetarnej. Niemniej ostatnie dwa miesi─ůce przynios┼éy wzrost inflacji bazowej (bez cen paliw oraz ┼╝ywno┼Ťci), co by┼éo najwi─Ökszym przyrostem miesi─Öcznym od wczesnych lat 90. Odbicie cen zmniejsza presje na Fed na dodatkowe dzia┼éania, ale jednocze┼Ťnie Fed prawdopodobnie podkre┼Ťli swoj─ů cierpliwo┼Ť─ç dotycz─ůc─ů nieco wy┼╝szej inflacji.

Inflacja bazowa znacz─ůco odbi┼éa, co zmniejsza presje na dodatkowe dzia┼éania. ┼╣ród┼éo: Bloomberg

Zmiany w o┼Ťwiadczeniu

Podczas sympozjum Jackson Hole Powell powiedzia┼é, ┼╝e Fed zmieni swoje postrzeganie celu inflacyjnego poprzez pozwolenie na przekroczenie inflacji powy┼╝ej 2% na pewien czas, przed podj─Öciem dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu ograniczenie wzrostu cen. Powinni┼Ťmy oczekiwa─ç, ┼╝e zostanie to potwierdzone w o┼Ťwiadczeniu Fed. Rynek nie oczekuje, ┼╝e inflacja przekroczy 2% w najbli┼╝szym czasie, co równie┼╝ oznacza, ┼╝e zerowe stopy procentowe powinny by─ç utrzymane przez d┼éu┼╝szy czas.

Mo┼╝na oczekiwa─ç, ┼╝e pod┼Ťwietlone stwierdzenia zostan─ů zmienione w o┼Ťwiadczeniu Fed. ┼╣ród┼éo: Fed, XTB

Reakcja rynkowa

Zmiany w o┼Ťwiadczeniu s─ů ju┼╝ raczej wycenione przez rynek i aby doprowadzi─ç do wi─Ökszej zmienno┼Ťci Fed musia┼éby zrobi─ç wi─Öcej – np. zasugerowa─ç dalsze luzowanie. Oczywi┼Ťcie je┼╝eli chodzi o Fed powinni┼Ťmy pami─Öta─ç o stwierdzeniu „nigdy nie mów nigdy”, cho─ç w tym wypadku wydaje si─Ö, ┼╝e Fed pozostanie na wstrzymaniu. Mo┼╝na oczekiwa─ç, ┼╝e cz─Ö┼Ť─ç amunicji Fed przetrzymuje na ewentualne niespodziewane spowolnienie.

Z perspektywy pary EURUSD warto pami─Öta─ç o ekstremalnym wykupieniu tej pary przez spekulantów – rozczarowanie ze strony Fed mog┼éoby doprowadzi─ç do sporej reakcji ze strony spekulantów.

EURUSD znajduje si─Ö w trendzie wzrostowym, cho─ç wraz z wyj┼Ťciem pozycjonowania do ekstremalnie wysokich poziomów obserwujemy konsolidacj─Ö na parze. Jest to znacz─ůce ryzyko dla byków. ┼╣ród┼éo: xStation5

US100 z kolei utrzyma┼é wsparcie na poziomie 10930 punktów i utworzy┼é bycz─ů formacj─Ö podwójnego do┼éka. Oczywi┼Ťcie warto w tym miejscu wspomnie─ç czerwcow─ů decyzj─Ö Fed, która okaza┼éa si─Ö by─ç go┼é─Öbia, a mimo to obserwowali┼Ťmy spore cofni─Öcie na gie┼édach.

Niniejszy materia┼é stanowi publikacj─Ö handlow─ů w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk├│w instrument├│w finansowych oraz zmieniaj─ůca dyrektyw─Ö 2002/92/WE i dyrektyw─Ö 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj─ůcej lub sugeruj─ůcej strategi─Ö inwestycyjn─ů w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu┼╝y─ç na rynku (rozporz─ůdzenie w sprawie nadu┼╝y─ç na rynku) oraz uchylaj─ůce dyrektyw─Ö 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz─ůdzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe┼éniaj─ůcego rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard├│w technicznych dotycz─ůcych ┼Ťrodk├│w technicznych do cel├│w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj─ůcych lub sugeruj─ůcych strategi─Ö inwestycyjn─ů oraz ujawniania interes├│w partykularnych lub wskaza┼ä konflikt├│w interes├│w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p├│┼║. zm.). Publikacja handlowa sporz─ůdzona jest z zachowaniem najwy┼╝szej staranno┼Ťci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat─Ö sporz─ůdzenia i pozbawiona jest wszelkich element├│w ocennych. Publikacja handlowa sporz─ůdzana jest bez uwzgl─Ödnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w ┼╝aden spos├│b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda┼╝y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument├│w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za dzia┼éania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg├│lno┼Ťci za nabywanie lub zbywanie instrument├│w finansowych podj─Öte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt├│rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno┼Ťnie jakichkolwiek wynik├│w dotycz─ůcych instrument├│w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi─ů one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno┼Ťnie wynik├│w w przysz┼éo┼Ťci.

Przeka┼╝:
powr├│t