Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA chce śledzić transakcje przeprowadzane za pomocą kryptowalut opartych na prywatnych blockchainach

14:42 5 grudnia 2018

Podsumowanie:

  • Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce śledzić transakcje przeprowadzane za pomocą Monero i Zcash
  • Urzędnik z SEC uważa, że międzynarodowa współpraca jest kluczowa, aby wyeliminować oszustwa związane z ICO
  • Ankieta: 29% freelancerów chciałoby otrzymywać wynagrodzenie w kryptowalutach

Początek środowego handlu nie był zbyt szczęśliwy dla ważniejszych kryptowalut jak dotąd, ponieważ większość z nich doświadczyła zauważalnych spadków. Wydaje się to być szczególnie dostrzegalne, jeśli spojrzymy na EOS (EOS na xStation5) i Bitcoin Cash (BITCOINCASH na xStation5), ponieważ obydwie kryptowaluty wyraźnie zanurkowały dzisiaj. Niedźwiedzie nastroje poskutkowały wyraźnym spadkiem kapitalizacji rynkowej rynku kryptowalut, który stracił blisko 5 miliardów dolarów w porównaniu do wczorajszej wartości.

Bitcoin (BITCOIN na xStation5) doświadczył umiarkowanego spadku, tracąc około 1,5%, a około trzynastej kryptowaluta znajdowała się w pobliżu poziomu 3850 dolarów. Źródło: xStation5.

Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygląda się transakcjom przeprowadzanym za pomocą Monero i Zcash

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA ogłosił, że poszukuje narzędzi do monitorowania transakcji przeprowadzanych za pomocą privacy coins, czyli kryptowalut opartych na prywatnych blockchainach. Dokument opublikowany 30 listopada, o nazwie DHS Small Business Innovation Research (SBIR) 19.1 Pre-Solicitation, zawiera 10 tematów. Jeden z nich nazywa się “Blockchain Applications for Homeland Security Forensic Analytics”. W dokumencie Departament tłumaczy, że chce skupić się na stworzeniu narzędzi do monitorowania transakcji przeprowadzanych za pomocą kryptowalut opartych na prywatnych blockchainach, takie jak Monero czy Zcash. Wcześniej, Department podejmował wysiłki skupione na Bitcoinie, jednak teraz chce on również uzyskać narzędzia do monitorowania transakcji przeprowadzanych za pomocą wspomnianych wcześniej kryptowalut.

Ethereum (ETHEREUM na xStation5), podobnie jak większość ważniejszych kryptowalut, zanotował dzisiaj spadki. Źródło: xStation5.

Urzędnik z SEC uważa, że międzynarodowa współpraca jest konieczna do wyeliminowania oszustw ICO

Steven Peikin, współdyrektor jednego z działów amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, poczynił kilka uwag dotyczących initial coin offering (ICO) podczas swojego przemówienia w Harvard Law School. Zgodnie z transkrypcją przemówienia na stronie Komisji, Peikin zwrócił uwagę na współpracę międzynarodową, jako na kluczowy czynnik do wyeliminowania oszustw związanych z ICO. Niemniej jednak, urzędnik podkreślił na początku przemówienia, że poglądy wyrażane przez niego w tej mowie są jego własnymi poglądami i nie zawsze odzwierciedlają zdanie Komisji czy jej personelu.

Chociaż Ripple (RIPPLE na xStation5) doświadczył dzisiaj spadków, około trzynastej wciąż unosił się w pobliżu poziomu 0,35 dolara, który może być techniczną przeszkodą dla niego. Źródło: xStation5.

29% freelancerów chciałoby otrzymywać wynagrodzenie w walutach wirtualnych

Blisko jedna trzecia freelancerów chciałaby otrzymywać wynagrodzenie w kryptowalutach, zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez Humans.net. 18% respondentów chciałoby dostawać wszystkie pieniądze w walutach wirtualnych, podczas gdy 11% ankietowanych chciałoby dostawać jedynie część płatności w ten sposób. Nie powinny nikogo zaskoczyć takie rezultaty ankiety, ponieważ kryptowaluty pozwalają na uczynienie różnych płatności szybszymi i tańszymi. Ten fakt może być szczególnie istotny, jeśli płatności są duże i generują wysokie opłaty. Ankieta została przeprowadzona na ponad tysiącu losowo wybranych amerykańskich freelancerów.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót