馃挷Dolar traci nieznacznie przed PCE

12:30 26 maja 2023

O 14:30 poznamy ulubion膮 miar臋 inflacji przez Fed

W ostatnich tygodniach obserwujemy wyra藕ne umocnienie dolara. Jest to efekt rosn膮cego prawdopodobie艅stwa jeszcze jednej podwy偶ki st贸p procentowych przed Fed - w czerwcu lub w lipcu. Z drugiej strony obserwujemy te偶 rajd rentowno艣ci, wywo艂any niepewno艣ci膮 dotycz膮c膮 limitu zad艂u偶enia w USA. W momentach niepewno艣ci najcz臋艣niej w cenie jest got贸wka, st膮d dosy膰 mocna postawa dolara.聽

Dzisiaj o 14:30 poznamy odczyt inflacji PCE, kt贸ra mo偶e by膰 wa偶na z perspektywy Fed podczas kolejnego posiedzenia w po艂owie czerwca. Oczekiwania wskazuj膮 na niewielkie zmiany:

  • Inflacja PCE za kwiecie艅 ma wzrosn膮膰 do 4,3% r/r przy poprzednim odczycie 4,2% r/r
  • Inflacja bazowa PCE ma pozosta膰 na poziomie 4,6% r/r
  • Inflacja PCE miesi臋czna ma wzrosn膮膰 o 0,3% m/m przy poprzednim wzro艣cie 0,1% m/m
  • Inflacja PCE bazowa miesi臋czna ma wzrosn膮膰 o 0,3% m/m przy poprzednim wzro艣cie o 0,3% m/m

Warto zauwa偶y膰, 偶e inflacja PCE reaguje zdecydowanie wolniej ni偶 inflacja CPI, dlatego mo偶e to stanowi膰 podstaw臋 do potencjalnej wi臋kszej presji na kolejn膮 podwy偶k臋. Z drugiej strony kwiecie艅, maj, czerwiec i lipiec to miesi膮ce z dosy膰 du偶膮 baz膮 z zesz艂ego roku, przede wszystkim ze wzgl臋du na ceny energii, co powinno stanowi膰 podstawy do mo偶liwego zaskoczenia spadkiem inflacji. Z drugiej strony tak jak wspomnieli艣my PCE nie reaguje tak dynamicznie jak jest to w przypadku inflacji CPI.聽

Ostatnie odczyty CPI oraz PCE. 殴r贸d艂o: Macrobond, XTB

EURUSD

EURUSD od pocz膮tku maja kontynuuje seri臋 nowych ni偶szych do艂k贸w i szczyt贸w, wraz z dalszym wzrostem rentowno艣ci. Obecnie EURUSD testuje zniesienie 23.6 ca艂ego ruchu wzrostowego od wrze艣nia zesz艂ego roku. Przebicie tego wsparcia mog艂oby sk艂oni膰 do zej艣cia przynajmniej w okolice 1,0700. Z drugiej strony, je艣li inflacja zaskoczy dzisiaj wi臋kszym spadkiem, mo偶e doj艣膰 do pr贸by prze艂amania linii trendu spadkowego i podej艣cia w okolice oporu przy poziomie 1,0800. 殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t