EURUSD zyskuje i zmierza w kierunku 1,0700

18:12 18 września 2023

Euro zyskuje na wartości w stosunku do większości walut, a para EURUSD rośnie 0,30% po informacji, że Europejski Bank Centralny (EBC) rzekomo przygotowuje się do wprowadzenia strategii zarządzania nadwyżką płynnością w bankach, która obecnie ma wynosić ok 3,5 biliona euro. Powyższa strategia ma być głównym punktem następnego spotkania EBC dotyczącego decyzji o poziomie stóp procentowych, które odbędzie się 26 października w Atenach.

Według kilku insiderów blisko związanych z EBC, do których dotarł Reuters, potencjalna strategia mogłaby obejmować podniesienie rezerw obowiązkowych banków z istniejącego 1% depozytów klientów do zakresu 3-4%. Dostosowanie to ma na celu pomóc w ograniczeniu inflacji, która pomimo dziesięciu poprzednich podwyżek stóp stale przekracza cel 2%, a także zmniejszyć wydatki odsetkowe banków centralnych i banków krajowych na depozyty, które są czynnikiem generującym straty.

Z perspektywy interwału D1, sentyment na EURUSD pozostaje spadkowy. W ostatnim czasie kurs złamał się poniżej kluczowego wsparcia przy 1,0750, które należy aktualnie traktować jako opór. Miejsce to wynika z przebitej geometrii 1:1 oraz linii trendu. W przypadku kontynuacji ruchu na niższe poziomy, jako wsparcia należy traktować poziomy 1,0630 i 1,0530.

Źródło: xStation5

Jeśli chodzi o interwał H1, obserwujemy próbę złamania kluczowego krótkoterminowego oporu przy 1,0860, wynikającego z minimum z 7 września oraz geometrii 1:1 (czerwone prostokąty). W przypadku gdyby ruch w górę był kontynuowany, należy zwrócić uwagę na opór przy 1,0705, a następnie strefę 1,0750-1,0760.

Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót