馃殌Inflacja w USA najwy偶sza od 40 lat!

16:35 12 stycznia 2022

Czy wysoka inflacja wp艂ynie na rynki w 2022 roku鉂

Jest czerwiec 1982 roku. Z艂oto jest notowane na poziomie 350$ za uncj臋 po imponuj膮cym rajdzie z lat 70-tych, S&P500 znajduje si臋 na poziomie 110 punkt贸w, a rentowno艣膰 10-cio letnich obligacji wynosi 14%. Aha,聽inflacja wynosi 7%, czyli jest najwy偶sza od 4 miesi臋cy, ale spad艂a聽z 14,8% w marcu 1980 roku. By艂 to ostatni okres tak wysokiej inflacji w USA. We wczesnych latach 90-tych i w 2008 roku inflacja pr贸bowa艂a przebi膰 si臋 wy偶ej, ale nigdy ju偶 nie stanowi艂a realnego zagro偶enia. A偶 do dzi艣.

Inflacja w USA jest najwy偶sza od 40 lat. Czy b臋dzie to problem dla rynk贸w w 2022 roku? 殴r贸d艂o: Macrobond, XTB Research

Kiedy inflacja skoczy艂a powy偶ej 4% w kwietniu 2021 roku, Fed nazwa艂 j膮 przej艣ciow膮 i nie zdecydowa艂 si臋 na dzia艂anie. Uznano to za zjawisko kr贸tkotrwa艂e, spowodowane zmianami cen paliw z roku na rok (w ko艅cu w kwietniu 2020 roku ceny ropy oscylowa艂y wok贸艂 zera). Takie podej艣cie okaza艂o si臋 nieodpowiedzialne. Gospodarka USA ju偶 wtedy kwit艂a, nap臋dzana transferami fiskalnymi i ponownym otwarciem po pandemii. Nawet je艣li ogie艅 zosta艂 rozpalony przez ceny ropy, to szybko rozla艂 si臋 na inne obszary. Samochody (nowe i u偶ywane), sprz臋t, meble - wszystko to dro偶a艂o w wyniku po艂膮czenia dynamicznego wzrostu popytu i trudno艣ci po stronie poda偶y spowodowanych ograniczeniami COVID na ca艂ym 艣wiecie. Dzi艣 inflacja wynosi 7% i Fed musi dzia艂a膰.聽Jeszcze w listopadzie Fed nie chcia艂 rozmawia膰 o podwy偶kach st贸p procentowych. Dzi艣 nie tylko je komunikuje, ale tak偶e sygnalizuje redukcj臋 bilansu, narz臋dzia, kt贸re ostatni raz by艂o u偶ywane w 2018 r. i przyczyni艂o si臋 do spowolnienia oraz wywo艂a艂o zawirowania na rynku. 聽Wszystkie g艂贸wne obszary przyczyniaj膮 si臋 do inflacji. To jest problem dla Fed. 殴r贸d艂o: Macrobond, XTB Researc

M贸wi膮c o rynku, inwestorzy pozostaj膮 na razie sangwiniczni. Przypomnijmy, 偶e w 1982 roku rentowno艣膰 obligacji 10-letnich wynosi艂a 14%, a teraz jest prawie 10-krotnie ni偶sza! Owszem, Fed m贸wi o podwy偶kach st贸p i redukcji bilansu, ale na dzie艅 dzisiejszy nadal drukuje (nawet je艣li ma si臋 to wkr贸tce sko艅czy膰), a stopy pozostaj膮 na najni偶szych poziomach w historii. C贸偶, zabawa trwa, ale jak d艂ugo?

US100 to rynek, kt贸ry jest najbardziej wra偶liwy na polityk臋 Fed. W poniedzia艂ek wida膰 by艂o pop艂och, ale po dynamicznej przecenie, indeks zn贸w si臋 rozp臋dza. 殴r贸d艂o: Platforma XTB

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t