Kalendarz ekonomiczny: Dane o inflacji z USA i wyniki z Wall Street

09:40 13 maja 2021
 • Indeksy w Europie rozpoczynają sesję od spadków

 • Dane o inflajci PPI z USA w centrum uwagi

 • Walt Disney i Alibaba Group opublikują wyniki

Po wczorajszej przecenie na Wall Street, negatywne nastroje udzielają się inwestorom z Europy. Główne indeksy giełdowe na Starym Kontynencie rozpoczynają handel od spadków. Dziś w centrum uwagi inwestorów znajdują się dane o inflacji PPI z USA, które poznamy o godzinie 14:30.Przyspieszenie inflacji producenckiej może sugerować, że inflacja konsumencka będzie nadal rosła. Pyzatym opublikowane zostaną cotygodniowe dane o bezrobotnych. Warto również wspomnieć o publikacji raportów kwartalnych spółek z USA (między innymi Alibaba Group, Walt Disney i Blink Charging).

14:30 - USA, inflacja PPI za kwiecień. Oczekiwania: 5,9 r/r. Poprzednio 4,2% r/r

14:30 - USA, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekiwania: 490 tys. Poprzednio 498 tys.

Przemówienia bankierów centralnych:

 • 14:00 - BoE Cunliffe

 • 16:00 - Fed Barkin

 • 17:00 - BoC Chairman Macklem

 • 18:00 - Bailey z BoE

 • 19:00  - Waller z Fed

 • 22:00 - Bullard z Fed

Wyniki spółek z Wall Street:

 • Airbnb (ABNB.US) - po zamknięciu rynku

 • Alibaba Group (BABA.US) - przed otwarciem rynku

 • Aurora Cannabis (ACB.US) - po zamknięciu rynku

 • Blink Charging (BLNK.US) - po zamknięciu rynku

 • DoorDash (DASH.US) - po zamknięciu rynku

 • Walt Disney (DIS.US) - po zamknięciu rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót