Otwórz konto Otwórz demo

Kalendarz ekonomiczny: spokojna końcówka tygodnia

08:45 12 lipca 2019

Podsumowanie

  •  Dane o produkcji przemysłowej ze strefy euro zostaną opublikowane dziś rano
  • Oczekuje się, że w czerwcu, inflacja PPI w USA zwolniła 
  • Narodowy Bank Czeski i Riksbank opublikują dzisiaj minutki

 11:00 - Produkcja przemysłowa za maj ze strefy euro. Dane o produkcji przemysłowej z krajów członkowskich strefy euro opublikowane wcześniej w tym tygodniu okazały się rozczarowaniem. Indeksy PMI utrzymują się na niskich poziomach, a gospodarka światowa zmierza w kierunku spowolnienia, tak więc szansa na duże odbicie w europejskim sektorze produkcyjnym maleje. Oczekuje się, że dane za maj, pokażą spadek o 1,6% w ujęciu rocznym i wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym. 

14:30 - inflacja PPI za czerwiec ze Stanów Zjednoczonych. Wczorajsza publikacja inflacji CPI w USA za czerwiec pokazała spowolnienie z 1,8% r/r do 1,6% r r, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Odczyt PPI nie jest tak uważnie obserwowany przez uczestników rynku, jak CPI i dlatego rzadko wywołuje większą reakcję. Jednakże, jeśli wskaźnik PPI pozostanie w trendzie spadkowym w dłuższym interwale czasowym, to taka sytuacja może stać się źródłem niepokoju. W czerwcu, rynek spodziewa się spowolnienia do 1,6% r/r.

Minutki banków centralnych 

  • 10:00 - Czeski Bank Narodowy
  • 9:30 - Riksbank
 

Przemówienia centralnych bankierów:

  • 10:30 - Vlieghe BoE
  • 11:00 - Visco EBC
  • 16:00 - Evans Fed

Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.

Przekaż:
powrót