Kalendarz ekonomiczny - Trump obiera za cel spółki social media

09:00 28 maja 2020
 • Trump podpisze dekret ws. spółek social media

 • Chiny mogą już dziś wprowadzić w życie prawo o bezpieczeństwie narodowym w Hong Kongu

 • Twarde dane z USA, m.in. raport o PKB za I kw. 2020 r.

Globalne rynki akcyjne redukowały wzrosty podczas wczorajszej sesji kasowej w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak, do końca sesji straty zostały odrobione i indeksy kontynuowały ruch wzrostowy w ciągu nocy. Kontrakty na DAX’a znajdują się w okolicach 11 800 pkt, z kolei kontrakty na S&P 500 testowały 3 050 pkt. 

Na dziś zaplanowano ciekawe odczyty m.in. dane o amerykańskim PKB - rynki prawdopodobnie skupią się jednak na innych kwestiach. Oczekuje się, iż Trump podpisze dekret ws. spółek social media, podczas gdy Chiny mogą wprowadzić dziś w życie prawo o bezpieczeństwie narodowym w Hong Kongu. Stany Zjednoczone mogłyby w tym przypadku wziąć odwet, stąd oba wydarzenia mają dużą szansę na “ruszenie” rynkami. 

Odczyty zaplanowane na dziś

09:00 - Hiszpania, inflacja CPI w maju (wstępny szacunek). Oczekiwania: -0,9% r/r. Poprzednio: -0,7% r/r. 

09:30 - Szwecja, sprzedaż detaliczna w kwietniu. Oczekiwania: -2,1% m/m. Poprzednio: -1,7% m/m. 

14:00 - Niemcy, inflacja CPI w maju (wstępny szacunek). Oczekiwania: 0,6% r/r. Poprzednio: 0,9% r/r.

14:30 - USA, dane o PKB, zamówienia środków trwałych i liczba bezrobotnych.

 • PKB za I kw. 2020 r. Wstępny szacunek: -4,8% kw/kw.

 • Zamówienia środków trwałych w kwietniu. Oczekiwania: -19%. Poprzednio: -15,3%.

 • Liczba zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych. Oczekiwania: 2100 tys. Poprzednio: 2438 tys.

16:00 - USA, sprzedaż domów w kwietniu. Oczekiwania: -12% m/m. Poprzednio: -20,8% m/m. 

16:00 - raport DOE nt. zapasów ropy

 • Ropa naftowa. Oczekiwania: -2,5 mln baryłek

 • Benzyna. Oczekiwania: bez zmian (0 mln baryłek)

 • Destylaty. Oczekiwania: +1,3 mln baryłek

Ważne publikacje wyników

 • Costco Wholesale (COST.US) - po zamknięciu rynku

 • Dollar General (DG.US) - przed otwarciem rynku

 • Dollar Tree (DLTR.US) - przed otwarciem rynku

 • Salesforce.com (CRM.US) - po zamknięciu rynku

 • Ulta Beauty (ULTA.US) - po zamknięciu rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót