Kalendarz makro: FED w sprawie taperingu. Banki publikują swoje wyniki.

09:59 14 października 2021
 • Rynki europejskie otwierają się na plusie

 • Dzisiaj czeka nas przemówienie 6 członków FED

 • Wells Fargo, Citigroup i Morgan Stanley publikują dzisiaj dane finansowe

Rynki europejskie otwierają się wyżej, kontynuując pozytywne nastroje z sesji na Wall Street oraz Azji . FOMC minutes nie spowodował żadnej większej zmienności, po tym jak rynek już wcześniej spodziewał się ogłoszenia taperingu, jeszcze w tym roku. Waluty związane z rynkiem surowcowym jak Dolar Australijski (AUD), Dolar Kanadyjski (CAD) oraz Dolar Nowozelandzki (NZD) przodują podczas dzisiejszej sesji, zostawiając w tyle Jena Japońskiego (JPY) i Dolara Amerykańskiego (USD), które radzą sobie słabo.  

Dzisiejsza sesja nie będzie obfitowała w publikacje makro. Poznamy opinie przedstawicieli FED w sprawie taperingu i kiedy mógłby się on rozpocząć. Nie powinniśmy jednak doświadczyć większej zmienności spowodowanej tym wydarzeniem. Warto śledzić poczynania ropy naftowej, która może reagować na popołudniowy raport DOE o aktualnych zapasach.

9:00 - Hiszpania, Inflacja CPI za wrzesień (ostateczna). Pierwszy odczyt: 4.0% R/R

14:30 - USA, Inflacja PPI  za wrzesień.

 • Główna. Przewidywane: 8.7% R/R. Wcześniej: 8.3% R/R

 • Bazowa. Przewidywane: 7.1% R/R. Wcześniej: 6.7% R/R

14:30 - USA, wskaźnik zadeklarowanych bezrobotnych. Przewidywane: 330 tys., Wcześniej: 326 tys.

16:30 - raport EIA o zapasach gazu ziemnego. Przewidywane: 115 mld.ft3,  Wcześniej: 118 mld. ft3

17:00 - raport DOE o zapasach ropy naftowej.

 • Zapasy ropy naftowej. Przewidywane: -0.7 mln. baryłek

 • Zapasy benzyny. Przewidywane: -0.1 mln. baryłek

 • Zapasy destylatów. Przewidywane: -0.9 mln. baryłek

Przemówienia członków FED:

 • 14:30 - Fed Bullard

 • 15:00 - Fed Bostic

 • 19:00 - Fed Williams

 • 19:00 - Fed Daly

 • 19:00 - Fed Barkin

 • 24:00 - Fed Harker

Publikacje wyników finansowych na Wall Street:

 • Wells Fargo (WFC.US) - przed otwarciem rynku

 • Morgan Stanley (MS.US) - przed otwarciem rynku

 • Citigroup (C.US) - przed otwarciem rynku

 • Bank of America (BAC.US) - przed otwarciem rynku

 • Walgreens Boots Alliance (WBA.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót