Kalendarz makro: oczy zwrócone na OPEC i dane o zapasach

10:39 6 grudnia 2018

Podsumowanie

  • ADP opublikuje szacunkową zmianę zatrudnienia przed jutrzejszym NFP
  • ISM dla usług może spaść kolejny miesiąc z rzędu
  • Spotkanie OPEC najważniejszym wydarzeniem dla ropy

W czwartek inwestorzy otrzymają szereg danych z USA, które zwykle zostają opublikowane w środę. Odczyt zmiany zatrudnienia ADP i indeks usługowy ISM będą głównymi punktami w kalendarzu makro. Dodatkowo wszystkie oczy powinny być zwrócone na ropę naftową, ze względu na spotkanie OPEC w Wiedniu. Smaczku dodają popołudniowe dane o zapasach ropy DOE, które mogą dodatkowo pobudzić zmienność.

14:15 - USA, zmiana zatrudnienia ADP za listopad. Tradycyjnie tuż przed raportem NFP (zostanie opublikowany jutro) ADP publikuje szacunki dotyczące zmian zatrudnienia. Inwestorzy mogą wykorzystać te dane jako pewną wskazówkę przed oficjalnym odczytem z rynku pracy. Rynki oczekują, że odczyt wskaże wzrost zatrudnienia o 197 tys., co będzie mniej więcej zgodne z po-kryzysową średnią. Z kolei raport NFP za październik pokazał wzrost o aż 250 tys.

16:00 - USA, ISM dla usług za listopad. Opublikowany w tym tygodniu indeks przemysłowy ISM pokazał, że przemysł w USA cały czas radzi sobie bardzo dobrze. Odczyt wskazał poziom 59,3 pkt, wbrew oczekiwaniu spadku wskaźnika. Konsensus dla dzisiejszego ISM dla usług również zakłada spadek z poziomu 60,3 do 59,2 pkt. Zwróćmy uwagę, że indeks w poprzednich miesiącach notował najwyższe poziomy od końca lat 90.

17:00 - raport o zapasach ropy DOE. Amerykański Instytut Naftowy (API) zasugerował w swoich wczorajszych danych szacunkowych, że zapasy ropy w USA wzrosły o 5,4 mln brk. Jeśli chodzi o dzisiejszy raport DOE, mediana szacunków ekonomistów ankietowanych przez Bloomberg wskazuje na spadek zapasów ropy o 1,6 mb. Zasoby benzyn i destylatów wzrosły odpowiednio o 1,07 mb i 1,17 mb. Należy pamiętać, że chociaż dane o zapasach mogą być czynnikiem powodującym krótkoterminowe ruchy cen, na ceny ropy w największym stopniu wpłynie wynik spotkania OPEC.

Spotkanie OPEC (dziś i jutro)

Najważniejsze wydarzenie na rynku ropy naftowej rozpoczyna się już dziś. Przedstawiciele głównych krajów produkujących ropę, zrzeszonych w OPEC, spotkają się dziś w Wiedniu. Dyskusja dotyczyć będzie bieżącej sytuacji na rynku ropy naftowej, cen oraz poziomu produkcji. Do kartelu OPEC dołączą jutro przedstawiciele producentów spoza OPEC. Arabia Saudyjska i Rosja chciałyby zmniejszyć produkcję, aby podwyższyć ceny, lecz oba kraje mają swoje własne wewnętrzne problemy które mogą im w tym przeszkadzać. Nasze spojrzenie na grudniowe spotkanie OPEC możecie Państwo znaleźć tutaj.

Przemówienia bankierów centralnych:

10:05 - RBA Debelle

11:00 - BoE Ramsden

14:35 - BoC Poloz

18:15 - Fed Bostic

Silna przecena ropy została zatrzymana powyżej poziomu 59$ (na baryłce Brent). Ostatnie odbicie zaczyna mieć problemy w okolicach strefy 61,1-61,8$. Dzisiejsze spotkanie OPEC i doniesienia z Wiednia mogą spowodować duże ruchy cenowe, lecz najważniejsza będzie jutrzejsza konferencja i decyzja w sprawie poziomów produkcji. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót