Czy OPEC może zatrzymać spadki na rynku ropy?

12:37 5 grudnia 2018

Tempo przeceny na rynku ropy, którą obserwujemy od siedmiu tygodni może się jedynie równać ze spadkami z 2014 roku, które zostały wywołane amerykańską rewolucją łupkową. Taki obrót spraw zaniepokoił głównych producentów “czarnego złota”. Już jutro kartel OPEC spotka się w Wiedniu w celu przedyskutowania w jaki sposób odpowiedzieć na obecną sytuację. Czy grupa zdoła przekonać inwestorów, że najgorsze już za nami?

Podsumowanie:

  • Kartel OPEC rozważy cięcia produkcji wobec spadków na rynku ropy

  • Arabia Saudyjska chciałaby znacznie ograniczyć produkcję, jednak niektórzy członkowie są temu przeciwni

  • Rynek oczekuje obniżenia produkcji o co najmniej milion baryłek

  • OIL utrzymuje się powyżej kluczowego wsparcia

Dlaczego cena ropy spadła o 30%?

Zacznijmy od tego, że powodem, który doprowadził cenę ropy gatunku Brent (OIL) do okolic 90 dolarów były obawy o to, że nałożenie sankcji na Iran może skutkować deficytem surowca na rynku. Sytuacja uległa jednak zmianie w momencie kiedy Donald Trump wyłączył spod sankcji ośmiu importerów irańskiej ropy. Dodając do tego silny wzrost produkcji w Arabii Saudyjskiej (pod naciskiem Stanów Zjednoczonych) nagle okazało się, że na rynku jest za dużo ropy. W takiej sytuacji inwestorzy z rynku surowcowego zaczęli realizować zyski z pozycji na ropie doprowadzając do silnego spadku ceny. Ponadto, dalsza ekspansja amerykańskiego sektora łupkowego, która doprowadziła do mocnego wzrostu zapasów ropy dodatkowo spotęgowała przecenę.

Czy OPEC może zmienić sytuację na rynku?

Wydaje się, że członkowie kartelu uwikłani są w zbyt wiele wewnętrznych konfliktów, żeby zdecydować się na znaczne ograniczenie produkcji. Spójrzmy na przykład na Arabię Saudyjską. Z jednej Królestwo wciąż pamięta co się działo w 2015 roku i mając to na względzie chciałoby obniżyć produkcję w celu podniesienia cen. Z drugiej strony, Arabia Saudyjska boi się jak na taki ruch zareagowałyby Stany Zjednoczone wobec kontrowersji dotyczących morderstwa saudyjskiego dziennikarza. Rosja również chciałaby ograniczyć produkcję, jednak w tym przypadku opór może pojawić się ze strony przedsiębiorstw, które chciałby zwiększyć sprzedaż ropy z nowych pól naftowych. Niemniej jednak, jak widzieliśmy w 2016 roku kartel ma możliwość wpłynięcia na rynek, jednak potrzebne będą stanowcze działania. Rynki oczekują obniżki produkcji o 1-1,4 miliona baryłek na dzień w 2019 roku ze strony kartelu OPEC i Rosji. Cięcia produkcji niższe niż milion baryłek lub zapewnienie o obniżeniu produkcji bez podania konkretnych liczb mogłoby rozczarować rynek.

Analiza techniczna: OIL przy kluczowym poziomie

Źródło: xStation5

Spotkanie kartelu OPEC odbędzie się w bardzo ważnym momencie mając na względzie sytuację na wykresie. Ceny ropy dosłownie załamały się i rozpoczęły mocny ruch spadkowy z okolic 4-letnich szczytów przy poziomie 86,70 USD za baryłkę. Przecena została zatrzymana przez kluczowe wsparcie wyznaczone przez zasięg konsolidacji z początku 2017 roku. Co prawda dolne ograniczenie wzrostowego kanału cenowego zostało wybite, jednak nie musi to oznaczać początku dłuższego trendu spadkowego, jeśli tylko cena zdoła wrócić do zasięgu kanału. W przypadku odbicia pierwszym ważniejszym poziomem wsparcia mogą być okolice 70,50 USD.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót