Kalendarz na nadchodzący tydzień: Rozstrzygnięcie kwestii ceł

19:06 22 lutego 2019

Światowe rynki akcji podtrzymały trwające odbicie w tym tygodniu dzięki optymistycznym wiadomościom z frontu handlowego. Niemniej jednak, to nadchodzący tydzień będzie kluczowy w tej sprawie, ponieważ Donald Trump ma zdecydować czy pozostawić stawki celne na dotychczasowych poziomach czy może spróbować wywrzeć dodatkową presję na Chiny. W najbliższym tygodniu opublikowany zostanie również opóźniony raport PKB z USA za ostatni kwartał 2018 roku.

Dane ze Stanów Zjednoczonych: PKB (czwartek, 14:30), ISM dla sektora przemysłowego (piątek, 16:00), Conference Board (wtorek, 16:00), wystąpienia Powella w Kongresie (Senat - wtorek, Izba Reprezentantów - środa)

Dolar amerykański kiepsko sobie radził w trakcie tego tygodnia pozwalając odetchnąć innym głównym walutom. “Zielony” pozostanie w centrum zainteresowania w tym tygodniu za sprawą dużej ilości danych z USA, włączając w to publikację raportu PKB za czwarty kwartał 2018 roku. Oczekuje się, że tempo wzrostu spadło poniżej poziomu 2,5% k/k. Ponadto, warto pamiętać, że szef Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, wystąpi w Kongresie we wtorek i środę, gdzie będzie prezentował półroczny raport dotyczący polityki pieniężnej. Kluczowe rynki: US500, USDJPY.

Polityka: decyzja Trump ws. ceł (piątek), spotkanie Trumpa z Kimem (środa-czwartek), głosowania w brytyjskim parlamencie (środa)

Inwestorzy mogą oczekiwać, że w najbliższym tygodniu w prasie będą dominować tematy polityczne ze względu na kilka kluczowych wydarzeń zaplanowanych na najbliższe dni. Przede wszystkim Donald Trump ma czas do piątku na podjęcie decyzji czy podnieść stawki celne czy nie. Ponadto, już w środę prezydent USA po raz drugi spotka się z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem. Obaj politycy będą rozmawiali o procesie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. We wtorek natomiast premier Theresa May zda relację parlamentowi z postępu negocjacji ws. Brexitu. Następnego dnia parlamentarzyści zagłosują nad ewentualnymi poprawkami. Kluczowe rynki: AUDUSD, GBPUSD.

Inflacja ze strefy euro (piątek, 11:00)

Przemysłowy indeks PMI dla strefy euro spadł w lutym poniżej poziomu wskazującego na kurczenie się sektora, co może sugerować, że najgorsze jest wciąż przed nami. Dodając do tego inflację na poziomie 1,4% r/r w styczniu otrzymujemy obraz, który mówiąc łagodnie nie sprzyja podwyżką stóp procentowych. Więcej oznak potwierdzających, że europejska gospodarka zmaga się ze spowolnieniem gospodarczym oraz dalsze zwalnianie tempa wzrostu cen może znacząco popsuć nastroje na rynku wspólnej waluty. Inwestorzy powinni więc uważnie śledzić odczyt inflacji zaplanowany na piątek, jedynie kilka dni przed kolejnym posiedzeniem EBC. Kluczowe rynki: EURUSD, DE30.


 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót