Komentarz giełdowy: Chiny znów mieszają na rynku akcji

15:02 13 września 2021

Na rynkach europejskich i amerykańskich nowy tydzień rozpoczyna się od pozytywnych nastrojów. Indeksy świecą się na kolor zielony i próbują odrabiać zeszłotygodniowe straty. Sytuacja znów komplikuje się jednak w Azji, do czego przyczyniły się władze Chin.

Chińskie spółki technologiczne otrzymały dziś kolejny „cios” od władz. Giganci technologiczni będą musieli zaprzestać praktyk blokowania linków, które mogłyby odesłać klientów do konkurencyjnych usług. Warto w tym miejscu zrozumieć kontekst całej sytuacji. Chiński rynek zdominowany jest przez kilku technologicznych gigantów, którzy zapewniają tamtejszym obywatelom szeroki wachlarz usług. Przykładowo w jednej aplikacji można jednocześnie korzystać z komunikatora, zrobić zakupy, opłacić rachunki czy znaleźć hotel. Wprowadzenie nowego prawa może przyczynić się do sporych zmian na lokalnym rynku i migracji użytkowników. Rzecznik chińskiego ministerstwa, które ogłosiło opisane wyżej zmiany, argumentuje, że ograniczenie normalnego dostępu do linków internetowych bez konkretnej przyczyny „ma wpływ na komfort użytkowania (user experience), narusza prawa użytkowników i zakłóca porządek na rynku”.

Niezależnie od tego, czy zmiany są konieczne, czy też nie, rynek akcji zareagował spadkami. Kurs Alibaba Group zanurkował o ponad 4%, natomiast Tencent Holdings stracił ponad 2%. Indeks Hang Seng zakończył dzień o 1,50% niżej. Niepewność w kwestiach regulacyjnych wciąż uniemożliwia chińskim indeksom odrobienie strat. Nawet gdy indeks poruszy się lekko w górę, to pojawiają się doniesienia o kolejnych działaniach ze strony władz Chin. Co ciekawe, ministerstwo odpowiedzialne za dzisiejsze nowe represje stwierdziło, że w Chinach jest „zbyt wielu” producentów samochodów elektrycznych, a władze będą zachęcały do konsolidacji – to kolejny sygnał, że prawdopodobnie niedługo usłyszymy o dalszych zmianach w Państwie Środka.

Akcje ze Starego Kontynentu zmierzają ku końcowi sesji i prawdopodobnie zdecydowana większość z nich zakończy dzień na solidnym plusie. O godzinie 15:50 indeks WIG20 rośnie o 0,51%, mWIG40 zyskuje 0,70%, a sWIG80 dodaje 0,31%.

 

Łukasz Pachucki

Dział Analiz XTB

lukasz.pachucki@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót